PL EN DE

Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2023 r.

Tegoroczne obroty energią elektryczną na RDB już w czerwcu przekroczyły poziom rekordowego do tej pory 2021 r. Czerwiec 2023 r. okazał się też miesiącem rekordowych obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE.

• Tegoroczne obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego już w czerwcu przekroczyły poziom rekordowego do tej pory 2021 r. (2 350 686 MWh od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.) i w pierwszym półroczu br. osiągnęły 2 637 678 MWh. Ponadto, czerwiec 2023 r. był – po styczniu br. – drugim najlepszym miesiącem w historii tego rynku, z wolumenem 508 078 MWh.

• Czerwiec 2023 r. okazał się też miesiącem rekordowych obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Osiągnęły one poziom 6 515 395 MWh – o 41,5 proc. wyższy niż w czerwcu roku ubiegłego oraz o 11,0 proc. wyższy niż w poprzednim rekordowym miesiącu, marcu br.

• Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w czerwcu 2023 r. o 45,7 proc. r/r, do poziomu 20 974 toe, i były najwyższe od maja 2020 r.


Energia elektryczna


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2023 r. 13 032 025 MWh, co oznacza wzrost o 2,0 proc. w stosunku do czerwca 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu br. na poziomie 550,93 zł/MWh i jest to wzrost o 57,86 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. 

Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w czerwcu 2023 r. 661,64 zł/MWh, co stanowi spadek o 39,53 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju br.

Gaz ziemny


Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu 2023 r. transakcje o wolumenie 7 725 047 MWh, co stanowi spadek r/r o 30,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 153,25 zł/MWh i jest o 5,35 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w czerwcu br. 243,45 zł/MWh, czyli o 13,50 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju br.

Prawa majątkowe


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w czerwcu 2023 r. na poziomie 2 006 250 MWh, co stanowi spadek r/r o 15,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 192,57 zł/MWh i jest to spadek o 4,34 zł/MWh względem maja 2023 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w czerwcu 2023 r. o 45,7 proc. r/r, do poziomu 20 974 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 210,61 zł/toe, co oznacza spadek względem maja br. o 38,27 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia


Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w czerwcu 2023 r. 6 515 395 MWh, co stanowi najwyższy miesięczny wynik w historii i zarazem wzrost o 41,5 proc. r/r oraz o 11,0 proc. względem poprzedniego rekordowego miesiąca (marzec br.). Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 15,98 zł/MWh i stanowi to spadek o 4,23 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze


W czerwcu 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Towarowa Giełda Energii