PL EN DE

Nagroda dla NCBR za program Bloki 200+

Podczas sympozjum „Energetyka Bełchatów” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymało statuetkę Klucz Sukcesu za koordynację programu Bloki 200+, zrealizowanego dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. To wyróżnienie dla osób i innych podmiotów, które mają szczególny wkład w rozwój energetyki w Polsce

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy, zielona transformacja, nowoczesne rozwiązania dla energetyki – to panorama tematów podnoszonych w trakcie XXIV edycji sympozjum naukowo-technicznego „Energetyka Bełchatów”, które rozpoczęło się 5 września br. w Bełchatowie. Bierze w nim udział ponad 500 uczestników. Organizatorem wydarzenia jest wydawnictwo BMP, wydawca m.in. magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, a rolę Honorowego Gospodarza pełni PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK S.A.).

Już pierwszego dnia, podczas wieczornej Gali, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zostało wyróżnione statuetką Klucz Sukcesu za pracę na rzecz rozwoju polskiej energetyki, w tym za koordynację programu Bloki 200+. Dzięki jego realizacji bloki energetyczne opalane węglem jeszcze długo będą mogły harmonizować pracę systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach.

Statuetkę wręczył przewodniczący Kapituły Klucza Sukcesu i prezes BMP Adam Grzeszczuk, a laudację wygłosił prezes PGE GiEK S.A. Andrzej Legeżyński.

NCBR ma istotny wpływ na kształtowanie krajobrazu innowacji w Polsce. W bieżącym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju obchodzi także jubileusz 15-lecia. Na przestrzeni tych lat agencja zdobyła ogromną ekspercką wiedzę i doświadczenie, które pozwalają jej efektywnie wspierać innowacyjność w oparciu o prace badawczo-rozwojowe. NCBR to partner w realizacji strategicznych dla biznesu i kraju projektów – mówił prezes Andrzej Legeżyński.

Jak dodał, jednym z przełomowych dla polskiej elektroenergetyki programów był „zrealizowany dzięki NCBR program Bloki 200+, który z sukcesem zakończyły: konsorcjum Polimeksu Mostostalu, konsorcjum Rafako i samodzielnie firma Pro Novum”.

Dziś w dobie transformacji energetycznej, wypracowane w programie rozwiązania są szczególnie cenne, a dla bezpieczeństwa systemu energetycznego niezwykle istotne. Choć program był realizowany w trudnym okresie panującej w Europie pandemii COVID-19, powodując zmiany terminu wykonania poszczególnych faz programu, nie przeszkodziło to w osiągnięciu wyników, które wpłyną na zabezpieczenie mocy – akcentował prezes PGE GiEK S.A.

Nagrodę dla NCBR odebrał Wojciech Racięcki, dyrektor odpowiedzialnego za realizację programu Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami. Dziękując za wyróżnienie, dyrektor Racięcki podziękował autorom programu – Zespołowi ds. Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Energii, w szczególności prof. Wojciechowi Myśleckiemu oraz dr. Pawłowi Skowrońskiemu, a także kierownikom projektu z Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami: Krzysztofowi Sadowskiemu i Maciejowi Martyniukowi.


Zielona transformacja ciepłownictwa wspierana przez Fundusze Europejskie

Metoda prowadzenia projektów zastosowana w programie Bloki 200+, dodatkowo rozbudowana, posłużyła do uruchomienia przez NCBR kolejnych przedsięwzięć wspieranych przez Fundusze Europejskie (POIR), a wpisujących się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Celem tego ostatniego jest przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną, oszczędzającą zasoby naturalne i konkurencyjną gospodarkę.

O dwóch dopełniających się nawzajem przedsięwzięciach badawczych, które pomogą w systemowej transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce, wykorzystując odnawialne źródła energii, mówiła drugiego dnia bełchatowskiego sympozjum Aneta Więcka, kierownik projektu z Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR. Te inicjatywy to: „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” oraz „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”.

Dziś już wiadomo, że prototypowa elektrociepłownia powstanie w Sokołowie Podlaskim, a ciepłownia przyszłości – w Lidzbarku Warmińskim.

Główne założenia obu projektów można poznać tutaj:

Innowacje NCBR dla zielonego ciepłownictwa