PL EN DE

Towarowa Giełda Energii po raz kolejny została wyróżniona tytułem Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe

Towarowa Giełda Energii po raz kolejny została wyróżniona tytułem Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe jako najlepsza w Europie Środkowej giełda zorientowana na zrównoważony rozwój. Nagrodę przyznano w plebiscycie organizowanym przez prestiżowy magazyn oraz portal Capital Finance International (CFI.co), który co roku wskazuje instytucje przyczyniające się do konwergencji gospodarek i stanowiące przykład dla innych organizacji działających w podobnym obszarze.

Towarowa Giełda Energii nieustannie pracuje nad rozwojem swojego biznesu i reaguje na zmiany, jakie zachodzą w gospodarce, pamiętając przy tym, jak ważny jest człowiek oraz szacunek dla otoczenia. Z dumą przyjmujemy każde wyróżnienie, którym obdarza nas branża i media, świadczy to bowiem o słuszności obranej drogi. Nie inaczej jest z tytułem przyznanym nam – już po raz drugi – przez magazyn CFI.co. Aby tytuł „Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe 2021” mógł do nas trafić, musieliśmy spełnić wyśrubowane kryteria, takie jak: innowacyjność, wiodąca pozycja na rynku, wdrażanie nowoczesnych technologii, satysfakcja klientów, szkolenie pracowników, przejrzystość i ład korporacyjny. Wszyscy laureaci to firmy wyróżniające się perfekcją w działaniu, tym bardziej cieszy więc, że podobnie jak w roku 2020, także i w tym znaleźliśmy się w gronie tak szacownych instytucji – powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Uzasadnienie dla nagrody przyznanej TGE w kategorii Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe 2021:

Towarowa Giełda Energii działa od ponad dwóch dekad, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez rozwój rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO. W 2020 roku oferta ta została poszerzona o rynek rolno-spożywczy. TGE działa na podstawie licencji i podlega regulacji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, zajmując wiodącą pozycję wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej pod względem płynności i oferty handlowej. Giełda utrzymuje swoją przewagę konkurencyjną, koncentrując się na rozwoju pracowników, innowacjach technologicznych i wysokiej jakości usług. Od 2015 roku działa jako Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Wówczas także po raz pierwszy opublikowała strategię CSR. TGE podkreśliła swoje zaangażowanie w poprawę jakości krajowego rynku towarowego poprzez wzmacnianie ładu korporacyjnego, jasną komunikację i aktywną współpracę
z uczestnikami rynku. W 2019 roku TGE uzyskała status NEMO na kolejne cztery lata. Razem z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej TGE pracuje nad tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie obrotu energią elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii (OZE). TGE była integralną częścią projektu Interim Coupling, który został uruchomiony w czerwcu tego roku i doprowadził do stworzenia transgranicznych połączeń elektroenergetycznych pomiędzy Czechami, Słowacją, Węgrami, Rumunią oraz Polską, a także paneuropejskiego rynku łączącego wiele regionów. W związku z pandemią COVID-19 Giełda wprowadziła procedury zdalnego elektronicznego podpisywania dokumentów. Jury CFI.co przyznaje po raz drugi nagrodę „Best Sustainable Commodities Exchange (Central Europe)” za rok 2021 Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Magazyn CFI.co od lat opisuje zagadnienia związane ze złożonością międzynarodowych finansów, ekonomią, biznesem oraz ich rozwojem. Dostarcza wiadomości i komentarzy na temat rynków na całym świecie, analizując czynniki napędzające zmiany, także w zakresie technologii czy innowacji. Baczna obserwacja pomaga CFI.co identyfikować regiony, sektory przemysłu i firmy, które odniosą sukces. Skupiając się na opisywaniu impulsów sprzyjających konwergencji gospodarczej, magazyn wskazuje liderów w swoich dziedzinach, którzy mogą być przykładem dla innych firm.

W ramach konkursu CFI.co co roku przygląda się tysiącom firm i organizacji z całego świata, spośród których tworzona jest tzw. shortlista ok. 500 najmocniejszych nominacji. Nagrody otrzymuje ok. 150. W tegorocznej edycji plebiscytu Towarowa Giełda Energii jest jedną z dwóch polskich instytucji, które znalazły się w gronie laureatów.

© 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143