Raport: Polski sektor energetyczny na razie nie korzysta szerzej z chmur obliczeniowych

Polski sektor energetyczny na razie nie korzysta szerzej z chmur obliczeniowych; główne powody to brak regulacji i przykładów udanych wdrożeń, ale także obawa o bezpieczeństwo - stwierdza raport firmy doradczej EY.

W raporcie EY "Chmura obliczeniowa w sektorach regulowanych: Finanse i Energetyka. Wyzwania 2021" wskazuje się przede wszystkim, że w sektorze energetycznym w Polsce brakuje zaawansowanych procesów wdrażania chmur, brakuje też powszechnej akceptacji dla tej technologii. Podobnie jak w sektorze finansowym kilka lat temu, uczestnicy rynku energetycznego czekają na upowszechnienie się tej technologii - wskazują autorzy. Dlatego, ich zdaniem, sektor potrzebuje przykładów wdrożeń zakończonych sukcesem, które mogłyby zainspirować innych uczestników rynku.

Raport EY wskazuje też na niepewną sytuację regulacyjną i brak wytycznych dla stosowania chmur w sektorze paliwowo-energetycznym. Z żadnego przepisu obecnie obowiązującego prawa nie wynika jednak zakaz stosowania tej technologii - podkreślono w raporcie.

EY przypomina, że regulacje przeznaczone dla innych sektorów regulowanych - jak bankowy, ubezpieczeniowy, administracja publiczna czy zdrowie - wprost wskazują na możliwość korzystania z technologii chmurowej.

Nie istnieją żadne przesłanki faktyczne albo prawne, które dawałyby podstawy do sądzenia, że chmura zostanie prawnie zabroniona w sektorze energetycznym w przyszłości. Natomiast istniejące regulacje i wytyczne stosowane w innych sektorach regulowanych mogą być traktowane przez sektor energetyczny jako przykład dobrych praktyk - czytamy w raporcie.

EY podkreśla też, że sektor energetyczny wskazuje zachowanie bezpieczeństwa danych jako jedno z najważniejszych wyzwań związanych z chmura.

Kwestia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej jest podawana jako bariera dla wykorzystania chmury i powierzenia danych zewnętrznemu dostawcy. Tymczasem, paradoksalnie, powierzenie danych zewnętrznemu dostawcy chmurowemu może zwiększyć poziom bezpieczeństwa danych - m. in. dlatego, że w ramach usług chmurowych klienci otrzymują równocześnie usługi z zakresu cyberbezpieczenstwa.

Raport powstał na podstawie badania jakościowego uczestników rynków regulowanych i jest efektem bezpośrednich rozmów z przedstawicielami sektora finansowego i energetycznego.