PL EN DE

Urząd Regulacji Energetyki ostrzega przed oszustwem

Mieszkańcy Mazowsza i Wielkopolski w ostatnim czasie mogli znaleźć w swoich skrzynkach na listy „Zawiadomienie energetyczne”, wystawione przez podmiot podpisujący się jako „Regulacja Energetyki” i posługujący się znakiem, który ma przypominać pieczęć urzędową wykorzystującą wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. URE ostrzega - to próba oszustwa!

Po takim zawiadomieniu, które mogło wzbudzić przekonanie odbiorcy, że pismo ma charakter urzędowy oraz wywołać zaniepokojenie rzekomo zapowiadanymi podwyżkami cen energii, mieszkańcy otrzymywali ulotki dotyczące możliwości skorzystania z oferty, która ma umożliwić zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie wpłynie na obniżenie rachunków za prąd.

Takie działania mogą być oceniane jako zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej przez wprowadzanie odbiorców w błąd (w szczególności przez wywołanie skojarzenia, że pismo może pochodzić od niezależnego regulatora rynku - Urzędu Regulacji Energetyki), co mogłoby doprowadzić do skorzystania z przedstawianej oferty.

Osoby, które spotkały się z takimi lub podobnymi przekazami, proszone są o szczególną ostrożność i przezorność oraz uważną weryfikację ofert i oferentów.

URE wyjaśnia - "Zawsze, gdy trafi do Państwa korespondencja o charakterze marketingowym, przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z oferty warto poddać ją uważnej analizie i zweryfikować wszystkie zawarte w niej informacje, a także sprawdzić w dostępnych źródłach, czy podpisujące się pod ofertą podmioty zajmują się świadczeniem określonych usług i czy ich działanie nie budzi  Państwa zastrzeżeń."

Ku przestrodze publikujemy „Zawiadomienie energetyczne”, jakie otrzymali mieszkańcy Mińska Mazowieckiego.
Zwracamy uwagę, że zawiera ono nieprawdziwe informacje również co do wysokości cen energii w 2024 r.

Prezes URE, odpowiedzialny za weryfikację i zatwierdzanie ustalonych przez przedsiębiorstwa energetyczne taryf dla gospodarstw domowych, decyzję o zatwierdzeniu taryf na 2024 r. będzie podejmował pod koniec bieżącego roku. Wnioski taryfowe od największych sprzedawców energii na 2024 r. jeszcze nie wpłynęły do Urzędu.

Stąd informacja dotycząca cen energii w 2024 roku jest nieprawdziwa.