PL EN DE

Zmiany na fakturach Energi Obrotu

Energa Obrót wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. W związku z tym wprowadza zmiany na fakturach. Pojawią się na nich grupy taryfowe te same, które obowiązują u dystrybutora. W planach jest również, aby na fakturach zamieszczona została informacja z nazwą oferty, z której korzysta klient

Na fakturach wystawianych przez Energę Obrót, dla klienta rozliczanego zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), grupa taryfowa oznaczona jest bez litery „k” np. G11. Umowy z ofertą posiadają z kolei dodatkowo literę „k”, np. G11k. W odpowiedzi na spostrzeżenia klientów, którzy nie zawsze rozumieli oznaczenie oferty handlowej, wprowadzone zostaną zmiany.

Oznaczenie „k” zniknie. Na fakturach pojawi się za to grupa taryfowa identyczna z tą, którą klient ma u dystrybutora np. G11, G12, G12w, G12r. Skąd wiadomo będzie, że klient korzysta z oferty? Tę informację będzie można sprawdzić w zawartej umowie. Spółka planuje także, aby na fakturach pojawiła się również pełna nazwa oferty.

Grupa taryfowa, taryfa a oferta 

Każdy klient korzysta z wybranej przez siebie grupy taryfowej. Związana jest ona m.in. ze stylem życia klienta oraz potrzebami, na jakie wykorzystuje on energię elektryczną. Z innej grupy taryfowej korzysta odbiorca w gospodarstwie domowym, a z innej przedsiębiorca, który wykorzystuje energię na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

W przypadku gospodarstw domowych, klienci Energi Obrotu mogą być rozliczani na podstawie taryfy zatwierzanej przez Prezesa URE albo oferty. Wybór zawsze należy do klienta. Taryfa zawiera jedynie cenę za energię elektryczną, jednak ta może się zmienić w okresie obowiązywania umowy – cena ta najczęściej jest zatwierdzana na okres jednego roku kalendarzowego. 

Jeśli chodzi o umowy z ofertą, cena energii elektrycznej jest od początku znana i stała przez cały okres obowiązywania oferty, nie zmienia się. Dodatkowo klient Energi Obrotu może korzystać z benefitów, takich jak m.in. pomoc fachowców czy karta paliwowa. Każda z tych ofert ma swoją wymierną wartość. Na rachunku klienta, który wybrał ofertę, widnieje opłata handlowa – to właśnie dzięki niej klient ma możliwość skorzystania ze wspomnianych benefitów. 

Warto podkreślić, że cena prądu ani stawki opłat nie zmienią się w związku z wprowadzanymi zmianami.