PL EN DE
Sejm przegłosował 5 proc. obniżką cen energii dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych

Sejm przyjął w czwartek przepisy przewidujące 5-procentową, obowiązującą wstecznie od początku 2023 r., obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych, korzystających - w ramach określonych limitów zużycia - z zamrożonych cen


Przepisy zawierające takie rozwiązanie zostały zgłoszone w środę przez klub PiS podczas drugiego czytania projektu ustawy o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Cała ustawa o gwarancjach dla NABE, zawierająca także zapisy o wstecznej obniżce regulowanych cen energii elektrycznej została w czwartek uchwalona przez Sejm i trafi teraz do Senatu.

Przepisy dotyczące cen energii elektrycznej przewidują, że sprzedawcy prądu do gospodarstw domowych i tzw. odbiorców uprawnionych w całym 2023 r. mają stosować ceny równe 95 proc. ceny stosowanej obecnie, a wynikającej z zamrożonych od początku 2022 r. taryf lub wyznaczanej przez regulatora średniej ceny. Rozliczenie nadpłaty, jaką dotychczas zapłacili odbiorcy ma nastąpić w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Obniżka dotyczy jedynie zużycia do określonych wcześniej limitów dla poszczególnych odbiorców. Przyjęta już przez parlament i skierowana do podpisu prezydenta ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. przewiduje podniesienie progów zużycia, do których odbiorcy mają prawo korzystać z zamrożonych cen. Zgodnie z nowymi przepisami progi te wynoszą 3 MWh rocznie dla gospodarstw domowych, 3,6 MWh dla gospodarstw, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, 4 MWh dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników.

Pierwsze elementy turbozespołu CCGT Ostrołęka już na miejscu

Do powstającej elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce zostały dostarczone pierwsze elementy kluczowych urządzeń do produkcji energii elektrycznej. Dwie części turbiny parowej – wysokoprężna i średnioprężna, które zostały wyprodukowane w elbląskiej fabryce General Electric, zostały dostarczone transportem kołowym na plac budowy 8 sierpnia o świcie

Transport ważących ok. 60 i 70 ton urządzeń, czyli łącznie tyle, co jeden z popularniejszych samolotów pasażerskich Airbus A330, odbył się w konwoju dwóch, specjalnie przygotowanych pojazdów. Mimo że najkrótsza droga z Elbląga do Ostrołęki liczy ok. 230 km, konwój pojazdów pokonał trasę prawie dwa razy dłuższą.

Było to podyktowane wytycznymi z uzyskanych zezwoleń. Transport z Elbląga wyruszył punktualnie o godz. 22.00 – odbywał się więc nocą, dzięki czemu zminimalizowano wszelkie utrudnienia, które mogliby napotkać inni użytkownicy dróg.

O godz. 7.30, zgodnie z planem, pojazdy wiozące części turbiny wjechały na teren budowy elektrowni w Ostrołęce.Deszcz i silny wiatr utrudniały nie tylko przejazd, ale też rozładunek urządzeń. Po zapewnieniu bezpiecznych warunków, moduły turbiny parowej zostały sprawnie wyładowane i bezpiecznie stanęły na placu. Teraz czekają na przyjazd pozostałych urządzeń, a następnie na montaż.


Kolejne transporty do Ostrołęki

Na transport czekają już następne części elektrowni. Na przełom sierpnia i września zaplanowany został transport skraplacza, który przywieziony zostanie z fabryki w Opolu. Jest to ważny element instalacji, połączony bezpośrednio z turbiną parową, w którym para jest schładzana i skraplana. Na początku września odbędzie się także transport kolejnej części niskoprężnej turbiny, która powstała w szwajcarskiej fabryce GE. Jednak najbardziej spektakularnym wydarzeniem będzie transport turbiny gazowej, największego elementu turbozespołu, którego sam wirnik ważący ponad 100  ton ma długość ok. 10 m. Została ona zbudowana we francuskim mieście Belfort i przywieziona do Ostrołęki zostanie jeszcze w tym roku.


Zawansowanie prac

Według informacji otrzymanych od generalnych wykonawców, zaawansowanie realizacji projektu CCGT Ostrołęka to już ponad 40%. Zostało to wyliczone na podstawie trzech kluczowych obszarów: prac projektowych, zakupów i dostaw oraz prac budowlanych.

W Ostrołęce zakończono większość prac ziemnych oraz część robót fundamentowych. Trwają prace związane z wykonaniem fundamentów głównych obiektów, montaż konstrukcji kotła HRSG oraz te związane z produkcją elementów części technologicznej. Poszczególne sprzęty i urządzenia wyprodukowane zostaną nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich i azjatyckich.

Równolegle prowadzone są też działania związane z budową przyłącza gazowego do elektrowni. Zakończono przygotowanie terenu do ułożenia rur, trwa etap budowlano-montażowy.  Do połowy lipca ułożono, zespawano i zasypano ok. 1/3 łącznej długości gazociągu, który docelowo ma mieć prawie 28 km.


Wsparcie dla transformacji energetycznej

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy ORLEN w zakresie niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Nowa elektrownia będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski. Blok CCGT uzupełni braki energii elektrycznej w obliczu prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i stopniowego odłączania od KSE wysłużonych bloków węglowych o niższej dyspozycyjności.


Elastyczna współpraca z OZE

Turbina gazowa, która będzie działać w elektrowni, jest w stanie przejść od stanu wygaszenia do pełnej wydajności w czasie poniżej pół godziny. Z kolei już w trakcie pracy obciążenie turbiny może być zmniejszane bądź zwiększane w tempie 88 MW na minutę. Tak duża elastyczność pozwoli na zmniejszanie ryzyka deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z rozwijających się dynamicznie źródeł odnawialnych, zależnych m.in. od warunków pogodowych.

Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% na MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Urząd Regulacji Energetyki ostrzega przed oszustwem

Mieszkańcy Mazowsza i Wielkopolski w ostatnim czasie mogli znaleźć w swoich skrzynkach na listy „Zawiadomienie energetyczne”, wystawione przez podmiot podpisujący się jako „Regulacja Energetyki” i posługujący się znakiem, który ma przypominać pieczęć urzędową wykorzystującą wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. URE ostrzega - to próba oszustwa!

Po takim zawiadomieniu, które mogło wzbudzić przekonanie odbiorcy, że pismo ma charakter urzędowy oraz wywołać zaniepokojenie rzekomo zapowiadanymi podwyżkami cen energii, mieszkańcy otrzymywali ulotki dotyczące możliwości skorzystania z oferty, która ma umożliwić zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie wpłynie na obniżenie rachunków za prąd.

Takie działania mogą być oceniane jako zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej przez wprowadzanie odbiorców w błąd (w szczególności przez wywołanie skojarzenia, że pismo może pochodzić od niezależnego regulatora rynku - Urzędu Regulacji Energetyki), co mogłoby doprowadzić do skorzystania z przedstawianej oferty.

Osoby, które spotkały się z takimi lub podobnymi przekazami, proszone są o szczególną ostrożność i przezorność oraz uważną weryfikację ofert i oferentów.

URE wyjaśnia - "Zawsze, gdy trafi do Państwa korespondencja o charakterze marketingowym, przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z oferty warto poddać ją uważnej analizie i zweryfikować wszystkie zawarte w niej informacje, a także sprawdzić w dostępnych źródłach, czy podpisujące się pod ofertą podmioty zajmują się świadczeniem określonych usług i czy ich działanie nie budzi  Państwa zastrzeżeń."

Ku przestrodze publikujemy „Zawiadomienie energetyczne”, jakie otrzymali mieszkańcy Mińska Mazowieckiego.
Zwracamy uwagę, że zawiera ono nieprawdziwe informacje również co do wysokości cen energii w 2024 r.

Prezes URE, odpowiedzialny za weryfikację i zatwierdzanie ustalonych przez przedsiębiorstwa energetyczne taryf dla gospodarstw domowych, decyzję o zatwierdzeniu taryf na 2024 r. będzie podejmował pod koniec bieżącego roku. Wnioski taryfowe od największych sprzedawców energii na 2024 r. jeszcze nie wpłynęły do Urzędu.

Stąd informacja dotycząca cen energii w 2024 roku jest nieprawdziwa.

Utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego wchodzi na ostatnią prostą

Utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego wchodzi na ostatnią prostą – mówi Jacek Sasin minister aktywów państwowych


Najważniejszym celem utworzenia NABE jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski w okresie transformacji energetycznej, czyli do czasu wybudowania elektrowni jądrowych. 

Utworzenie NABE pozwoli na przyspieszenie transformacji polskiej elektroenergetyki w kierunku źródeł zero- i niskoemisyjnych przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa energetycznego kraju. Proces powołania NABE jest bezprecedensowym i najbardziej kompleksowym przedsięwzięciem realizowanym w polskim sektorze elektroenergetycznym z uwagi na jego skalę i szeroką grupę podmiotów biorących w nim udział  – podkreśla minister Jacek Sasin. 

Przedstawiciele spółek energetycznych (PGE, Tauron, Enea oraz Energa) podpisali w Ministerstwie Aktywów Państwowych dokumenty określające kluczowe warunki zbycia na rzecz Skarbu Państwa ich aktywów węglowych, które wejdą następnie do NABE. W skład NABE wejdą więc istniejące elektrownie węglowe oraz kopalnie węgla brunatnego. NABE – jako podmiot w całości należący do Skarbu Państwa będzie funkcjonować na bazie jednej ze spółek zależnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej – PGE GiEK (Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna).

Obecnie w skład PGE GiEK wchodzą: elektrownie w Bełchatowie, Turowie, Opolu i Rybniku oraz elektrownia Dolna Odra, a także dwie kopalnie węgla brunatnego:  w Bełchatowie i w Turowie. PGE GiEK poszerzona zostanie o spółki zależne grup energetycznych: Enea, Tauron i Energa, które zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka. 

Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne – mówi Jacek Sasin minister aktywów państwowych. 

Dzięki utworzeniu NABE największe spółki energetyczne – PGE, Tauron, Enea i Energa będą mogły łatwiej pozyskiwać środki na duże inwestycje zmieniające polską energetykę. Chodzi o elektrownie: wiatrowe, fotowoltaiczne, gazowe i jądrowe oraz zwiększenie potencjału magazynowania energii elektrycznej i ciepła, jak również rozwój systemu dystrybucji. Do tej pory fakt posiadania przez nie aktywów węglowych ograniczał ten proces.  

Dzięki podpisanemu dzisiaj z Ministerstwem Aktywów Państwowych dokumentowi, w którym zawarte zostały kluczowe warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych od czterech grup energetycznych mamy już jasno określoną ścieżkę do podpisania ostatecznej umowy powołującej Narodową Agencję Bezpieczeństw Energetycznego. Koncepcja NABE, która dzięki zaangażowaniu Pana ministra Jacka Sasina właśnie wchodzi w końcową fazę jest najlepszą możliwą opcją realizacji dwóch najważniejszych celów dla Polski: bezpieczeństwa energetycznego i transformacji energetycznej. Polska potrzebuje nowoczesnej, niskoemisyjnej energetyki opartej na odnawialnych źródłach i wspieranej energetyką jądrową. To jest optymalny miks energetyczny, który pozwoli nam ustabilizować ceny energii dla gospodarki, tak aby była ona konkurencyjna i zachęcała zagraniczne firmy do lokowania swoich inwestycji w Polsce - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

NABE, które będzie produkować energię elektryczną z węgla stanie się bardzo ważnym elementem polskiej transformacji energetycznej – dodaje Wojciech Dąbrowski.

NABE będzie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, odpowiedzialnym za ok. 50 proc. produkcji energii elektrycznej i zatrudniającym ponad 25 tys. osób. Nie będzie inwestować w rozbudowę konwencjonalnych elektrowni, skupiając się na modernizacjach i remontach już istniejących. Powstanie NABE zapewni w przyszłości skoordynowanie długofalowego harmonogramu wyłączania poszczególnych bloków węglowych, regulując tempo transformacji energetycznej Polski.  

Dla Tauronu wydzielenie węglowych aktywów wytwórczych oznacza nowe otwarcie inwestycyjne i możliwości rozwoju najbardziej perspektywicznych obszarów biznesowych. Kolejne miliardy złotych będą mogły popłynąć na pogłębienie Zielonego Zwrotu, czyli przebudowę sieci elektroenergetycznych, budowę nowych aktywów w OZE oraz magazynów energii – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Mamy przed sobą sfinansowanie 48 miliardowego programu inwestycyjnego w horyzoncie 2030 roku, z którego połowa przeznaczona zostanie na sieci elektroenergetyczne. Już w przyszłym roku inwestycje w ten obszar sięgną rekordowych trzech miliardów złotych – dodaje prezes Szczeszek.

Po stronie Enei od samego początku podejmowaliśmy wszelkie działania, żeby proces budowania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego został zrealizowany. Obecnie nasze wysiłki koncentrujemy na tym, by ustalenia finalnych warunków transakcji i ich realizacja przebiegała jak najszybciej i sprawnie, odpowiedzialnie wspierając proces tworzenia NABE – mówi Jakub Kowaleczko, wiceprezes zarządu ds. handlowych Enea S.A. 

Utrzymywanie w naszym kraju sektorów kopalni węgla brunatnego i energetyki węglowej stało się koniecznością. Węgiel to obecnie praktycznie jedyny surowiec w polskim miksie energetycznym, który – w przeciwieństwie do OZE – zapewnia stabilny dostęp energii dla jej odbiorców końcowych, niezależnie od aktualnej pogody, siły wiatru czy natężenia słońca. Udział rynkowy NABE będzie malał wraz z budową nowych źródeł energii w tym elektrowni atomowych.  

Zbycie akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka jest zgodne z realizacją celów strategicznych naszej grupy kapitałowej w zakresie dekarbonizacji. Strategia Grupy ORLEN przewiduje, że do 2030 roku koncern obniży intensywność emisji dwutlenku węgla w swoim segmencie energetyki o 40 proc. Łącznie do końca dekady grupa kapitałowa przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energi Wytwarzanie, spółki zależnej Energi z Grupy ORLEN. 

Nad transakcją utworzenia NABE pracował i pracuje szereg doradców Skarbu Państwa, Grup Energetycznych i spółek wytwórczych. Projekt uzyskał akceptację społeczną. W dniu 22 grudnia 2022 roku została zawarta umowa społeczna, która określa gwarancje pracownicze dla zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które w związku z transformacją energetyczną i utworzeniem NABE zostaną objęte zmianami. Ministerstwo Aktywów Państwowych pozostaje także w dialogu z Komisją Europejską w tej sprawie i argumentuje o rynkowym charakterze tego procesu. Nadrzędnym celem prowadzonych rozmów jest zapewnienie o niewystępowaniu pomocy publicznej w związku z transakcją utworzenia NABE.


Więcej informacji o NABE: https://bezpiecznaenergetyka.pl/

PSE uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii energetycznej Choczewo-Żarnowiec

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  linii energetycznej Choczewo-Żarnowiec. To jedna z czterech nowych linii, jakie spółka wybuduje na Pomorzu w najbliższych latach. Połączenie 400 kV Choczewo-Żarnowiec wzmocni system przesyłowy północnej Polski i pozwoli odebrać moc z pierwszych farm wiatrowych na  Bałtyku

To dobra wiadomość i ważny krok w stronę rozbudowy sieci elektroenergetycznych, na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej – podkreśla Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds.  strategicznej infrastruktury energetycznej. Linia Choczewo-Żarnowiec to inwestycja o  strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i transformacji polskiej energetyki. Dzięki jej planowej realizacji przez PSE możliwe będzie wyprowadzenie mocy z uruchomionych w 2026  r. morskich farm wiatrowych – dodaje Minister Łukaszewska-Trzeciakowska.

Linia Choczewo-Żarnowiec to istotny element programu inwestycyjnego, który krajowy operator konsekwentnie realizuje na Pomorzu już od kilku lat.

Obejmuje on budowę czterech nowych linii 400  kV o łącznej długości ok. 250 km i dwóch stacji elektroenergetycznych. Prowadzone są również prace modernizacyjno-remontowe istniejącej od lat infrastruktury. Nowe linie powstaną na terenie 22  gmin województwa pomorskiego. Stacje zlokalizowano będą w gminie Choczewo i gminie wiejskiej Słupsk. Budowa nowych sieci i stacji elektroenergetycznych na polskim wybrzeżu umożliwi najpierw przejęcie energii wytworzonej z morskich farm wiatrowych, a następnie rozesłanie jej w głąb kraju. 

Inwestycje z zakresu rozwoju sieci przesyłowej są przedsięwzięciami wysoce złożonymi, wymagającymi na etapie projektowania przeprowadzenia szeregu procesów konsultacyjnych i formalno-prawnych. Za  nami ważny etap konsultacji społecznych, wytyczania trasy, gotowe są projekty linii, trwa pozyskiwanie tytułów prawnych i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości. Równolegle prowadzone są postępowania mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowych dla wszystkich nowych linii wyprowadzających moc z morskich farm wiatrowych. – wyjaśnia Włodzimierz Mucha, wiceprezes PSE. 

Jeszcze w tym roku PSE zamierza wyłonić wykonawcę budowy linii Choczewo-Żarnowiec. Decyzja środowiskowa umożliwia spółce wystąpienie o tzw. decyzję lokalizacyjną, która jest ostatnim etapem przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. To planowane jest na pierwszą połowę 2024 r.

Więcej informacji o inwestycjach PSE na Pomorzu dostępnych jest na stronie internetowej Pomorze daje moc, pod linkiem: https://pomorzedajemoc.pse.pl/ 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 15 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Stacje są istotnymi elementami sieci przesyłowej – ich zadaniem jest zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej, obniżając je do poziomu, który umożliwia jej dostarczenie do gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci lokalnych operatorów dystrybucyjnych. 

Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2023 r.

W lipcu 2023 r. obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego wyniosły 4 227 807 MWh, co oznacza ponowny wzrost aż o 85,6 proc. Po raz szósty w tym roku obroty miesięczne na tym rynku przekroczyły 4 TWh.


Energia elektryczna 
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2023 r. 10 281 974 MWh, co oznacza spadek o 14,2 proc. w stosunku do lipca 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu br. na poziomie 551,46 zł/MWh i jest to wzrost o 0,53 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w lipcu 2023 r. 655,66 zł/MWh, co stanowi spadek o 5,98 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.


Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu 2023 r. transakcje o wolumenie 8 913 971 MWh, co stanowi wzrost r/r o 27,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 150,12 zł/MWh i jest o 3,13 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w lipcu br. 250,60 zł/MWh, czyli o 7,15 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.


Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lipcu 2023 r. na poziomie 1 267 710 MWh, co stanowi spadek r/r o 26,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 168,37 zł/MWh i jest to spadek o 24,20 zł/MWh względem czerwca 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalały w lipcu 2023 r. o 1,0 proc. r/r, do poziomu 4 247 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 093,93 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca br. o 116,68 zł/toe.


Gwarancje pochodzenia
Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w lipcu 2023 r. 3 547 290 MWh, co oznacza wzrost o 5,1 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 12,45 zł/MWh i stanowi to spadek o 3,53 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.


Towary rolno-spożywcze
W lipcu 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Towarowa Giełda Energii
Postępy w tworzeniu NABE pozytywne dla profili kredytowych polskich koncernów energetycznych

Postępy w planowanym przeniesieniu aktywów węglowych do NABE pozytywnie wpływają na profile kredytowe polskich koncernów energetycznych - oceniła w raporcie agencja Fitch


"Sprzedaż aktywów wpłynie na poprawę ryzyka biznesowego, poprawi zdolność kredytową (w ramach istniejących ratingów) i profile ESG spółek PGE (rating BBB+; perspektywa stabilna), Enei (rating BBB; perspektywa stabilna), Tauronu (rating BBB-; perspektywa stabilna) i Energi (rating BBB+; perspektywa stabilna). Większy wpływ oczekiwany jest dla PGE, Enei i Tauronu ze względu na większy udział energetyki węglowej w ich ogólnym miksie biznesowym, podczas gdy ekspozycja Energi na węgiel jest znacznie mniejsza" - napisano w raporcie.

Fitch poinformował, że przeanalizuje ratingi polskich koncernów energetycznych i przedstawi dodatkowy komentarz, gdy transfer aktywów węglowych ze spółek do NABE będzie na bardziej zaawansowanym etapie.

"Oczekujemy, że zaktualizowane ratingi będą odzwierciedlać wyższą zdolność kredytową" - napisano.

Dodano, że rating po transferze aktywów będzie jednak przede wszystkim zalezał od strategii biznesowej, polityki finansowej i dywidendowej oraz planów inwestycyjnych danej spółki.

15 lipca PGE, Enea, Tauron i Energa otrzymały od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, propozycję niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji przejęcia aktywów węglowych celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Jak podano, dokument w szczególności zawiera propozycję ceny nabycia akcji spółek zależnych, kluczowe warunki ekonomiczno-prawne przeprowadzenia transakcji, w tym kluczowe postanowienia przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także proponowany mechanizm rozliczenia długu wewnątrzgrupowego.

Rada UE przyjęła dyrektywę o efektywności energetycznej

25 lipca Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe przepisy mające na celu zmniejszenie zużycia energii końcowej na szczeblu UE o 11,7% w 2030 r. Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie będą mogły skorzystać z elastycznych rozwiązań

 

Państwa członkowskie wspólnie doprowadzą do ograniczenia w 2030 r. zużycia energii końcowej o co najmniej 11,7% w porównaniu z prognozami zużycia energii na 2030 r. sporządzonymi w 2020 r. Oznacza to, że obowiązywać będzie pułap zużycia energii końcowej w UE wynoszący 763 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej, a w przypadku zużycia pierwotnego – 993 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej.

Pułap zużycia energii końcowej będzie wiążący dla państw członkowskich łącznie, natomiast docelowy poziom zużycia energii pierwotnej będzie orientacyjny. Zużycie energii końcowej odpowiada energii zużytej przez użytkowników końcowych, natomiast zużycie energii pierwotnej obejmuje również to, co jest wykorzystywane do produkcji i dostaw energii.

Wkłady krajowe i wypełnianie luk

Do osiągnięcia ogólnego celu UE przyczynią się wszystkie państwa członkowskie. Określą orientacyjne krajowe wkłady i trajektorie na rzecz osiągnięcia tego celu w swoich zintegrowanych krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK). Projekty zaktualizowanych KPEiK miały być przedstawione w czerwcu 2023 r., a ostateczne plany zostaną przedstawione w 2024 r.

Wzór na obliczenie wkładu krajowego w realizację tego celu (określony w załączniku I do wniosku) będzie miał charakter orientacyjny – będzie można od niego odejść o 2,5%.

Komisja obliczy, czy wszystkie wkłady sumują się do ogólnego celu 11,7%, a jeśli nie, skoryguje wkłady, które są niższe niż byłyby, gdyby zastosowano wzór (tzw. mechanizm wypełniania luk).

Wzór ten opiera się m.in. na energochłonności, PKB na mieszkańca, rozwoju odnawialnych źródeł energii i potencjale oszczędności energii.

Oszczędności energii

Roczny cel w zakresie oszczędności energii w odniesieniu do zużycia energii końcowej będzie stopniowo wzrastał w latach 2024–2030. W tym okresie państwa członkowskie zapewnią nowe roczne oszczędności wynoszące średnio 1,49% zużycia energii końcowej, aż do osiągnięcia 31 grudnia 2030 r. poziomu 1,9%.

W obliczeniach dotyczących celu państwa członkowskie mogą uwzględniać oszczędności energii zrealizowane dzięki środkom politycznym podejmowanym na podstawie obowiązującej i zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; środkom wynikającym z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (w przypadku instalacji oraz budynków i transportu); nadzwyczajnym środkom w zakresie energii.

Sektor publiczny

Nowe przepisy nakładają specjalne zobowiązanie na sektor publiczny – ma on osiągnąć roczne ograniczenie zużycia energii wynoszące 1,9%. Obowiązkowi temu nie podlegają transport publiczny i siły zbrojne. Ponadto państwa członkowskie będą zobowiązane, by co roku zapewniać renowację co najmniej 3% całkowitej powierzchni budynków należących do organów publicznych.

Dyrektywa została formalnie przyjęta. Następnie ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE, a jej przepisy wejdą w życie 20 dni później.

Projekt zmiany dyrektywy o efektywności energetycznej dotyczy – wraz z innymi projektami – aspektu energetycznego transformacji klimatycznej UE w ramach pakietu „Fit for 55”. Komisja przedstawiła pakiet „Fit for 55” 14 lipca 2021 r. Ma on dostosować unijne przepisy klimatyczno-energetyczne do celu, który zakłada osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej oraz zmniejszenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r. Pakiet składa się z powiązanych ze sobą projektów nowelizujących istniejące akty prawne albo ustanawiających nowe inicjatywy w wielu różnych obszarach polityki i sektorach gospodarki.

Ponadto, w ramach planu REPowerEU, 18 maja 2022 r. Komisja zaproponowała szereg dodatkowych ukierunkowanych zmian w dyrektywie o efektywności energetycznej, by uwzględnić niedawne zmiany w krajobrazie energetycznym. Elementy tego projektu były przedmiotem procesu negocjacji międzyinstytucjonalnych między Radą a Parlamentem.

Obecna dyrektywa o efektywności energetycznej, która obowiązuje od grudnia 2018 r., ustala cel polegający na ograniczeniu na poziomie UE zużycia zarówno energii pierwotnej, jak i końcowej do 2030 r. o 32,5% w porównaniu z prognozami zużycia energii na 2030 r. sporządzonymi w 2007 r.

Dyrektywa została formalnie przyjęta. Następnie ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE, a jej przepisy wejdą w życie 20 dni później.

PKEE: Polacy czują się bezpiecznie, jeśli chodzi o rynek energii elektrycznej – ponad 70% badanych nie miała żadnych obaw z tym związanych

Niemal 3/4 Polaków czuje się bezpiecznie na rynku energii elektrycznej – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej przez agencję badawczą YOTTA. Dzięki zaangażowaniu spółek energetycznych w procesy transformacji energetycznej, a także działaniom rządu w tym obszarze, Polacy nie mają obaw związanych z sytuacją na rynku energii


Wyniki badania pokazują, że skala inwestycji spółek w kontekście transformacji energetycznej, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, jest zauważana przez Polaków.

Zdaniem większości z nich kluczowe w tym zakresie działania, które zapewnią nam bezpieczeństwo, to budowa elektrowni jądrowej (tego zdania jest 66% badanych) oraz elektrowni wiatrowych na lądzie i morzu – wskazało na nie aż 64% badanych. Filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski jest, zdaniem ankietowanych, również fotowoltaika (wskazywało na nią 61% ankietowanych), a także elektrownie wodne, na które wskazał co 6. badany. 

Transformacja energetyczna to klucz do przyszłości, zarówno w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, jak i stabilnych cen prądu. Wyniki przeprowadzonego przez nas badania jasno wskazują na to, że Polacy doceniają działania prowadzone przez rząd i spółki energetyczne w tym zakresie i dzięki nim czują się bezpiecznie jeśli chodzi o rynek energii – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. 

Badani widzą również istotną rolę Polaków w zapewnieniu nam wszystkim bezpieczeństwa energetycznego. Na pytanie o to, co możemy zrobić, by wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne Polski, aż 76% badanych wskazało oszczędzanie energii, a zdecydowana większość (61%) wskazuje na wymianę starych urządzeń na nowe - energooszczędne. Co trzeci badanych za element budowania własnego bezpieczeństwa energetycznego uważa montaż paneli fotowoltaicznych, a 3/10 Polaków za istotne uznaje popularyzowanie wśród znajomych informacji na temat odnawialnych źródeł energii.

Racjonalne korzystanie z energii elektrycznej, wymiana starych urządzeń na nowe i dzięki temu bardziej energooszczędne, to kluczowe przekazy kampanii „Liczy się energia”, którą jako PKEE prowadziliśmy przez wiele ostatnich miesięcy. Dlatego bardzo cieszą nas tak wysokie wyniki w zakresie świadomości działań, które każdy z nas może podjąć, by oszczędzać energię, a co za tym idzie – płacić mniejsze rachunki i pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo energetyczne Polski – dodaje Maciej Maciejowski. 

Szczegółowe informacje na temat pojęć związanych z energetyką i efektywnym zarządzaniem zużyciem prądu można znaleźć na www.LiczySieEnergia.pl – stronie kampanii Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, której głównym celem jest budowa i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat czynników kształtujących ceny energii.