PL EN DE

Za nami XXVI Forum Ciepłowników Polskich

Tegoroczne forum zdominowały tematy dotyczące transformacji, którą muszą przejść zakłady dostarczające ciepło systemowe oraz kryzysowi na rynku paliw

 
Pierwszy dzień zjazdu rozpoczął się od wręczenia Laurów Ciepłownictwa – nagrody przyznawanej przez Izbę osobom oraz zakładom, które swoją postawą i pracą wyróżniają się na tle całego systemu.

W kategorii małych przedsiębiorstw, laur zdobyła Ciepłownia Sierpc sp. z o.o.; średnich – PEC Mińsk Mazowiecki oraz w kategorii dużych zakładów – MPEC SA Kraków.

Wystąpienie otwierające wygłosił prof. Jerzy Buzek – członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE), który przedstawił uczestnikom m.in. plany prac PE na najbliższe dni. 

Pierwszy panel prowadzili Jacek Szymczak oraz Bogusław Regulski z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Wśród panelistów znaleźli się: Cezary Arciszewski z PEC Police, Henryk Borek z Departamentu Inwestycji Samorządowych PFR, Rafał Gawin z URE, Artur Michalski z NFOŚiGW, Ryszard Pawlik – doradca parlamentarny PE, Andrzej Porawski z ZMP, Paweł Sałek – doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, Joanna Smolik z BGK oraz Paweł Strączyński z banku PEKAO SA.

Paneliści rozmawiali o konieczności przeprowadzenia transformacji energetycznej, pomimo panującego kryzysu energetycznego, ale to prezes PEC Police Cezary Arciszewski przedstawił główne zainteresowania publiczności zebranej w Sali Marco Polo w hotelu VH Amber Baltic. “Podobnie jak większość z państwa, zastanawiam się jak przeżyć zimę. Skąd wziąć środki na zakup opału, o uprawnieniach i ich zakupie nie wspominając” – wyliczał.

W trakcie dyskusji zadano publiczności dwa pytania, aby poznać opinie tejże na temat największych problemów branży. Najwięcej głosów zostało oddanych na wysokie ceny paliw oraz ich ograniczoną dostępność a także czas reakcji w zakresie krajowej legislatury, która nie nadąża nad gwałtownie zmieniają się sytuacją.

Przedstawiciel PEC oraz Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP, wyrazili konieczność wyznaczenia przez rząd ścieżki rozwoju, którą powinny podążać zakłady, a nie – tak jak ma to miejsce obecnie – zostawiać ciepłowników z problemem samych, szczególnie tych z małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają takiej siły przebicia jak duże zakłady.

Przejście do części finansowej poprzedziło wyświetlenie statystyk z badań przeprowadzonych przez IGCP w lipcu bieżącego roku. Według badań, aż 30% przedsiębiorstw energetyki cieplnej nie ma zdolności kredytowej, a w najgorszej sytuacji są zakłady, które zdecydowały się na wytwarzanie ciepła w kogeneracji. Zakłady zainwestowały środki w modyfikacje, aby móc wytwarzać ciepło z gazu oraz biogazu, lecz część z nich nawet ich nie uruchomiła ze względu na wysokie ceny gazu.

Drugiego dnia paneliści omawiali drogi transformacji na przykładach konkretnych zakładów, a w kuluarach nadal trwały rozmowy skąd wziąć paliwo, o dobrej jakości nie wspominając, oraz o bezczynności władz centralnych, które wspierają indywidualnych odbiorców, lecz zapominają o małych i średnich dostawcach ciepła.