PL EN DE

Rząd planuje powołanie Pełnomocnika ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich

Rząd planuje powołanie Pełnomocnika do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powołanie pełnomocnika planowane jest w IV kw.  

"Powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich wynika z potrzeby skoordynowania działań dotyczących zapewnienie odpowiednich ilościowo i racjonalnych kosztowo dostaw energii dla rolnictwa i gospodarstw domowych na obszarach wiejskich" – czytamy w wykazie.

Obecny kryzys energetyczny przejawiający się drastycznym wzrostem cen energii oraz ograniczoną dostępnością paliw (gaz ziemny, węgiel) i energii stanowi zagrożenie dla całej polskiej gospodarki oraz gospodarstw domowych, w tym także dla produkcji rolnej i gospodarstw domowych na obszarach wiejskich, podano także.

Ze względu na kluczowe znaczenie rolnictwa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, a także istotny wpływ produkcji rolnej na poziom inflacji ważne staje się zapewnienie odpowiednich ilościowo i racjonalnych kosztowo dostaw energii dla rolnictwa i gospodarstw domowych na obszarach wiejskich. Potencjał obszarów wiejskich i produkcji rolnej można wykorzystać do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i wsparcia niskoemisyjnej transformacji energetyki zarówno na obszarach wiejskich jak i poza tymi obszarami.


Projekt zakłada, że zadania pełnomocnika obejmowałyby m.in:

▪ monitorowanie warunków dostaw energii dla gospodarstw domowych, na potrzeby produkcji rolnej oraz innej produkcji i usług na obszarach wiejskich;

▪ monitorowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym wykorzystywania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne, oraz opracowywanie planów i strategii racjonalizacji wykorzystywania tych źródeł na cele energetyczne w procesie transformacji energetyki;

▪ podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju produkcji energii na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technologii nisko i zeroemisyjnych w aspekcie emisji gazów cieplarnianych;

▪ współpracę z partnerami społecznymi w ramach poszczególnych instytucji sektora energetycznego, w tym z wykorzystaniem istniejących formuł współpracy;

▪ przygotowanie rozwiązań prawnych w zakresie transformacji energetycznej obszarów wiejskich, wymieniono.