PL EN DE

Rozporządzenie o zasadach składania ofert na rynku bilansującym już obowiązuje

Rozporządzenie o nowych zasadach składania ofert na rynku bilansującym już obowiązuje. Przepisy mają zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej po "akceptowalnych cenach" - poinformował rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzózka

Od 1 października obowiązują nowe przepisy regulujące zasady składania ofert bilansujących. Zasady zostały zaktualizowane wraz z rozporządzeniem Ministra Klimatu i środowiska zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2022 r. poz. 2007).

Jak informował resort klimatu i środowiska 27 września, zmiany prawne wynikają z aktualnej sytuacji na rynku energii elektrycznej oraz z konieczności pilnego wdrożenia środków zaradczych. Przepisy mają na celu zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej do odbiorców po akceptowalnych cenach.

"Projektowana zmiana mechanizmu doprecyzowuje zasady składania ofert bilansujących, tak aby odzwierciedlały one poziom kosztów zmiennych. Nowy system zapewni, że ceny w ofertach składanych na rynku bilansującym będą nie wyższe niż maksymalna cena ofertowa" -wskazano w komunikacie.

Głównym elementem mechanizmu są: wprowadzenie obowiązku składania ofert bilansujących na rynku bilansującym energii elektrycznej na podstawie indywidualnych kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej przez składających oferty bilansujące; wprowadzenie maksymalnej ceny ofertowej (MaxCO) wraz z określeniem sposobu jej ustalania; wprowadzenie automatycznego ograniczenia cen ofertowych składanych przez uczestników rynku do maksymalnej ceny ofertowej (MaxCO), jeżeli cena ofertowa złożona w ofercie bilansującej jest wyższa niż maksymalna cena ofertowa (MaxCO); wykorzystanie tak ustalonych cen ofertowych do dalszych procesów rynku bilansującego; wzmocnienie transmisji sygnałów cenowych pomiędzy rynkiem bilansującym a pozostałymi rynkami energii elektrycznej.

Na rynku bilansującym energii elektrycznej uczestnicy rynku bilansującego składają oferty bilansujące, w których odzwierciedlają swoje preferencje cenowe i techniczne dotyczące dostaw energii elektrycznej. Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym - nie jest miejscem handlu energią. Na rynku tym Operator Systemu Przesyłowego, spółka PSE, kupuje lub sprzedaje energię w celu zbilansowania systemu elektroenergetycznego.

W ramach rynku bilansującego istnieją także obszary działalności wytwórców, w których ceny rozliczeniowe są wyznaczane nie na podstawie cen z ofert, ale na podstawie kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej. Jednym z takich obszarów jest praca w wymuszeniu, czyli dostawy energii elektrycznej przez wytwórców na polecenie operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego ze względu na wymagania systemowe.

Koszty paliwa dla potrzeb rozliczania pracy w wymuszeniu są odzwierciedlane w ramach składnika CWD (cena wymuszonej dostawy energii elektrycznej) oraz CWO (cena wymuszonego odbioru energii elektrycznej).