PL EN DE

PGNiG Obrót Detaliczny zaczyna wysyłkę faktur z niższą ceną gazu w prognozach płatności na 2024'

Jak poinformowało PGNiG OD, klienci którzy dostali wyższe prognozy, otrzymają ich korekty


PGNiG Obrót Detaliczny na początku lipca br. podjęło korzystną dla klientów decyzję, która obniży prognozy płatności za dostawy gazu w 2024 r. Nowa cena, przyjęta do obliczania prognoz na kolejny rok jest taka sama jak w 2023 roku i wynosi 200,17 zł za MWh netto.

Spółka rozpoczęła już wysyłkę bieżących faktur z nową niższą stawką. Wszyscy klienci, którzy dotychczas dostali prognozy z wyższą stawką, otrzymają korekty.

Decyzję o zastosowaniu niższej ceny Spółka podjęła przede wszystkim z uwagi na utrzymujące się od pewnego czasu korzystne trendy na europejskich rynkach gazu w zakresie roku 2024. Istotny jest również fakt, że PGNiG Obrót Detaliczny jest dziś częścią Grupy ORLEN, największego koncernu paliwowo-energetycznego w regionie. Pozycja koncernu daje gwarancję stabilności finansowej i pozwala na większą elastyczność działania w odpowiedzi na wspomniane trendy rynkowe.

Po podjęciu decyzji PGNiG Obrót Detaliczny wysłało już kilkadziesiąt tysięcy prognoz z nową niższą stawką do swoich klientów. Natomiast wszyscy klienci, którzy otrzymali plany płatności na 2024 r. z wcześniej stosowaną do wyliczenia prognoz ceną 516,73 zł/MWh, która wynikała z obowiązującej Spółkę Taryfy, niebawem otrzymają skorygowane prognozy z niższą ceną na 2024 rok, czyli 200,17 zł/ MWh. Tacy klienci mogą uznać wcześniej otrzymane prognozy z datą płatności po 1 stycznia 2024 r. za niebyłe.

Cena, która jest aktualnie stosowana przez PGNiG Obrót Detaliczny do wyliczenia prognoz zarówno na 2023, jak i 2024 rok wynika z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i wynosi 200,17 zł/MWh. Mogą z niej korzystać gospodarstwa domowe, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz odbiorcy społecznie wrażliwi tacy jak szpitale, domy pomocy społecznej, przedszkola czy żłobki. 

Rachunki będą podlegać rozliczeniu zgodnie z rzeczywistym zużyciem gazu oraz z uwzględnieniem ceny, jaka faktycznie będzie obowiązywać w 2024 roku. Oznacza to, że ostateczna kwota, którą klienci zapłacą za dostarczony gaz, może w przyszłym roku jeszcze ulec zmianie w stosunku do przesłanej prognozy.

Warto również zauważyć, że klienci PGNiG Obrót Detaliczny mogą zmienić sposób rozliczania i zamiast rachunków prognozowanych otrzymywać raz w miesiącu fakturę rozliczeniową za faktycznie zużyty gaz. Aby to zrobić wystarczy zmienić obecną grupę taryfową na grupę z oznaczeniem 12T. To wariant, w którym klient co miesiąc sam podaje stan licznika.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://pgnig.pl/dla-domu/taryfa-12t