PL EN DE

Prezes URE potwierdził, że wspólnoty i spółdzielnie też są uprawnione do niższych stawek za prąd

Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyjaśnia, że wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie także są uprawnione do ochrony wynikającej z ustawy mającej zapobiec nadmiernym podwyżkom stawek za prąd. I to niezależnie od tego, czy korzystają z usług sprzedawcy rezerwowego, czy z urzędu

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyła firmy E.ON, która w przedstawionych do zatwierdzenia stawkach za energię elektryczną miała zaproponować wyższe kwoty dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Po wprowadzeniu przepisów, które miały chronić odbiorców przed nadmiernymi podwyżkami cen prądu, E.ON zaczął masowo wypowiadać wspólnotom umowy.

Sprzedawca przedstawił stanowisko, w którym stwierdził, że:  "wspólnota mieszkaniowa nie jest kwalifikowana jako odbiorca w gospodarstwie domowym i nie ma wobec niej obowiązku świadczenia usługi kompleksowej przez sprzedawcę z urzędu."

RPO zwrócił się o interwencję do prezesa URE.

Ten poinformował, że uchwalone przepisy wyraźnie wskazują, że odbiorca uprawniony korzysta z ustawowej ochrony i niższych stawek niezależnie od tego, czy korzysta z usług sprzedawcy rezerwowego, czy sprzedawcy z urzędu. Podlegają jej też zarówno spółdzielnie, jak i wspólnoty mieszkaniowe.

Zgodnie zaś z ustawą z 27 października 2022 r. odbiorcą uprawnionym jest min. odbiorca uprawniony w rozumieniu ustawy z 7 października 2022 t., w przypadku gdy zużywa energię elektryczną powyżej maksymalnych limitów zużycia energii elektrycznej określonych w tej ustawie oraz odrębnie wymienione wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie, w jakim nie są odbiorcą uprawnionym, o którym mowa powyżej, i zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności. Zatem ochroną przewidzianą przez ustawę z 27 października 2022 r. objęte są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zużycia energii powyżej limitów przewidzianych przez ustawę z 7 października 2022 r. na potrzeby tam wskazane oraz w zakresie pozostałych (niewymienionych w ustawie z 7 października 2022 r.) potrzeb związanych z podstawową działalnością - wyjaśnia URE w piśmie skierowanym do RPO.