PL EN DE

Tańszy prąd w firmie w 2023? Do 30 listopada trzeba złożyć oświadczenie

30 listopada mija termin złożenia oświadczenia, które uprawnia do korzystania w przyszłym roku z prądu w cenie 785 zł za 1 MWh. Ulga dotyczy samorządów, mniejszych firm i podmiotów użyteczności publicznej. Oświadczenie można składać do swojego dostawcy energii w formie papierowej lub elektronicznej

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł za 1 MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w terminie do 30 listopada, powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie.

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Rząd opublikował w internecie wzór tego oświadczenia >>> LINK

Możliwość zastosowania ceny gwarantowanej maksymalnej ceny 785 zł za 1 MWh wynika z przyjętej ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Ta sama ustawa ustala również na 693 zł za 1 MWh maksymalną cenę energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów, wprowadzonych inną ustawą. Limity te w 2023 r. wynoszą 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw, w których jest osoba niepełnosprawna oraz 3 MWh dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny, oraz dla rolników.

Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska, gospodarstwa domowe, aby skorzystać z energii elektrycznej w cenie 693 zł za 1 MWh ponad limit 2 MWh, nie muszą składać żadnego oświadczenia. Stosownego rozliczenia odbiorcy dokona samodzielnie sprzedawca energii elektrycznej.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia - do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy znajdą u swoich sprzedawców energii.

Zakup opału

30 listopada mija też termin składania przez odbiorców wrażliwych wniosków o dodatki na zakup opału. Wniosek dotyczy takich podmiotów jak szpitale, szkoły i przedszkola, ośrodki pomocy społecznych, placówki kulturalne, placówki opiekuńcze, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i pelletu węglowego oraz pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.