PL EN DE

Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2023 r.

W lipcu 2023 r. obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego wyniosły 4 227 807 MWh, co oznacza ponowny wzrost aż o 85,6 proc. Po raz szósty w tym roku obroty miesięczne na tym rynku przekroczyły 4 TWh.


Energia elektryczna 
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2023 r. 10 281 974 MWh, co oznacza spadek o 14,2 proc. w stosunku do lipca 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu br. na poziomie 551,46 zł/MWh i jest to wzrost o 0,53 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w lipcu 2023 r. 655,66 zł/MWh, co stanowi spadek o 5,98 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.


Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu 2023 r. transakcje o wolumenie 8 913 971 MWh, co stanowi wzrost r/r o 27,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 150,12 zł/MWh i jest o 3,13 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w lipcu br. 250,60 zł/MWh, czyli o 7,15 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.


Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lipcu 2023 r. na poziomie 1 267 710 MWh, co stanowi spadek r/r o 26,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 168,37 zł/MWh i jest to spadek o 24,20 zł/MWh względem czerwca 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalały w lipcu 2023 r. o 1,0 proc. r/r, do poziomu 4 247 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 093,93 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca br. o 116,68 zł/toe.


Gwarancje pochodzenia
Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w lipcu 2023 r. 3 547 290 MWh, co oznacza wzrost o 5,1 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 12,45 zł/MWh i stanowi to spadek o 3,53 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.


Towary rolno-spożywcze
W lipcu 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Towarowa Giełda Energii