PL EN DE

Współpraca PGE Dystrybucja z 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Podlasia

PGE Dystrybucja i 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej (1. PBOT) podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy m.in. w kontekście wsparcia w przypadku wystąpienia awarii masowych. Inicjatorem wydarzenia jest PGE Dystrybucja, która dostrzega możliwość wykorzystania potencjału obu podmiotów

20 czerwca br. w siedzibie białostockiego Oddziału PGE Dystrybucja zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy między PGE Dystrybucją i 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej (1. PBOT). W wydarzeniu uczestniczyli Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski, Jarosław Kwasek - prezes zarządu PGE Dystrybucja i płk Sławomir Kocanowski - dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zadaniem PBOT jest realizacja zadań polegających na współpracy z innymi podmiotami tworzącymi system obronny państwa oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa.

PGE Dystrybucja jest operatorem systemu dystrybucyjnego, dostarczającym energię na obszarze obejmujących blisko 40 proc. Polski, również do Odbiorców z terenu północno-wschodniej Polski. Spółka jest także przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, realizującym szereg zadań na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa obywateli.

Misją Wojsk Oborny Terytorialnej jest wsparcie i obrona lokalnych społeczności. Naszą siłę stanowią ludzie potrafiący obsługiwać specjalistyczny sprzęt, który możemy wykorzystać do usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym m.in. maszty oświetleniowe, kontenerowe elektrownie polowe, bezzałogowe statki powietrzne i pojazdy terenowe – zaznaczył płk Sławomir Kocanowski.

Wypracowanie odpowiednich form współpracy, poprzez m.in. wspólne szkolenia i ćwiczenia służb kierowania ruchem, ekip technicznych i logistycznych naszej spółki z pododdziałami 1.PBOT przyczynią się do efektywniejszej realizacji zadań nie tylko w zakresie obronności. Wzajemna współpraca będzie polegała też na wsparciu służb energetycznych przez brygadę WOT w zakresie usuwania awarii masowych – powiedział prezes zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek.

Duże możliwości widzimy w rozwinięciu współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego. Wykorzystując potencjał Brygady, jesteśmy w stanie wcześniej usunąć np. powalone drzewa, czy ułatwić ekipom technicznym dotarcie w trudno dostępne miejsca - dodaje.

PGE Dystrybucja podobne porozumienia podpisała już z 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej, z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej oraz 5 i 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej.