PL EN DE
Szczeszek: rząd pomógł obniżyć wysokość rachunków za prąd

W 2022 roku statystyczna rodzina w Polsce płaciła o trzy razy mniej niż w Grecji czy Belgii. Trudno powiedzieć precyzyjnie, jak się to będzie kształtowało w 2023 roku, ale ze wstępnych analiz wynika, że rządowa Tarcza Solidarnościowa pozwoliła utrzymać ceny prądu w Polsce na relatywnie niskim poziomie - mówi w rozmowie z CIRE Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron


CIRE: Czy musimy obawiać się wysokich cen energii?

Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron: Absolutnie nie. Po pierwsze rząd wdrożył szereg rozwiązań chroniących odbiorców przed wysokimi cenami energii. Niektórzy sugerują, że to w Polsce jest najdroższa energia w Europie. Ale to czysta polityka i argumenty podrzucane opinii publicznej, aby siać ferment. Rynek energii, szczególnie patrząc w kontekście europejskim, jest tak skomplikowany, że dobry analityk jest w stanie, posługując się odpowiednio dobranymi danymi, udowodnić niemal każdą z góry założoną tezę. Takie wypowiedzi są kuriozalne.

Dlaczego?

Stawiający takie tezy zestawiają najczęściej ceny na rynku hurtowym na przykład z przeciętną pensją. Myślę, że to celowe wprowadzanie czytelników w błąd. Ceny na rynku hurtowym mają bowiem ograniczony wpływ na nasze rachunki. Ceny energii na rynku SPOT interesują firmy energetyczne i dużych graczy przemysłowych. Gospodarstwa domowe, samorządy czy mały i średni biznes zwracają uwagę na ceny końcowe.

Czyli?

To co mają na rachunkach. W 2022 roku statystyczna rodzina w Polsce płaciła o trzy razy mniej niż w Grecji czy Belgii. Trudno powiedzieć precyzyjnie, jak się to będzie kształtowało w 2023 roku, ale ze wstępnych analiz wynika, że rządowa Tarcza Solidarnościowa pozwoliła utrzymać ceny prądu w Polsce na relatywnie niskim poziomie.

Tarcze chronią konsumentów, ale co zrobić, by interwencje rządu nie były konieczne?

Niekontrolowany wzrost cen energii elektrycznej i gazu jest wynikiem kryzysu energetycznego, który dotknął wszystkie kraje europejskie. Wymagało to szybkich i zdecydowanych interwencji na szczeblu centralnym. Kraje europejskie wprowadziły zróżnicowane mechanizmy zabezpieczające mieszkańców. Oceniam, że działania zrealizowane w Polsce były bardzo skuteczne. Spowodowały przede wszystkim powrót cen energii i gazu do normalności i przewidywalności w ciągu bardzo krótkiego czasu.

CIRE: Kiedy ceny energii spadną?

Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron: Wszyscy zgadzamy się, że transformacja polskiej energetyki jest konieczna. W Tauronie realizujemy to zadanie i mamy już na swoim koncie spore osiągnięcia. W ostatnich latach podwoiliśmy moce zainstalowane w OZE. W tej chwili budujemy kolejne cztery farmy wiatrowe i dwie fotowoltaiczne. Wykorzystujemy przy tym także tereny poprzemysłowe. W Mysłowicach na składowisku odpadów, powstaje na przykład jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Finalnie jej moc sięgnie 100 MW. Transformacja wymaga jednak gigantycznych inwestycji tak w budowę nowych mocy i modernizację sieci dystrybucyjnych jak i dekarbonizację ciepłownictwa. Szacujemy, że tylko dostosowanie polskiego ciepłownictwa do wymogów Fit for 55 będzie kosztowało 400 miliardów złotych. 

W awangardzie zmiany są jednak prosumenci.

To nie jest tak, że rewolucja fotowoltaiczna na dachach zrodziła się znikąd. Jej motorem był i jest program Mój Prąd, a my inwestujemy ogromne pieniądze w dystrybucję, by te instalacje przyłączyć do sieci. Przypomnę, że tylko w naszych sieciach pracuje już ponad 400 tysięcy mikroinstalacji, czyli co trzecia taka instalacja w Polsce. Zostały one przyłączone do sieci dystrybucyjnej, która nie jest przygotowana do współpracy z wieloma rozproszonymi źródłami. Sieci dystrybucyjne to nasz pierwszy wybór inwestycyjny, w przyszłym roku w ich przebudowę planujemy zainwestować 3 miliardy złotych, to trzy razy więcej niż w 2010 roku.

Co zrobić, by transformacja energetyczna przyśpieszyła?

Przede wszystkim chcemy sfinalizować proces wydzielania aktywów węglowych, a co za tym idzie budowy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Dla przyszłości Taurona i całej polskiej energetyki, wydzielenie elektrowni węglowych oznacza nowe otwarcie rozwojowe, potencjał do pogłębienia Zielonego Zwrotu i istotny wzrost możliwości inwestycyjnych. Zatem miliardy złotych będą mogły popłynąć na sieci elektroenergetyczne oraz budowę nowych aktywów w OZE, w tym farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Taki jest plan Taurona na najbliższe lata?

Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron: To nie wszystko. Przed nami realizacja gigantycznego programu inwestycyjnego w sieci dystrybucyjne. Chcemy być też obecni na Morzu Bałtyckim przy budowie morskiej energetyki wiatrowej. Transformacja energetyki to więc nie tylko OZE. Jesteśmy też zainteresowani małym atomem, rozwojem technologii wodorowej i magazynami energii. Transformacja energetyki to więc nie tylko OZE. Jej celem powinien być efektywny system energetyczny dostarczający energię dla rozwoju polskiej gospodarki.


dziękujemy za rozmowę

Urząd Morski w Gdyni wybuduje konstrukcję morską przy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i Urząd Morski w Gdyni podpisały we wtorek umowę na budowę finansowanej z budżetu państwa ok. 1000 m konstrukcji morskiej do rozładunku przy planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Rząd przeznaczył na ten cel 900 mln zł.

W czerwcu Rząd RP uchwalił Program Wieloletni, który zapewnia finansowanie kluczowych inwestycji na Pomorzu towarzyszących strategicznym projektom energetycznym. W ramach środków z Programu powstanie nowa linia kolejowa, nowa droga krajowa oraz konstrukcja morska do rozładunku (MOLF).

Porozumienie określające zasady współpracy przy budowie tej konstrukcji podpisały 19 lipca 2023 roku Polskie Elektrownie Jądrowe oraz Urząd Morski w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni przy wsparciu spółki PEJ przystępują do realizacji budowy konstrukcji MOLF, co jest możliwe dzięki podjętej przez rząd decyzji o powołaniu programu wieloletniego dla sfinansowania infrastruktury towarzyszącej dla elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie. MOLF to kluczowy dla terminowej realizacji inwestycji element infrastruktury towarzyszącej i jestem przekonana, że dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu Urzędu Morskiego w Gdyni MOLF powstanie na czas – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. 

Budowa elektrowni jądrowej to jedno z głównych wyzwań, jakie stoją przed polskim sektorem energetycznym w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Ta wielka inwestycja wymaga jednak wzniesienia infrastruktury towarzyszącej, która powstanie w pierwszej kolejności. Nowa linia kolejowa, nowa droga krajowa oraz konstrukcja morska MOLF służąca do rozładunku elementów do budowy elektrowni, które przypłyną drogą morską, to trzy zasadnicze inwestycje, które musimy ukończyć, aby elektrownia mogła powstać. Cieszę się, że konstrukcja MOLF będzie realizowana przez Urząd Morski w Gdyni, który w ostatnich latach przeprowadził m.in. budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną — powiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Realizowana przez Urząd Morski w Gdyni konstrukcja morska jest jedną z kluczowych inwestycji, która umożliwi sprawny transport i rozładunek wielkogabarytowych elementów budowanej na Pomorzu elektrowni jądrowej. Projekt ten wraz z nową drogą dojazdową i nowymi oraz zmodernizowanymi połączeniami kolejowymi, przyczyni się także do rozwoju regionu i podniesienia jakości usług transportowych oferowanych mieszkańcom i turystom – powiedział Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych

Urząd Morski w Gdyni posiada bogate doświadczenie i kompetencje w zakresie budowy i utrzymania konstrukcji morskich, w tym obiektów infrastruktury portowej i dostępowej. W przypadku budowy elektrowni jądrowej w województwie pomorskim, efektem naszej pracy będzie konstrukcja morska umożliwiająca rozładunek w pobliżu budowy elektrowni. Do tej konstrukcji morskiej będą cumowały statki z elementami wyposażenia elektrowni jądrowej. To rozwiązanie będzie tańsze niż budowa fabryki na zapleczu elektrowni. Cieszymy się, że potencjał administracji morskiej został zaangażowany do kolejnej inwestycji, strategicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Sama budowla, po wybudowaniu elektrowni, nie zostanie rozebrana, wzbogaci infrastrukturę hydrotechniczną na tym odcinku naszego wybrzeża - powiedział Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

PGNiG Obrót Detaliczny zaczyna wysyłkę faktur z niższą ceną gazu w prognozach płatności na 2024'

Jak poinformowało PGNiG OD, klienci którzy dostali wyższe prognozy, otrzymają ich korekty


PGNiG Obrót Detaliczny na początku lipca br. podjęło korzystną dla klientów decyzję, która obniży prognozy płatności za dostawy gazu w 2024 r. Nowa cena, przyjęta do obliczania prognoz na kolejny rok jest taka sama jak w 2023 roku i wynosi 200,17 zł za MWh netto.

Spółka rozpoczęła już wysyłkę bieżących faktur z nową niższą stawką. Wszyscy klienci, którzy dotychczas dostali prognozy z wyższą stawką, otrzymają korekty.

Decyzję o zastosowaniu niższej ceny Spółka podjęła przede wszystkim z uwagi na utrzymujące się od pewnego czasu korzystne trendy na europejskich rynkach gazu w zakresie roku 2024. Istotny jest również fakt, że PGNiG Obrót Detaliczny jest dziś częścią Grupy ORLEN, największego koncernu paliwowo-energetycznego w regionie. Pozycja koncernu daje gwarancję stabilności finansowej i pozwala na większą elastyczność działania w odpowiedzi na wspomniane trendy rynkowe.

Po podjęciu decyzji PGNiG Obrót Detaliczny wysłało już kilkadziesiąt tysięcy prognoz z nową niższą stawką do swoich klientów. Natomiast wszyscy klienci, którzy otrzymali plany płatności na 2024 r. z wcześniej stosowaną do wyliczenia prognoz ceną 516,73 zł/MWh, która wynikała z obowiązującej Spółkę Taryfy, niebawem otrzymają skorygowane prognozy z niższą ceną na 2024 rok, czyli 200,17 zł/ MWh. Tacy klienci mogą uznać wcześniej otrzymane prognozy z datą płatności po 1 stycznia 2024 r. za niebyłe.

Cena, która jest aktualnie stosowana przez PGNiG Obrót Detaliczny do wyliczenia prognoz zarówno na 2023, jak i 2024 rok wynika z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i wynosi 200,17 zł/MWh. Mogą z niej korzystać gospodarstwa domowe, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz odbiorcy społecznie wrażliwi tacy jak szpitale, domy pomocy społecznej, przedszkola czy żłobki. 

Rachunki będą podlegać rozliczeniu zgodnie z rzeczywistym zużyciem gazu oraz z uwzględnieniem ceny, jaka faktycznie będzie obowiązywać w 2024 roku. Oznacza to, że ostateczna kwota, którą klienci zapłacą za dostarczony gaz, może w przyszłym roku jeszcze ulec zmianie w stosunku do przesłanej prognozy.

Warto również zauważyć, że klienci PGNiG Obrót Detaliczny mogą zmienić sposób rozliczania i zamiast rachunków prognozowanych otrzymywać raz w miesiącu fakturę rozliczeniową za faktycznie zużyty gaz. Aby to zrobić wystarczy zmienić obecną grupę taryfową na grupę z oznaczeniem 12T. To wariant, w którym klient co miesiąc sam podaje stan licznika.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://pgnig.pl/dla-domu/taryfa-12t

Rząd przyjął projekt ustawy o gwarancjach finansowych dla NABE

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, przedłożony przez ministra aktywów państwowych

Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Dzięki utworzeniu Agencji możliwa będzie transformacja polskiej elektroenergetyki. NABE będzie zarazem gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Nowe rozwiązania będą konieczne dla utworzenia NABE. Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoli Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne. Polacy zyskają dzięki działaniu NABE wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i przyspieszenie transformacji elektroenergetyki, a przez to czystsze powietrze.


Najważniejsze rozwiązania

 • Utworzenie NABE odbędzie się w dwóch etapach.
  • W pierwszym, Skarb Państwa nabędzie od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, TAURON Polska Energia oraz ENERGA, ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.
  • Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpi to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować, jako NABE.
 • Gwarancjami Skarbu Państwa objęte ma zostać 70 proc. zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty – gwarancja będzie dotyczyć jedynie kapitału.
 • Zagwarantowane zostaną trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE:
  • kredyt odnawialny,
  • długoterminowe pożyczki;
  • limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.
 • Termin ochrony gwarancyjnej wyniesie 8 lat od utworzenia NABE.


Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Krok po kroku – jak przebiega budowa morskiej farmy wiatrowej

Budowa morskiej farmy wiatrowej to skomplikowany proces, wymagający wieloletnich przygotowań. Ten skomplikowany proces wymaga wieloletnich przygotowań. Składa się na niego nie tylko instalacja turbin wiatrowych na morzu. To również lądowe i morskie stacje elektroenergetyczne oraz kable łączące wszystkie elementy

 

Zanim na morzu staną pierwsze "wiatraki", konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań pozwalających na rozpoznanie budowy geologicznej terenu i podłoża, na którym zbudowane zostaną fundamenty, wieże i turbiny wiatrowe, morskie stacje transformatorowe, wewnętrzne kable łączące poszczególne turbiny oraz kable eksportowe. Niezbędne są też badania wietrzności w miejscu przyszłych farm wiatrowych i to przynajmniej przez cały rok, tak aby uchwycić warunki pogodowe w każdej porze roku.

Zazwyczaj proces budowy rozpoczyna się od przygotowania infrastruktury lądowej - stacji transformatorowej i kabli lądowych. Następnie instalowane są fundamenty i morskie stacje transformatorowe, potem układane są kable łączące wszystkie elementy, by na końcu zainstalować turbiny.

Budowa morskich farm wiatrowych jest dużym wyzwaniem logistycznym, planistycznym oraz technologicznym. Przygotowanie i proces budowy elektrowni na morzu trwają kilka lat. A najważniejszy etap odbywa się na lądzie. Wszystko musi zostać precyzyjnie przygotowane i zaplanowane zanim rozpoczną się właściwe prace na pełnym morzu. Od odpowiedniego przygotowania zależy sprawny harmonogram budowy i ostateczny koszt inwestycji - mówi Grzegorz Figacz, dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w PGE Baltica.

Budowę elektrowni wiatrowej rozpoczyna się od prawidłowego przygotowania podłoża, np. oczyszczenia dna, a następnie jego stabilizacji poprzez wysypanie kamienia, zarówno pod fundamenty, jak i trasę kabla. To istotny proces, którego zadaniem jest zabezpieczenie elementów morskiej farmy wiatrowej na etapie instalacji oraz ochrona w trakcie eksploatacji przed działaniem czynników zewnętrznych, powodujących chociażby wypłukiwanie dna wokół fundamentów.

Na właściwie przygotowanym podłożu może zostać zainstalowany fundament. Jedną z najczęściej stosowanych konstrukcji fundamentów w morskiej energetyce wiatrowej są monopale. Ich zaletą jest łatwość instalacji na płytkich i średnich głębokościach wody. Z portu instalacyjnego odbiera je wyspecjalizowany statek i dostarcza na odpowiednio wyznaczone miejsce na morzu. Stalowy cylinder jest wbijany w dno morskie za pomocą specjalistycznego siłownika hydraulicznego. Na zainstalowanych fundamentach montowane są także morskie stacje transformatorowe, a następnie rozkładane są kable łączące wszystkie elementy.

Końcowym etapem jest montaż turbiny. Sama turbina wiatrowa jest budowana na lądzie, gdzie wstępnie montowane są także jej wszystkie elementy składowe. Instalacja wieży, turbiny oraz elementów wirnika w lokalizacji farmy wykonywana jest z wykorzystaniem dźwigów znajdujących się na statkach instalacyjnych typu jack-up.

Budowa farmy wiatrowej wymaga wykorzystania wyspecjalizowanych statków odpowiedzialnych za budowę fundamentów turbin (Foundation Installation Vessels), mocujących turbiny (Wind Turbine Installation Vessels) oraz układających kable na dnie morza (Cable Laying Vessels).

Największa realizowana obecnie inwestycja wiatrowa w polskiej części Morza Bałtyckiego to Morska Farma Wiatrowa Baltica o łącznej powierzchni 320 km kw. Farma składa się z dwóch etapów – Baltica 2 i Baltica 3. Buduje ją PGE Polska Grupa Energetyczna we współpracy z duńską firmą Ørsted. Planowane uruchomienie etapu Baltica 2 to rok 2027. Etap Baltica 3 ma zostać oddany do użytku dwa lata później.

Z kolei po 2030 roku planowane jest uruchomienie Morskiej Elektrowni Wiatrowej Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Prąd wyprodukowany w tych farmach wiatrowych zasili ok. 5,4 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Skarb Państwa chce kupić elektrownie węglowe TAURONA

Skarb Państwa zaproponował warunki zakupu od Grupy TAURON spółki TAURON Wytwarzanie, w skład której wchodzą elektrownie m.in. w Jaworznie, Łaziskach, Będzinie oraz spółki zależne, w tym TAURON Serwis i Bioeko Grupa TAURON. Aktywa wytwórcze oparte na węglu mają trafić do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego


Proces porządkowania polskiego sektora energetycznego, za który odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych, miarowo postępuje do przodu. Otrzymaliśmy propozycję zawierającą warunki zakupu naszych aktywów wytwórczych opartych na węglu. Sfinalizowanie transakcji sprzedaży elektrowni węglowych jest zgodne z naszą strategią czyli Zielonym Zwrotem TAURONA i odblokuje nasz potencjał inwestycyjny oraz pozwoli na zwiększenie dynamiki energetycznej transformacji - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Na wartość transakcji składają się dwa elementy: cena za akcje TAURON Wytwarzanie oraz wartość zadłużenia tej spółki w stosunku do Emitenta, które będzie podlegało spłacie. Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji TAURON Wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Grupy TAURON zadłużenia spółki istniejącego na dzień nabycia akcji TAURON Wytwarzanie przez Skarb Państwa. Grupa TAURON informuje, że według stanu na dzień 30 września 2022 r. zadłużenie stanowiło kwotę 6 326 mln zł (kwota ta stanowi kapitał pożyczkowy plus naliczone odsetki do dnia 30 września 2022 r.). Zadłużenie do dnia zamknięcia zostanie zmniejszone o kwotę 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu TAURON Wytwarzanie wobec sprzedającego na kapitał własny spółki. Część zadłużenia TAURON Wytwarzanie wobec sprzedającego w kwocie 2 120 mln zł podlegać będzie spłacie przez okres ośmiu lat od dnia zamknięcia, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa, która odpowiada wysokości 70 proc. długu. W pozostałej części zadłużenie TAURON Wytwarzanie wobec sprzedającego istniejące na dzień zamknięcia ma zostać spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji, którego uruchomienie ma nastąpić nie później niż w terminie 90 dni od dnia zamknięcia. Pozostałe rozliczenia wewnątrzgrupowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń dotyczących uprawnień do emisji CO2, są realizowane na bieżąco i nie będą miały wpływu na cenę sprzedaży.

Grupa TAURON zamierza przeanalizować warunki transakcji polegającej na sprzedaży Skarbowi Państwa 100 proc. akcji spółki TAURON Wytwarzanie, w skład której wchodzą oddziały: Elektrownia Nowe Jaworzno, Elektrownia Jaworzno II i III, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Łagisza, Elektrownia Siersza, Elektrownia Stalowa Wola oraz spółki zależne, w tym TAURON Serwis i Bioeko Grupa TAURON. Wszystkie wymienione spółki mają ostatecznie trafić do powstającej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Zakończenie w zeszłym roku procesu sprzedaży akcji TAURON Wydobycie i finalizowana obecnie sprzedaż akcji TAURON Wytwarzanie to krok milowy w rozwoju firmy. Realizacja tej transakcji umożliwi sfinansowanie wielkich procesów inwestycyjnych związanych z rozbudową aktywów OZE oraz intensyfikację rozwoju sieci elektroenergetycznych. Cały proces odbywa się z poszanowaniem praw pracowniczych - wyjaśnia Paweł Szczeszek.

Realizowana od czerwca 2022 roku Strategia Grupy TAURON pod hasłem „Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło” zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc. Priorytetem Strategii Grupy TAURON jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii.

Grupa TAURON zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii i ciepła. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem, drugim sprzedawcą i trzecim wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Enea otrzymała propozycję warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa węglowych aktywów wytwórczych

Skierowana do Enea S.A. propozycja warunków transakcji obejmuje nabycie wszystkich akcji Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz wszystkich udziałów w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. przez Skarb Państwa wraz z podmiotami zależnymi. W spółkach tych ulokowane są wszystkie węglowe bloki energetyczne należące do Grupy Enea. Przeniesienie ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) zwiększy możliwości pozyskania finansowania zielonej transformacji Enei i realizacji ambitnych planów inwestycyjnych w OZE


Otrzymanie propozycji warunków transakcji jest bardzo ważnym krokiem na drodze do wydzielenia z Grupy Enea węglowych aktywów wytwórczych. Odejście od wytwarzania energii elektrycznej z węgla to jedno z założeń naszej Strategii Rozwoju, dzięki któremu Enea będzie mogła wprowadzić w życie plan dynamicznego rozwoju odnawialnych i zeroemisyjnych źródeł energii, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Strategiczna koncepcja utworzenia NABE jest kluczowa dla powodzenia procesu transformacji sektora elektroenergetycznego – to dziejowy moment dla Polskiej energetyki – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Zgodnie z dokumentem cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wynosi 2 479 000 000 zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec: 632 000 000 zł w oparciu o wartość przedsiębiorstw (Enterprise Value) ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 r. skorygowaną o wartość długu netto. Dokument zawiera również propozycję kluczowych warunków ekonomiczno-prawnych przeprowadzenia transakcji, w tym propozycję kluczowych postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także proponowany mechanizm rozliczenia długu wewnątrzgrupowego spółek zależnych wobec Enea S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu zawarte są w Raporcie Bieżącym 30/2023.

Enea niezwłocznie po wpłynięciu dokumentu, który ma charakter niewiążący i nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozpoczęła jego analizę. Ewentualna akceptacja propozycji zawartych w dokumencie będzie uzależniona od pozyskania wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych. Propozycja warunków transakcji będzie przedmiotem dalszych negocjacji, których celem będzie ostateczne uzgodnienie i podpisanie dokumentu podsumowującego warunki transakcji. Dokument zostanie podpisany tylko w przypadku zakończenia negocjacji Skarbu Państwa ze wszystkimi spółkami, tj.: Enea S.A., TAURON Polska Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa S.A.

Po stronie Enei zrobimy wszystko, żeby analiza otrzymanych propozycji warunków transakcji przebiegała jak najszybciej, a sam proces tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego został sfinalizowany sprawnie i mógł rozpocząć się etap bezprecedensowego rozwoju sektora energii, gotowego do wyzwań przyszłości – podkreślił prezes Majewski.

Złożenie przez Skarb Państwa, reprezentowany przeze Ministra Aktywów Państwowych, propozycji niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa wszystkich udziałów w Enea Wytwarzanie i wszystkich akcji w Enea Elektrownia Połaniec jest następstwem procesu rozpoczętego porozumieniem dotyczącym współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Proces wpisuje się w transformację Enei w kierunku koncernu opartego o odnawialne i zeroemisyjne źródła energii.

Kluczowy krok w stronę NABE. Rząd zaproponował warunki przejęcia aktywów węglowych czterech największych spółek energetycznych

PGE, Enea, Tauron i Energa otrzymały od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, propozycję niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji przejęcia aktywów węglowych celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) - poinformowały spółki w komunikatach


Jak podano, dokument w szczególności zawiera propozycję ceny nabycia akcji spółek zależnych, kluczowe warunki ekonomiczno-prawne przeprowadzenia transakcji, w tym kluczowe postanowienia przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także proponowany mechanizm rozliczenia długu wewnątrzgrupowego.

PGE

Zgodnie z propozycją kwota ceny sprzedaży 100 proc. akcji PGE GiEK (Equity Value) wynosi 849 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa ustaloną na dzień 30 września 2022 r. (rozliczenie według mechanizmu locked-box) skorygowaną o wartość długu netto.

Dokument przewiduje, że zadłużenie PGE GiEK wobec PGE w kwocie 5,4 mld zł podlegać będzie spłacie przez okres 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata 70 proc. długu zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa. Ewentualne pozostałe zadłużenie istniejące na dzień nabycia przez Skarb Państwa akcji PGE GiEK (o ile wystąpi) zostanie spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji.

"Z zadowoleniem przyjmujemy przedstawienie PGE i pozostałym spółkom energetycznym warunków transakcji przejęcia aktywów węglowych. To przełomowy krok w procesie tworzenia NABE. Szczegółowe warunki transakcji będą jeszcze przedmiotem negocjacji. Z kolei jej finalizacja ograniczy ryzyka kosztów CO2 grupy i otworzy PGE na możliwość pozyskiwania finansowania na inwestycje zgodne ze strategicznym kierunkiem, który - jako lider transformacji energetycznej w Polsce – sobie wyznaczyliśmy. Równocześnie zadłużenie PGE GiEK względem PGE zostanie uregulowane i będzie konsekwentnie spłacane, co oprócz uzyskanej kwoty ze sprzedaży nie pozostanie bez znaczenia dla naszego potencjału finansowania inwestycji transformacyjnych. W ten sposób budować będziemy nową trwałą wartość Polskiej Grupy Energetycznej" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

ENEA

W przypadku Enei zaproponowana cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wynosi 2,479 mld zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec 632 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstw ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 roku skorygowaną o wartość długu netto.

Dokument przewiduje, że zadłużenie spółek zależnych wobec Enei w kwocie 2,38 mld zł podlegać będzie spłacie przez okres 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa do wysokości 70 proc. długu. Jeżeli zadłużenie spółek zależnych istniejące na dzień nabycia przez Skarb Państwa udziałów będzie wyższe, różnica zostanie spłacona przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji.

Otrzymanie propozycji warunków transakcji jest bardzo ważnym krokiem na drodze do wydzielenia z Grupy Enea węglowych aktywów wytwórczych. Odejście od wytwarzania energii elektrycznej z węgla to jedno z założeń naszej Strategii Rozwoju, dzięki któremu Enea będzie mogła wprowadzić w życie plan dynamicznego rozwoju odnawialnych i zeroemisyjnych źródeł energii, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Strategiczna koncepcja utworzenia NABE jest kluczowa dla powodzenia procesu transformacji sektora elektroenergetycznego – to dziejowy moment dla Polskiej energetyki – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

TAURON

Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji Tauron Wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Grupy Tauron zadłużenia spółki istniejącego na dzień nabycia akcji Tauron Wytwarzanie przez Skarb Państwa. Według stanu na dzień 30 września 2022 r. zadłużenie stanowiło kwotę 6.326 mln zł. Zadłużenie do dnia zamknięcia zostanie zmniejszone o kwotę 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu Tauron Wytwarzanie wobec sprzedającego na kapitał własny spółki.

Część zadłużenia Tauron Wytwarzanie wobec sprzedającego w kwocie 2.120 mln zł podlegać będzie spłacie przez okres ośmiu lat od dnia zamknięcia, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa, która odpowiada wysokości 70 proc. długu. W pozostałej części zadłużenie Tauron Wytwarzanie wobec sprzedającego istniejące na dzień zamknięcia ma zostać spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji, którego uruchomienie ma nastąpić nie później niż w terminie 90 dni od dnia zamknięcia.

"Proces porządkowania polskiego sektora energetycznego, za który odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych, miarowo postępuje do przodu. Otrzymaliśmy propozycję zawierającą warunki zakupu naszych aktywów wytwórczych opartych na węglu. Sfinalizowanie transakcji sprzedaży elektrowni węglowych jest zgodne z naszą strategią czyli Zielonym Zwrotem Taurona i odblokuje nasz potencjał inwestycyjny oraz pozwoli na zwiększenie dynamiki energetycznej transformacji" - powiedział, cytowany w komunikacie, Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

ENERGA

Kwota ceny sprzedaży akcji Energa Elektrownie Ostrołęka, stanowiących 89,64 proc. kapitału, wynosi 153 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 roku.

Elektrownie Ostrołęka nie posiada zadłużenia wewnątrzgrupowego.Spółki poinformowały, że pozostałe rozliczenia wewnątrzgrupowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń dot. uprawnień do emisji CO2, są realizowane na bieżąco i nie będą miały wpływu na cenę sprzedaży.

Jak podano, dokument nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Nie ma charakteru wiążącego.

Dokument będzie przedmiotem dalszych negocjacji grup energetycznych ze Skarbem Państwa, których celem będzie ostateczne uzgodnienie i podpisanie dokumentu podsumowującego warunki transakcji. Jak podano, dokument zostanie podpisany tylko w przypadku zakończenia negocjacji Skarbu Państwa ze wszystkimi spółkami, tj.: PGE, Eneą, Energą i Tauronem.

Firmy poinformowały, że przeprowadzą szczegółową analizę propozycji. Ewentualna akceptacja będzie uzależniona od pozyskania przez spółki niezbędnych zgód korporacyjnych.

„Energetyka w okresie transformacji” – nowa książka dr inż. Izabeli Filipiak i prof. dr. hab. inż. Władysława Mielczarskiego

Transformacja energetyczna powinna być oparta na wiedzy i wielowymiarowych analizach, które pozwolą na wykorzystanie istniejących szans i zaplanowanie odpowiednich reakcji na możliwe negatywne efekty zmian. Dlatego oddajemy w Państwa ręce książkę, która pokazuje wyzwania transformacji energetycznej w trzech wymiarach: technicznym, ekonomicznym i społeczno-środowiskowym – piszą we „Wprowadzeniu” do książki jej Autorzy – dr inż. Izabela Filipiak i prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski.
Zachęcamy do lektury nowej książki „Energetyka w okresie transformacji” wydanej przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jej Autorami są: dr inż. Izabela Filipiak i prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski.


We „Wprowadzeniu” Autorzy piszą m.in.: 

Naszą książkę kierujemy do energetyków, polityków, dziennikarzy, działaczy klimatycznych, studentów i tysięcy ludzi zajmujących się energetyką, którzy niekoniecznie muszą mieć formalne wykształcenie w tej dziedzinie. Publikacja przeznaczona jest również do wszystkich odbiorców energii elektrycznej, a podane w niej informacje pomogą im poznać działanie systemów elektroenergetycznych i lepiej zrozumieć zmiany, które również ich dotyczą. 

Książka charakteryzuje się dużą autonomicznością i poszczególne rozdziały mogą być czytane bez konieczności odwoływania się do poprzednich

[Spis treści – kliknij tutaj – przyp. CIRE.PL].

Transformacja w społeczeństwie i gospodarce jest procesem ciągłym, prowadzonym od setek lat. Era przemysłowa rozpoczęła się ponad dwieście lat temu od prostej maszyny parowej Watta. Za sprawą lokomotywy Stephensona czy transformatora Tesli przeszliśmy z okresu pary, poprzez epokę elektryczności, do lotów kosmicznych, komputeryzacji i początków sztucznej inteligencji. 

Również energetyka zmieniała się ewolucyjnie. Korzystając z dobrodziejstw nowych technologii, inżynierowie stworzyli system elektroenergetyczny, który dostarcza wszystkim czystej i łatwej w użytkowaniu energii elektrycznej o uniwersalnych zastosowaniach. 

Dzięki tym stopniowym zmianom w ostatnich dekadach kraje rozwinięte mogły cieszyć się niemal nieprzerywanymi dostawami stosunkowo taniej energii, a bezpieczeństwo energetyczne stało się niekwestionowaną normą. 

Współpraca naukowców i inżynierów w sposób ewolucyjny zapewniła ciągłe dostawy paliw oraz energii dla społeczeństwa i gospodarki, co pozwoliło osiągnąć ludzkości niespotykany dotąd w historii, wysoki poziom życia.

Mimo to, a może właśnie z tego powodu, pojawiła się presja, aby przyspieszyć transformację energetyczną, co jest najczęściej publicznie motywowane potrzebą ochrony środowiska i klimatu. 

Obecnie prowadzona transformacja energetyczna zakłada więc szybkie odejście od paliw kopalnych w wytwarzaniu energii elektrycznej i wykorzystanie na masową skalę OZE. I chociaż trudno znaleźć energetyka, który byłby przeciwny ekologicznym technologiom, to wymagania, jakie stawia przed wszystkimi przyśpieszona transformacja energetyczna, są trudne, a często niemożliwe do spełnienia w wyznaczonym horyzoncie czasowym.

Transformacja energetyczna powinna być oparta na wiedzy i wielowymiarowych analizach, które pozwolą na wykorzystanie istniejących szans i zaplanowanie odpowiednich reakcji na możliwe negatywne efekty zmian. Dlatego oddajemy w Państwa ręce książkę, która pokazuje wyzwania transformacji energetycznej w trzech wymiarach: (A) technicznym, (B) ekonomicznym i (C) społeczno-środowiskowym.

Prezentowane analizy skupiają się głównie na elektroenergetyce, ponieważ energia elektryczna jest obecnie najbardziej uniwersalną formą energii, której ciągłe dostawy są niezbędne. Ma jednak pewne specyficzne cechy. Ze względu na brak możliwości wielkoskalowego magazynowania jej produkcja musi być dokładnie zrównoważona z zapotrzebowaniem, które się zmienia w ciągu doby i w ciągu roku. Nawet chwilowe niezbilansowanie popytu i podaży może doprowadzić do awarii systemu elektroenergetycznego (tzw. black-out).

Dodatkowo dostarczenie energii elektrycznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca odbioru odbywa się za pomocą linii przesyłowych i dystrybucyjnych, których odpowiednie rozplanowanie jest konieczne do utrzymania stabilnej pracy całego systemu. Elektroenergetyka to skomplikowany system łączący źródła energii przez system przesyłowy i systemy dystrybucyjne z odbiorcami energii elektrycznej. Zmiana w jednym z segmentów elektroenergetyki pociąga za sobą konieczność zmian w pozostałych. Powoduje to, że transformacja energetyczna musi być dobrze zaplanowanym, kompleksowym i skoordynowanym procesem dostosowania wielu elementów gospodarki.

Wierzymy, że świadomość społeczna wszystkich trzech omówionych w niniejszej publikacji wymiarów wyzwań pozwoli na wspólne przeprowadzenie ewolucyjnej transformacji polepszającej jakość życia społeczeństwa.

Książka ta nie jest nadmiernie optymistyczna.

Pokazujemy w niej realne bariery rozwoju technologii energetycznych. Prezentujemy, jak zbyt chaotyczne i nieskoordynowane działania mogą wpłynąć negatywnie na społeczeństwo i na środowisko, ale też staramy się wskazać możliwe kierunki rozwoju i szanse, które może przynieść transformacja, jeżeli ją dobrze zaplanujemy i przeprowadzimy.


dr inż. Izabela Filipiak, prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski