PL EN DE

Rządowa propozycja dla MŚP to maksymalna taryfa w wysokości 785 zł/MWh

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Dziś przedstawiamy coś, co jest niezwykle ważne dla wielu podmiotów gospodarczych, społecznych i samorządowych. Otóż zgodnie z naszą obietnicą, przedstawiamy mechanizm maksymalnej ceny dla podmiotów wrażliwych, dla samorządów, ale także dla małych i średnich firm do akceptowalnego przez KE, UE poziomu zużycia w cenie 785 zł za MWh – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w KPRM.

Nasz cel to obniżenie cen w dłuższej perspektywie. Chcemy zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne, żeby inflacja za kilka miesięcy była w trendzie czy jak najszybciej żeby była w trendzie spadkowym. Widzimy co dzieje się na świecie wokół nas i stąd nasze działania, które dzisiaj przedstawiamy - podkreślił Premier.

Jest jeden nadrzędny cel wszystkich naszych działań. To bezpieczeństwo polskich rodzin, polskich przedsiębiorców, konkurencyjność dla polskich przedsiębiorstw, jakże ważna na rynkach międzynarodowych. Przez tak wielki sztorm ciężko jest przejść całkowicie suchą stopą, ale robimy wszystko, aby pomóc nie tylko podmiotom wrażliwy, ale także gospodarczym i w szczególności wszystkim Polakom, mówił także Mateusz Morawiecki.

Aby chronić odbiorców prądu, wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną. Wsparcie obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa, a także m.in.: szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększy się ponadto pomoc dla gospodarstw domowych, poza dotychczasowy limit 2 tys. kWh” – podkreśla z kolei minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która przedstawiła Radzie Ministrów założenia projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Nasza szeroka tarcza energetyczna zarówno jeżeli chodzi o energię, o gaz jak i o ciepło, to jest największa tarcza ze wszystkich tarcz we wszystkich państwach Unii Europjeksiej. Prezentowałam ją ostatnio na posiedzeniu ministrów w formacie ministrów do spraw energii. Dzieliłam się naszymi doświadczeniami, szczególnie to doświadczenie dobrego rozwiązania, wsparcia ciepłownictwa spotkało się z dużym zainteresowaniem państw. Ten instrument już działa. W samej energetyce to rozwiązanie, które dziś proponujemy, to już jest piąty legislacyjny instrument wsparcia dla samych cen energii – powiedziała Anna Moskwa na konferencji prasowej.

Dla odbiorców indywidualnych ta taryfa G jest prosta w identyfikacji, na poziomie taryfikacji, ta taryfa zostanie zamrożona. Ćwiczenie na poziomie Urzędu Regulacji Energetyki absolutnie proste w wykonaniu, pewne w zabezpieczeniu odbiorców indywidualnych. Dla pozostałych odbiorców, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa plus samorządy w bardzo szeroko ujętej działalności, czyli zarówno budynki samorządowe, jak i wodociągi, jak i kanalizacja, jak i transport publiczny, edukacja, czyli te wszystkie zadania, które samorząd wykonuje, te zadania własne, niezbędne dla mieszkańców, dla codziennego funkcjonowania, również ta sama taryfa - dodała Anna Moskwa.

Z formalności do 30 listopada będzie potrzebne złożenie oświadczeń do dostawcy przez uprawnione podmioty, to kolejny wątek poruszony przez minister Moskwę.

Oczywiście ta lista, którą państwo dobrze znacie podmiotów, które wspieramy w cieple, wspieramy w gazie, szkoły, szpitale, uczelnie, żłobi, piecza zastępcza, spółdzielnie socjalne i wszystkie inne podmioty, które pracują z osobami wrażliwymi, z osobami niepełnosprawnymi, również ta obniżona stawka 785. Jedna rzecz po stronie formalności, która będzie potrzebna na poziomie każdego z tych podmiotów, do 30 listopada złożenie oświadczenia. Wzory oświadczeń są już gotowe wraz z ustawą do swojego dostawcy energii, że jest się takim podmiotem.

Głównym źródłem finansowania wsparcia będą przychody wytwórców energii, wyjaśniła Anna Moskwa.

Głównym źródłem finansowania tego wsparcia będzie źródło w postaci przychodów wytwórców energii. Na określonych poziomach w zależności od źródła te przychody będą na bieżąco przekazywane do zarządcy rozliczeń, tak, żeby te dwa instrumenty mogły się bilansować, oczywiście z uwzględnieniem tych niezbędnych kosztów, które spółki ponoszą, zaznaczyła.


Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców – informuje minister Moskwa.


Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:

▪ gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitu, który rząd wprowadził już w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, czyli 2 tys. kWh – do 31 grudnia 2023 r.;

▪ podmiotami użyteczności publicznej – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii;

▪ małych i średnich przedsiębiorców – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii takiego podmiotu.


„Rządowe wsparcie obejmie również podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności” – podkreśla minister Anna Moskwa.Będą to m.in.:

▪ podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki,

▪ podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,

▪ podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,

▪ ochotnicze straże pożarne,

▪ kościoły i inne związki wyznaniowe,

▪ placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

▪ rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,

▪ centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, 

▪ jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

▪ noclegownie i ogrzewalnie.


Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, poinformowała, że do 30 listopada podmioty wrażliwe powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf.

To rewolucyjne rozwiązanie. Do tej pory w żadnym państwie UE nie zostały wprowadzone taryfy dla MŚP. To rozwiązanie, które w pełni odpowiada na oczekiwania przedsiębiorców, jak i organizacji ich zrzeszających. Ma ono powszechny charakter. Zapewni stabilizację, pozwoli utrzymać rentowność i zdolności produkcyjne w firmach, ochroni miejsca pracy i wzmocni naszą gospodarkę – dodał z kolei minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Biorąc pod uwagę inne rozwiązania, Polska proponuje najbardziej kompleksowy pakiet wsparcia dla gospodarki, chroniący przed kryzysem energetycznym – wskazuje szef MRiT.