PL EN DE

PGE Energia Odnawialna przejęła serwisowanie dwóch farm wiatrowych Starza/Rybice i FW Karnice II

To kolejne obiekty, na których niezbędne prace eksploatacyjne wykonują we własnym zakresie pracownicy spółki

Elektrownie wiatrowe Starza/Rybice i FW Karnice II zostały uruchomione w województwie zachodniopomorskim ponad dwa lata temu. Pracują tam 43 turbiny o łącznej moc zainstalowanej ponad 97 MW.

Dotychczas obu farmom przysługiwał jeszcze serwis gwarancyjny. Po jego zakończeniu spółka mogła konieczne prace naprawcze zlecać firmom zewnętrznym lub wykonywać je samodzielnie.

PGE Energia Odnawialna wyróżnia się na tle innych firm z branży pod względem kompetencji pracowników. Dzięki specjalistycznemu wyszkoleniu kilkudziesięciu ludzi jesteśmy niezależni od usługodawców komercyjnych jeśli chodzi o naprawę i utrzymanie turbin wiatrowych. To rozwiązanie nie tylko jest dla nas korzystne ekonomicznie, ale przede wszystkim pozwala nam na szybsze działanie w przypadku awarii - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna

Obecnie PGE energia odnawialna zarządza 20 lądowymi farmami wiatrowymi. Poza zakupionymi w tym roku farmami Radzyń, Ścieki i Jóźwin, którym przysługuje jeszcze serwis gwarancyjny, w pozostałych obiektach PGE niezbędne prace eksploatacyjne wykonują samodzielnie pracownicy spółki.

Dużym wsparciem w tych działaniach jest uruchomione kilka miesięcy temu regionalne centrum serwisowe w Piaskach (kilkanaście kilometrów od Bełchatowa). Pełni ono przede wszystkim zadanie centralnego magazynu części zamiennych dla potrzeb eksploatowanych przez spółkę farm wiatrowych. Składowane i przechowywane są tu m.in. przekładnie, generatory, transformatory, a nawet tak duże elementy jak łopaty wiatraka.

Co ważne, centrum w Piaskach jest też zapleczem dla realizowanych przez PGE Energia Odnawialna inwestycji fotowoltaicznych. Już dziś spółka we własnym zakresie serwisuje farmy: PV Lesko, Bliskowice, Lutol 1 i Lutol 2.

PGE Energia Odnawialna z Grupy Kapitałowej PGE jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych.

Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2415,5 MW.