PL EN DE

Rekrutacja - Agencja Rynku Energii Spółka Akcyjna

Agencja Rynku Energii poszukuje kandydatów na stanowiska: Specjalisty ds. analiz i raportów, Specjalista ds badań statystycznych, Specjalista ds prognozowania rozwoju sektora energii. Praca w Warszawie

Specjalisty ds. analiz i raportów
Praca w Warszawie
Przewidywany początek zatrudnienia: od 01 lipca 2022r.

Zakres prac na w/w stanowisku obejmuje:

 • wykonywanie analiz dotyczących krajowych i zagranicznych rynków energii, 
 • analiza i ocena pozycji rynkowej uczestników rynku energii, 
 • opracowywanie cyklicznych raportów i publikacji  w zakresie ekonomiki branży energetycznej

Kandydat powinien posiadać:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne o profilu energetycznym 
 • dobra znajomość zagadnień ekonomiki oraz rachunkowości 
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


Specjalista ds badań statystycznych
Praca w Warszawie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, bądź student piątego roku
 •  podstawowa znajomość uregulowań prawnych określających warunki działania sektora energii,
 • podstawowa znajomość funkcjonowania sektora energii (w tym rynki: energii elektrycznej, ciepła, gazu, paliw ciekłych) w kraju i za granicą, 
 • wiedza w zakresie narzędzi statystycznych oraz metod analizy danych;
 •  dobra znajomość języka angielskiego,

Dodatkowe atuty:

 • udokumentowany staż pracy w instytucjach związanych z sektorem energii, 
 • doświadczenie w przygotowywaniu analiz w obszarze rynku energii,
 • znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych i oceny wyników tych badań
 • umiejętność obsługi tabel bazodanowych, znajomość języka SQL

Zakres obowiązków:

 • Współudział w organizowaniu badań statystycznych sektora energii,
 • Współudział w sporządzaniu bilansów paliwowo-energetycznych na potrzeby statystyki krajowej i międzynarodowej,
 • Projektowanie i opracowywanie raportów i analiz statystycznych,
 • Opracowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby statystyki międzynarodowej,

Współpraca z przedstawicielami administracji rządowej i organizacji międzynarodowych w zakresie prowadzonych badań statystycznych i wykorzystywania wyników tych badań, Dodatkowymi atutami będą: staż pracy w instytucjach związanych z sektorem energii.


Specjalista ds prognozowania rozwoju sektora energii
Praca w Warszawie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, bądź student piątego roku
 • podstawowa  znajomość prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności Unii Europejskiej określającego warunki działania sektora energii,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz sektora ciepłownictwa (w kraju i za granicą), 
 • podstawy wiedzy w zakresie konstruowania modeli ekonometrycznych
  i prognostycznych, 
 • dobra znajomość języka angielskiego

Dodatkowe atuty:

 • wiedza techniczna z zakresu wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej i ciepła, działania sieci gazowych 
 • wiedza na temat wpływu energetyki na środowisko naturalne i sposobów ograniczania tego wpływu,
 •  wiedza w zakresie modelowania sektora energii
 • doświadczenie w przygotowywaniu analiz w obszarze rynku energii
 • udokumentowany staż pracy w instytucjach związanych z sektorem energii

Zakres obowiązków:

 • Modelowanie i analiza strategii rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej  z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 • Sporządzanie prognoz zapotrzebowania na paliwa i energię w ujęciu krajowym  i regionalnym.
 • Sporządzanie projekcji cen paliw i nośników energii na rynku hurtowym
  i detalicznym.
 • Sporządzanie analiz techniczno-ekonomicznych i środowiskowych nowych technologii produkcji i użytkowania energii.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i CV) w terminie do 31 maja 2022 r.

Prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia lub zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rynku Energii S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka  3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

 

Agencja Rynku Energii S.A.
ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa
tel. (0-22) 444-20-00; fax: (0-22) 444-20-20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.