PL EN DE

W 2024r. stawka opłaty mocowej dla gospodarstw domowych wyniesie 2,66-14,9 zł netto

W styczniu 2021 roku na rachunkach za prąd, w części pobieranej przez dystrybutorów, pojawiła się nowa pozycja – tzw. opłata mocowa. Wynika ona z przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy], która wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania energii do sieci. Głównym uzasadnieniem wdrożenia nowych przepisów była potrzeba zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej


Opłatę można zatem nazwać opłatą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Do końca września każdego roku Prezes URE publikuje jej wysokość, bazując na przepisach ustawy o rynku mocy oraz na rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Od 2,66 zł do 14,9 zł netto miesięcznie wyniesie w 2024 r. stawka opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia. Dla pozostałych uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1267 zł/kWh zł za kWh - podał w komunikacie URE.

W tym roku stawka opłaty mocowej wynosi odpowiednio od 2,38 do 13,35 zł netto miesięcznie dla odbiorców ryczałtowych, a dla pozostałych 0,1024 zł za kWh.

Opłatą zryczałtowaną objęci są wszyscy odbiorcy z grupy taryfowej G (w tym gospodarstwa domowe) oraz odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW.

Wysokość opłaty dla odbiorców innych niż ryczałtowi jest uzależniona od ilości energii zużytej przez nich w wybranych godzinach doby oraz indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby.

Ustawa wyróżnia cztery grupy odbiorców: grupę, dla której wielkość różnicy między ilością energii zużytą w dni robocze w wybranych godzinach doby i poza tymi godzinami wynosi mniej niż 5 proc., grupę, dla której ta różnica wynosi nie mniej niż 5 proc. i mniej niż 10 proc., kolejną, gdzie różnica wynosi nie mniej niż 10 proc. i mniej niż 15 proc. oraz grupę czwartą, gdzie wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15 proc.

Poniżej stawki opłaty mocowej w latach 2021-2024 dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia (w zł/miesiąc; wartość netto).URE poinformował, że do końca 2027 r. będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania.

Natomiast od 1 stycznia 2028 r nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia (im stabilniejszy profil, tym niższa opłata).

Koszt rynku mocy w 2023 roku wyniósł ok. 5,3 mld zł. Wysokość obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2024 rok wynosi ok. 6,1 mld zł.