Turbina gazowa – ostatni kluczowy element turbozespołu powstającej w Ostrołęce elektrowni gazowo-paro..." />
PL EN DE

Ostatnia część turbozespołu elektrowni gazowo-parowej dostarczona do Ostrołęki

class="sc-gOhSNZ fBtAbp" style="text-align: justify;">Turbina gazowa – ostatni kluczowy element turbozespołu powstającej w Ostrołęce elektrowni gazowo-parowej – została dostarczona na plac budowy. Wyprodukowane we francuskiej fabryce General Electric w Belfort urządzenie należy do najbardziej nowoczesnych, które montowane są w elektrowniach typu CCGT. Turbina charakteryzuje się dużą elastycznością oraz możliwością szybkiego przejścia od stanu wygaszenia do pełnej wydajności – co jest kluczowe w przypadku konieczności zmniejszania deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z rozwijających się dynamicznie źródeł odnawialnych

Łączne zaawansowanie całej inwestycji na koniec listopada przekroczyło 57%.

Przed Świętami Bożego Narodzenia na placu budowy CCGT Ostrołęka wyładowane zostały jedne z najważniejszych elementów powstającej elektrowni gazowo-parowej – wirnik  turbiny (ważący 120 ton) oraz korpus dolny turbiny gazowej (163 tony). Jej górny korpus został podzielony na mniejsze elementy w celu ułatwienia montażu i również jest już na terenie elektrowni. Urządzenia zostały wyprodukowane we francuskiej fabryce GE, skąd przewieziono je najpierw transportem kołowym do portu rzecznego w Neuf-Brisach na Renie, a następnie drogą śródlądową na barkach (do portu w Antwerpii) oraz morską na pokładzie statku do Gdańska.

Tam zostały przeładowane na platformę pojazdu przystosowanego do przewożenia ładunków ponadgabarytowych. Ostatni etap podróży elementy turbiny gazowej pokonały w ciągu dwóch nocy ponieważ tego rodzaju transport może odbywać się wyłącznie w porze najmniejszego natężenia ruchu drogowego.

Turbina gazowa, która zostanie zamontowana w ostrołęckiej elektrowni, należy do najnowocześniejszych urządzeń tego typu. Charakteryzuje się dużą elastycznością oraz możliwością szybkiego przejścia od stanu wygaszenia do pełnej wydajności – co jest kluczowe w przypadku konieczności zmniejszania deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z rozwijających się dynamicznie źródeł odnawialnych. Jak zapewnia GE, producent urządzenia, turbina charakteryzuje się także najniższym poziomem emisji w branży oraz możliwością przystosowania do wykorzystania paliw alternatywnych, np. wodoru.

Dynamiczne postępy inwestycji

Budowa CCGT Ostrołęka realizowana jest zgodnie z planem, a zaawansowanie wszystkich prac (projektowania, zakupów, dostaw oraz budowy) na koniec listopada wyniosło ok. 57%.

Oprócz turbiny gazowej na montaż czekają już pozostałe części maszynowni: turbina parowa, skraplacz, generator oraz moduł podgrzewu paliwa. Zamontowane zostały już elementy kotła odzysknicowego oraz powstają kolejne budynki zespołu ostrołęckiej elektrowni.

Wykonany też został górny fundament turbiny parowej. Gazociąg mający dostarczać paliwo z transgranicznego interkonektora Polska-Litwa jest już bliski ukończenia - pomyślnie przeszedł realizowane z udziałem Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego testy, a wykonawca inwestycji poinformował o zakończeniu prac związanych z przygotowaniem śluzy nadawczej tłoka zlokalizowanej w miejscowości Stare Konopki (woj. podlaskie).

Inwestycja ma zagwarantowane finansowanie – inwestor CCGT Ostrołęka, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN – podpisał umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.

Wsparcie dla stabilności polskich sieci elektroenergetycznych

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Energi z Grupy ORLEN w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce pomaga realizować zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.