PL EN DE

Zawarto porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce

Przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali "Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce"

"Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji, jak i szansa rozwojowa. Posiadamy odpowiednie zaplecze przemysłowe, ale co równie ważne - setki wykwalifikowanych osób, które są gotowe do pracy w tym sektorze" - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Zwrócił uwagę, że Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską "Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy", zawiera porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej.

"Do porozumienia przystąpi dziś 138 podmiotów, reprezentujących różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru będzie odgrywać w przyszłości istotne znacznie. W szczególności, mowa o transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle" - dodał wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

W porozumieniu został zapisany polski wkład ("local content") w łańcuchu realizacji zamówień na potrzeby budowy gospodarki wodorowej na poziomie nie niższym niż 50% łącznej wartości w roku 2030 r. Wartość dodana dla polskiej gospodarki z tytułu osiągnięcia tego wskaźnika szacowana jest w wysokości od 343 do 870 mln euro.

"W porozumieniu ujęte zostały propozycje działań skoncentrowanych na budowie rynku od strony popytowej oraz stworzenia odpowiednich regulacji prawnych i otoczenia instytucjonalnego. Co szczególnie istotne, nasze porozumienie sektorowe wpisuje się politykę Unii Europejskiej w obszarze gospodarki wodorowej" - zaznaczył Zyska.

Zawarcie porozumienia jest kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r. podpisaniem "Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego", przypomniano.

© 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143