PL EN DE

Rafako i Siemens będą razem pozyskiwali zamówienia na modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe

Spółka zależna Rafako podpisała list intencyjny z Siemens Energy, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie pozyskiwania zamówień na modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe

Spółka zależna i Siemens, będą wspólnie i w dobrej wierze dążyć do wypracowania wspólnych ofert handlowych, jak również promować ich rozwiązania techniczne, w celu pozyskania zamówień na realizację prac mających na celu modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe - podano w komunikacie.

W liście określono, że jeśli Rafako lub Siemens uzyska zamówienie na realizację prac mających na celu modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe, to będzie korzystać z usług drugiej strony listu intencyjnego jako wskazanego podwykonawcy na zasadzie wyłączności.

Współpraca ma dotyczyć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Europy Środkowo-Wschodniej, Republiki Serbii, Macedonii Północnej, Republiki Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny.

Prace mające na celu modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe, o których traktuje list intencyjny, dotyczą komercjalizacji technologii opracowanych przez emitenta we współpracy w formule konsorcjum ze spółką zależną, w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu (...) - napisano w komunikacie.