PL EN DE

Premiera Raportu Dobrych Praktyk 2022

Aż 1705 inicjatyw realizowanych przez 272 firmy opublikowano w 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będącego największym przeglądem ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Premierze publikacji towarzyszył m.in. wykład prof. Marcina Napiórkowskiego o roli narracji oraz ekspercka debata na temat napięć pomiędzy kwestiami społecznymi a środowiskowymi w działaniach z obszaru odpowiedzialności biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR i ESG w kompleksowy sposób, corocznie publikuje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Główną część publikacji stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w poprzednim roku.

W dwudziestej pierwszej edycji zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk (poprzednio było to 1677 praktyk) zgłoszonych przez 272 firmy.

Najwięcej z nich – bo aż 477 – dotyczyło zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Drugim pod względem liczebności był obszar praktyk z zakresu pracy (419 działań). Na trzecim miejscu znalazł się obszar środowiskowy z 360 praktykami. Największy, bo prawie trzykrotny wzrost odnotowano w obszarze praw człowieka, do którego zakwalifikowano 282 praktyki. Tradycyjnie do mniej licznych należy kategoria dotycząca ładu organizacyjnego (75 praktyk). Raport odzwierciedla kluczowe trendy odpowiedzialnego biznesu, co jest widoczne chociażby w spadku liczby praktyk dotyczących zagadnień konsumenckich (49) i praktyk operacyjnych (43), mającym zapewne związek z wyjątkową sytuacją, w której w obliczu wojny w Ukrainie znalazły się firmy i społeczeństwo. Podobnie jak w ubiegłym roku, obowiązywał limit 10 praktyk zgłoszonych przez daną firmę. Wprowadzano natomiast nowe podkategorie: “Klimat” w obszarze środowiska oraz “Pomoc dla Ukrainy” w obszarze praw człowieka.

Mimo że o czynnikach ESG mówi się coraz więcej, to w ostatnich latach realizacji ambitnych działań z zakresu odpowiedzialności biznesu towarzyszył szereg wyzwań, od ubiegłego roku związanych również z agresją Rosji na Ukrainę. Oddaje to charakter dwudziestej pierwszej już edycji naszego raportu, w której odnotowaliśmy znaczący wzrost praktyk w obszarze praw człowieka. Mam nadzieję, że publikacja tradycyjnie stanowić będzie praktyczne narzędzie zawierające zestaw inspiracji oraz wiedzy o kluczowych aspektach zrównoważonego rozwoju. Dziękuję prawie trzystu firmom za zgłoszenie swoich działań, a ekspertom i ekspertom za zabranie głosu w sprawie aktualnych wyzwań ESG. Dziękuję także zespołowi FOB za wytężoną pracę i zaangażowanie w przygotowanie największego przeglądu odpowiedzialnego biznesu w Polsce – Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe

Po raz pierwszy raport ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej 


Otwieramy raport >>> Link <<<