URE: Aukcja na premię kogeneracyjną odbędzie się 20-22 września

Urząd Regulacji Energetyki (URE) przeprowadzi drugą tegoroczną aukcję na premię kogeneracyjną w dniach 20-22 września, podał Urząd. Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi 36 TWh, a jej wartość to blisko 6,4 mld zł.

Aukcja ACHP/2/2021 będzie przeznaczona dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW, podano w komunikacie.

Aukcja potrwa 3 dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 20 września o godzinie 8:15, a zamknięcie 22 września o godzinie 16:15. Aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Na początku września br. odbędzie się również sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną. Maksymalna wartość premii to blisko 4 mld zł.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło, które przyznawane jest w czterech formach: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.