PL EN DE

URE ponownie wyznacza TGE na nominowanego operatora rynku energii elektrycznej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ponownie wyznaczył Towarową Giełdę Energii (TGE) na operatora rynku energii elektrycznej (Nominated Electricity Market Operator, NEMO)

 

"TGE po raz pierwszy została wyznaczona NEMO w 2015 r. W sierpniu br. Towarowa Giełda Energii wystąpiła do prezesa URE z wnioskiem o ponowną nominację. Po rozpatrzeniu wniosku, regulator wydał decyzję wyznaczającą TGE na operatora rynku energii elektrycznej w polskim obszarze rynkowym. Daje to TGE uprawnienia do przeprowadzania jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego na kolejne cztery lata" – czytamy w komunikacie URE.

W postępowaniu w sprawie wyznaczenia NEMO prowadzonym przez regulatora TGE dowiodła, że posiada niezbędne zasoby, w tym finansowe, zaawansowaną technologię informacyjną, infrastrukturę techniczną i procedury operacyjne gwarantujące skoordynowane przeprowadzenie łączenia rynków dnia następnego oraz dnia bieżącego.

Ponadto TGE jest w stanie zagwarantować uczestnikom rynku otwarty dostęp do informacji dotyczących zadań operatora oraz wprowadziła odpowiednie mechanizmy nadzoru rynku, podkreślono w materiale.


Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.