PL EN DE

Nowy raport Agencji Rynku Energii - prognozy cen energii elektrycznej do 2040r.

Agencja Rynku Energii wprowadza do szerokiego wachlarza oferowanych usług nowy produkt, w postaci aktualizowanych raz na kwartał prognoz cen energii elektrycznej na rynku hurtowym – czyli dostępne „od zaraz” najbardziej aktualne projekcje i analizy rynkowe, bazujące na naszym wieloletnim doświadczeniu i prowadzonej przez nas bogatej bazie danych statystycznych z zakresu gospodarki energetycznej📋 Oferta dla firm z sektora energetycznego >>> Link >>>

Oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie ograniczania niepewności dotyczącej kształtowania się cen energii elektrycznej w Polsce, która została dodatkowo spotęgowana zmiennością wywołaną przez kryzys energetyczny w Europie.

Wspomniane wyżej prognozy oferowane są obecnie w dwóch opcjach:


▪ Opcja 1: Prognoza długoterminowa cen energii elektrycznej w Polsce do 2040 r. w układzie rocznym

Oferta dotyczy projekcji cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w Polsce w perspektywie 2040 r. (w układzie rocznym), opartych na najbardziej aktualnych założeniach o charakterze legislacyjnym i rynkowym. Prognoza prezentowana jest dla Scenariusza Centralnego wraz z analizą wrażliwości dotyczącą zmian cen uprawnień do emisji CO2 (wariant z niższymi i wyższymi cenami uprawnień do emisji CO2). Scenariusz Centralny, jest scenariuszem opartym na najbardziej prawdopodobnych kierunkach rozwoju sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie. Zamawiający w ramach usługi otrzymuje Raport (pdf) zawierający opis metodyki, założeń i otrzymanych wyników (20-30 stron), a także dodatkowo plik excel zawierający podsumowanie kluczowych założeń oraz komplet wyników w wersji edytowalnej.


▪ Opcja 2: Rozszerzenie Opcji 1 o prognozę średnioterminową cen energii elektrycznej w Polsce na najbliższe 5 lat w układzie godzinowym

Oferta dotyczy projekcji cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w perspektywie długoterminowej (do 2040 r.) rozszerzonych o szczegółowe dane wynikowe (w układzie godzinowym) dla najbliższych 5 lat prognozy. Projekcje średnioterminowe oparte są na tych samych założeniach jak w Opcji 1.

Wybierając tę Opcję, otrzymują Państwo Raport + zestawienie założeń i wyników w pliku excel  dla Opcji 1 oraz rozszerzoną część wynikową w okresie najbliższych pięciu lat