PL EN DE

Nowe analizy dotyczące net-zero 2050 w energetyce, transporcie i rolnictwie

CIRE poleca najnowsze publikacje przygotowane w Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE)/ KOBiZE w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL

Analizy dotyczą transformacji energetyki, roli transportu publicznego oraz skutków wdrożenia wybranych instrumentów mitygujących emisję gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie.

Dokumenty stanowią kontynuację wcześniejszej publikacji pt. „Polska net-zero 2050. Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r.”, która została opublikowana w lipcu 2021 r. i odpowiadają na aktualne wyzwania w kontekście pakietu „Fit for 55” oraz Europejskiego Zielonego Ładu i przedstawiają skutki proponowanych w jego ramach rozwiązań oraz regulacji.

Zapraszamy do pobrania, dużo ciekawej wiedzy dla branżystów

1. POLSKA NET-ZERO 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.

2. POLSKA NET-ZERO 2050: Rola transportu publicznego w świetle pakietu „Fit for 55” i perspektywy roku 2050.

3. POLSKA NET-ZERO 2050: Wybrane instrumenty wdrażania polityki klimatycznej w sektorze rolnictwa w perspektywie roku 2050.