PL EN DE

Tauron podpisał z BGK umowę kredytu odnawialnego na kwotę 750 mln zł

Tauron podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu odnawialnego na kwotę 750 mln zł. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności w zakresie zakupu paliwa dla spółek grupy

Jak podano, oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę BGK, a każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego.

Całkowita spłata kredytu nastąpi do 30 września 2023 r.

Tauron ocenił, że zawarcie umowy przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania obrotowego ukierunkowanego na finansowanie bieżącej działalności.

Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.