PL EN DE

Stoen Operator pozyskał dotacje unijne na rozwój sieci elektroenergetycznej

Stoen Operator podpisał umowę o dotację z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu priorytetowego 4.6 „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania samochodów elektrycznych”. Głównym celem działania jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej na terenie dzielnicy Wawer, co zwiększy potencjał do przyłączania dodatkowych źródeł OZE oraz rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych

Umowa podpisana w ramach Funduszu Modernizacyjnego jest ważnym elementem w rozbudowie sieci dystrybucyjnej – wyjaśnia Agnieszka Okońska, Członkini Zarządu Stoen Operator. 

Całkowity koszt realizacji tej inwestycji został wyceniony na 32,7 mln zł, a otrzymana wartość dofinansowania wyniosła ponad 19 mln zł.

Projekt rozwoju wawerskiej sieci dystrybucyjnej obejmuje dwa kluczowe elementy: budowę stacji RPZ Falenica oraz zainstalowanie systemu monitoringu DGA na transformatorach 110/15KV na budowanej stacji oraz w 4 innych obiektach.

Nowoczesna i niskoemisyjna sieć

Celem programu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” jest rozwój infrastruktury - jej rozbudowa lub modernizacja - elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Realizacja projektu Stoen Operator, poprzez budowę kolejnej stacji 110/15kV na terenie dzielnicy Wawer, zapewni zwiększony potencjał dla dołączania kolejnych odnawialnych źródeł energii oraz dogodne warunki dalszej rozbudowy punktów ładowania „elektryków”.

Projektowana stacja elektroenergetyczna z rozdzielnicą 110kV w technologii wnętrzowej GIS zasilana będzie dwoma liniami kablowymi WN oraz powiązana z siecią dystrybucyjną liniami kablowymi średniego napięcia.

Natomiast system monitoringu DGA zakłada instalację urządzeń do zdalnego monitorowania gazów rozpuszczonych w estrach na transformatorach 110/15kV w oparciu o analizę DGA. System ten zostanie zamontowany na stacjach RPZ Falenica, RPZ Śródmieście, RPZ Batory, RPZ Ochota i RPZ Służewiec.

Badania diagnostyczne on-line transformatorów mają na celu zapobieganie w przyszłości awariom poprzez wczesne wykrywanie defektów oraz zjawisk, które te defekty powodują – tłumaczy Leszek Bitner, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator. Dane uzyskane w tych badaniach są także ważnym źródłem informacji dla planowania harmonogramu realizacji prac eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych. Głównym celem monitoringu DGA on-line jest bieżąca kontrola stanu technicznego transformatorów 110/15kV i bieżące monitorowanie zachodzących zmian. Tym samym zapewniamy odpowiedni stopień bezpieczeństwa i niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej Stoen Operator

Realizacja projektu pozwoli ograniczać straty w dystrybucji energii na poziomie ponad  2300 MWh/rok oraz związaną z tym redukcję CO2 sięgającą 1 778,27000 t/rok. Co istotne nastąpi też ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) - 1,43000[Mg/rok] oraz (PM10) - 0,07[Mg/rok].

Budowa stacji RPZ Falenica już się rozpoczęła, a zakończenie projektu wyznaczono orientacyjnie na październik 2023 roku.

Kolejne planowane inwestycje

20 marca 2023 r. Stoen Operator złożył w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska kolejny wniosek o dofinansowanie inwestycji.

Projekt pod nazwą „Rozwój sieci WN oraz SN na terenie Warszawy na potrzeby rozwoju elektromobilności” zawiera:

  1. kolejny etap wdrożenia monitoringu DGA dla transformatorów WN/SN
  2. budowę sieci SN w okolicach RSM Cietrzewia
  3. budowę sieci WN w okolicach GPZ Towarowa
  4. zakup transformatorów WN.

Łączna wartość projektu ujęta we wniosku to kwota ponad 50 mln zł, z czego planowana wartość dotacji wynosi ponad 30 mln zł.

Projekt ma się zakończyć w 2026 roku.