PL EN DE

Podsumowanie działalności TGE w sierpniu 2023 r.

Obroty na rynku spot energii elektrycznej osiągnęły drugi najwyższy poziom w historii TGE. Wyniosły one w sierpniu 5 700 138 MWh, a więc mniej jedynie względem stycznia bieżącego roku (6 180 676 MWh).Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2023 r. 12 639 669 MWh, co oznacza wzrost o 7,7 proc. w stosunku do sierpnia 2022 r. Obroty na rynku spot energii elektrycznej osiągnęły drugi najwyższy poziom w historii TGE. Wyniosły one w sierpniu 5 700 138 MWh, a więc mniej jedynie względem stycznia bieżącego roku (6 180 676 MWh). 

Rekordowe dzienne obroty miały miejsce na RDN dla dnia dostawy 31 sierpnia (351 858,3 MWh), a na RDB dla dnia dostawy 9 sierpnia (103 874,4 MWh). Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w sierpniu br. na poziomie 517,07 zł/MWh i jest to spadek o 34,39 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w sierpniu 2023 r. 634,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 21,36 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu br.


Gaz ziemnyNa rynku gazu ziemnego zawarto w sierpniu 2023 r. transakcje o wolumenie 7 671 861 MWh, co stanowi spadek r/r o 2,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 175,89 zł/MWh  i jest o 25,77 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego.

Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w sierpniu br. 260,79 zł/MWh, czyli o 10,19 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu br.


Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w sierpniu 2023 r. na poziomie 1 105 142 MWh, co stanowi spadek r/r o 45,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 130,09 zł/MWh i jest to spadek o 38,28 zł/MWh względem lipca 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalały w sierpniu 2023 r. o 6,7 proc. r/r, do poziomu 5 866 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 050,36 zł/toe, co oznacza spadek względem lipca br. o 43,57 zł/toe.


Gwarancje pochodzenia


Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w sierpniu 2023 r. 4 270 842 MWh, co oznacza wzrost o 106,0 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 17,03 zł/MWh i stanowi to wzrost o 4,58 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.


Towary rolno-spożywczeW sierpniu 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Towarowa Giełda Energii