PL EN DE

Podsumowanie działalności TGE w maju 2022 r.

W maju wolumen obrotu sesyjnego prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 13 062 toe, osiągając najwyższy poziom od czerwca 2020 r. Maj był trzecim miesiącem z rzędu, w którym zanotowano wzrost obrotów na RDB energii elektrycznej. Miesięczny wolumen obrotu wyniósł 163 459 MWh i był to najlepszy miesięczny wynik na tym rynku od września 2021 r.

Energia elektrycznaWolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2022 r. 11 494 537 MWh, co oznacza spadek o 50,9 proc. w stosunku do maja 2021 r. Wolumen obrotu na RDB wyniósł 163 459 MWh, osiągając najwyższy poziom od września 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju 2022 r. na poziomie 662,40 zł/MWh i jest to wzrost o 77,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w maju 2022 r. 1 092,67 zł/MWh, 
co stanowi wzrost o 302,85 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2022 r.

Gaz ziemnyNa rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2022 r. transakcje o wolumenie 12 220 004 MWh. Oznacza to spadek r/r o 16,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 425,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 81,53 zł/MWh względem kwietnia 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w maju 2022 r. 464,77 zł/MWh, czyli o 13,24 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2022 r.

Prawa majątkoweWolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w maju 2022 r. 3 166 455 MWh, co stanowi wzrost r/r o 15,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 176,27 zł/MWh i oznacza to spadek o 28,50 zł/MWh względem kwietnia 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w maju 2022 r. o 6,3 proc. r/r, do poziomu 13 262
toe, z czego aż 13 062 toe stanowił obrót sesyjny, osiągając wzrost r/r o 8,9 proc. i zarazem najwyższy poziom od czerwca 2020 r. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 243,64 zł/toe, co oznacza spadek względem kwietnia br. o 73,42 zł/toe.

Gwarancje pochodzeniaObrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w maju 2022 r. 3 113 840 MWh, co stanowi wzrost o 44,2 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 4,38 zł/MWh i jest to wzrost o 1,08 zł/MWh w stosunku do kwietnia 2022 r.

Towary rolno-spożywczeW maju 2022 r. sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 650 ton pszenicy klasy B, a jej średnia cena ważona wolumenem transakcji wyniosła 1 824,19 zł/t.

Źródło: Towarowa Giełda Energii