PL EN DE

PSE rozpoczynają próby napięciowe na linii 400 kV Kozienice – Miłosna

Kluczowy etap budowy linii Kozienice - Miłosna ukończony

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły kluczowy etap prac budowlanych nowej linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna. Z końcem marca stanęły ostatnie z blisko 200 słupów linii, na których zawisło ponad 1300 km przewodów.

Do budowy użyto około 6000 ton stali i 10 000 m sześc. betonu. Obecnie na linii trwają próby napięciowe.

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna jest kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego inwestycją PSE na Mazowszu. Zapewni bowiem wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice i przesłanie jej do odbiorców w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. Nowoczesne połączenie najwyższych napięć zastąpi infrastrukturę eksploatowaną od ponad 50 lat.  

Dzięki tej inwestycji podnosimy parametry i standard działania tego połączenia do coraz większych wymagań systemowych i potrzeb energetycznych Mazowsza – tłumaczy Piotr Grey, koordynujący projektem z ramienia PSE.

Nowe instalacje i rozwiązania techniczne poprawią efektywność funkcjonowania linii, pomogą także zminimalizować ryzyko awarii infrastruktury przesyłowej - dodaje Piotr Grey. 

Za budowę nowej linii odpowiedzialna jest firma Enprom.

Prace budowlane ruszyły w październiku 2021 r. Zgodnie z harmonogramem wykonawca zdemontował starą linię, postawił nowe słupy i rozwiesił nowe przewody. By przyspieszyć cały proces, prace związane z demontażem istniejących konstrukcji i budową nowych słupów były prowadzone w tym samym czasie.

Tam, gdzie zdemontowaliśmy konstrukcje z lat 70. od razu wchodziły ekipy odpowiedzialne za budowę nowych słupów. Bywały dni, że na budowie w tym samym czasie pracowało 220 osób – tłumaczy Marcin Kosowski, Kierownik Projektu z firmy Enprom. 

Nowa linia o długości 71,8 km powstała w śladzie dotychczasowej linii, na terenie 10 gmin po dwóch stronach Wisły: Kozienic, Magnuszewa, Wilgi, Sobień-Jeziory, Karczewa, Celestynowa, Otwocka, Wiązownej, Halinowa i Sulejówka. Łącznie zbudowano 196 słupów, które zostały wykonane z 5 tysięcy ton stali. Na słupach zawieszono 65 tysięcy izolatorów i około 1 343 km przewodów fazowych. 61 słupów – w związku z wymogami lotnictwa – wyposażono w system oświetlenia przeszkodowego. 

W ramach prowadzonych prac wykorzystywane były najnowsze technologie, w tym drony. Bezzałogowce zastosowano do przygotowania przeciągania przewodów fazowych i odgromowych, jak również do monitoringu postępu prowadzonych prac. 

W najbliższych miesiącach wykonawca naprawi drogi zniszczone w czasie budowy, a także wyrówna teren oraz zabezpieczy słupy i fundamenty przed wilgocią.

Projekt zostanie zakończony odbiorem robót i uregulowaniem kwestii formalnych. Finisz całego zadania, wraz z przekazaniem linii do eksploatacji, planowany jest na pierwszy kwartał 2025 roku.