PL EN DE

Skarb Państwa obejmie nową emisję akcji PGE za blisko 3,2 mld zł

Skarb Państwa podpisał umowę inwestycyjną z kontrolowaną przez siebie spółką PGE w sprawie objęcia akcji nowej emisji

Skarb Państwa wyraża wolę objęcia nie więcej niż 373.952.165 akcji PGE serii E nowej emisji za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji w łącznej wysokości nie większej niż 3.197.291.010,75 zł - podało PGE w komunikacie

PGE zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy nowe środki w całości na realizację projektów inwestycyjnych w trzech obszarach:

- intensyfikacji rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE),
- rozwoju dystrybucji w ramach programu "Dystrybucja przyszłości",
- dekarbonizacji poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych

Objęcie akcji przez Skarb Państwa uzależnione będzie od podjęcia przez NWZ uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego PGE.

NWZ PGE w sprawie podwyższenia kapitału zostało zwołane na 7 marca, ale zostało przerwane do 6 kwietnia.

Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależniona od wyników procesu budowania księgi popytu, o którym mowa w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zostanie określona w umowie objęcia akcji.

Skarb Państwa ma ok. 57,4 proc. udziału w kapitale zakładowym PGE.

Emisje ma zamiar przeprowadzić także Enea. Grupa chce dzięki temu pozyskać ok. 900 mln zł, które przeznaczy na finansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji. Spółka również złożyła wniosek o objęcia akcji przez Skarb Państwa.