PL EN DE

Podsumowanie działalności TGE w marcu 2022 r.

W marcu 2022 r. odnotowano rekordowy wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wyniósł on 4 946 768 MWh.

Energia elektryczna Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2022 r. 13 854 905 MWh, co oznacza spadek o 24,6 proc. w stosunku do marca 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu 2022 r. na poziomie 683,59 zł/MWh i jest to wzrost o 157,70 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2023 r. (BASE_Y-23) wyniosła w marcu 2022 r. 714,64 zł/MWh, co stanowi wzrost o 96,34 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym 2022 r.

Gaz ziemnyNa rynku gazu ziemnego zawarto w marcu 2022 r. transakcje o wolumenie 10 164 932 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 1,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 703,44 zł/MWh, co oznacza wzrost o 320,38 zł/MWh względem lutego 2022 r. i zarazem najwyższą cenę miesięczną w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2023 r. (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w marcu 2022 r. 392,90 zł/MWh, czyli o 108,62 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym 2022 r.

Prawa majątkoweWolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w marcu 2022 r. 2 519 770 MWh, co stanowi spadek r/r o 17,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 228,22 zł/MWh i oznacza to spadek o 28,68 zł/MWh względem lutego 2022 r. Wolumen transakcji sesyjnych dla tego instrumentu wyniósł 900 796 MWh i jest to najlepszy wynik od września 2020 r. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w marcu 2022 r. o 24,3 proc. r/r, do poziomu 8 576 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 359,95 zł/toe – spadek względem lutego 2022 r. o 305,60 zł/toe.

Gwarancje pochodzeniaObrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w marcu 2022 r. 4 946 768 MWh, co stanowi wzrost o 2,7 proc. r/r. Jest to najlepszy wynik miesięczny od początku funkcjonowania Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Średnia ważona cena wyniosła 2,90 zł/MWh, co oznacza spadek w stosunku do lutego 2022 r. o 0,29 zł/MWh.

Towary rolno-spożywczeW marcu 2022 r. sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 500 ton pszenicy klasy B oraz 100 ton żyta klasy B. Średnia ważona cena pszenicy klasy B wyniosła 1 764,50 zł/t, natomiast żyta klasy B – 1 370,00 zł/t.

Źródło: Towarowa Giełda Energii