PL EN DE
Na teren budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce dotarły pierwsze transformatory

W drugiej połowie stycznia br. na teren budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce dotarły pierwsze dwa z czterech transformatorów blokowych, wyprodukowanych w Chinach. To ważne elementy elektrowni gazowo-parowej powstającej w Ostrołęce, które ze wszystkich dotychczas transportowanych części przebyły jedną z najdłuższych tras. Łączne zaawansowanie inwestycji (prace projektowe, budowlane oraz zakupy i dostawy) na koniec 2023 roku wyniosło 59,5%.

Mimo wymagających warunków atmosferycznych na początku roku kontynuowane są prace przy budowie elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce. Oprócz prac budowalnych trwają dostawy kolejnych komponentów na teren przyszłej elektrowni.


W styczniu do Polski dotarły cztery transformatory blokowe, które wyprodukowano w Chinach. Każde z urządzeń waży 203 tony, mierzy ponad 10 m długości oraz 4,5 m wysokości. Transformatory zostały załadowane na frachtowiec w chińskim porcie Tianjin. Po pokonaniu ponad 10 tys. mil morskich, czyli ponad 18,5 tys. kilometrów, dotarły do Gdyni.

W polskim porcie transformatory będą kolejno przeładowywane na specjalny wagon transportowy, aby wyruszyć w trwającą ponad tydzień drogę do Ostrołęki.


Dwa pierwsze urządzenia dotarły już na plac budowy elektrowni, transport pozostałych planowany jest w najbliższym czasie.
Do przewozu tak ciężkich urządzeń wybrano kolej, która była już wykorzystana do przewiezienia stojana  generatora będącego elementem turbozespołu elektrowni.

Rola transformatora blokowego

Zadaniem transformatora blokowego jest podwyższenie poziomu napięcia, jaki występuje na wyjściu generatora, do poziomu napięcia odpowiedniego do przesyłu energii elektrycznej. Jest to ważne ogniwo łączące elektrownię z siecią elektroenergetyczną, które  działa nieprzerwanie w warunkach pełnego obciążenia. W CCGT Ostrołęka zostaną zainstalowane cztery transformatory – trzy podstawowe i jeden zapasowy – o mocy  335 MVA każdy.

Najważniejsze komponenty już na miejscu

Na teren  bloku gazowo-parowego dostarczone zostały już wszystkie kluczowe elementy turbozespołu (turbiny gazowa i parowa oraz generator), a także skraplacz. Montowane są już elementy kotła odzysknicowego i komina, a także powstają kolejne obiekty zespołu ostrołęckiej elektrowni.

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Energi z Grupy ORLEN w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce pomaga realizować zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN.

Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Rekordowy Capex PGE Energetyka Kolejowa

PGE Energetyka Kolejowa w 2023 r. zrealizowała  inwestycje o rekordowej wysokości 1,3 mld złotych. To pierwszy raz w historii Spółki, w którym wartość nakładów przekroczyła miliard złotych


Zakup  PKP Energetyka – dzisiaj już PGE Energetyka Kolejowa - w kwietniu 2023 r. i skuteczna integracja w Grupie PGE poprzez utworzenie segmentu energetyki kolejowej, skutkują  realizacją rekordowych inwestycji w wysokości 1,3 mld złotych – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inwestycje PGE Energetyka Kolejowa są skierowane przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznej infrastruktury kolejowej i zwiększanie udziału zielonej energii w jej zasilaniu – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Większość środków inwestycyjnych została przeznaczona na budowę i modernizację podstacji trakcyjnych oraz kabin sekcyjnych, które są niezbędne do zagwarantowania stabilnych dostaw energii elektrycznej dla polskich kolei.

Dużą część nakładów spożytkowano na przyłączanie nowych odbiorców energii elektrycznej. Na szczególną uwagę zasługują umowy o przyłączenia z PKP PLK.

PGE Energetyka Kolejowa zawarła 39 tego typu umów na łączną kwotę 388 mln zł.

Spółce udało się także uzgodnić nowa taryfę dla energii elektrycznej - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał stosowną decyzję zatwierdzającą 27 grudnia 2023 r. Oznacza to, że PGE Energetyka Kolejowa posiada stabilne źródło funduszy do realizacji planu inwestycyjnego na kolejne lata.

Rekordowa skala inwestycji zrealizowanych przez PGE Energetyka Kolejowa w 2023 r. jest potwierdzeniem wartość spółki i jej wkładu w zwiększenie potencjału Grupy PGE. Zawarte umowy na utrzymanie trakcyjnej sieci kolejowej oraz na dostawy energii i paliw nie tylko gwarantują bezpieczeństwo energetyczne polskich kolei, ale także stanowią stabilne źródła dochodu dla firmy na najbliższe lata. W połączeniu z finansowaniem zagwarantowanym w taryfie dystrybucyjnej, pozwala to Spółce na realizację kolejnych ambitnych celów transformacji energetycznej.

Umowa utrzymaniowa z PKP PLK

Na bardzo dobrą kondycję Spółki istotny wpływ miało także przedłużenie umowy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na usługi w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej. PGE Energetyka Kolejowa będzie świadczyć usługi niezbędne dla właściwego funkcjonowania ruchu kolejowego w Polsce przez 24h na dobę i 365 dni w roku przez 4 kolejne lata.

W ramach umowy Spółka będzie serwisować ponad 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnej należącej do PKP PLK, usuwać zgłoszone awarie, przeprowadzać okresowe przeglądy oraz świadczyć usługi specjalistyczne, takie jak zabezpieczanie przewodów jezdnych przed oblodzeniem.

Sprzedaż paliw

Bardzo dobre wskaźniki PGE Energetyka Kolejowa odnotowała także w sektorze sprzedaży paliw. Spółka dostarcza paliwa przewoźnikom kolejowym operującym na niezelektryfikowanych odcinkach linii kolejowych. W lipcu 2023 r. uruchomiona została kolejna, 20-ta już, kolejowa stacja paliw, zlokalizowaną we Wrocławiu Głównym. Łącznie w 2023 r. PGE Energetyka Kolejowa zawarła aż 47 umów z przewoźnikami, w ramach których sprzedała 44 248 m3 paliw. Oznacza to wzrost sprzedaży o 2,38% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Spółka realizuje plan rozwoju, zakładający poszerzanie istniejącej sieci kolejowych stacji paliw.

Zielona Kolej

Równocześnie PGE Energetyka Kolejowa kontynuuje realizację programu Zielona Kolej, którego celem jest zasilanie sektora kolejowego w pełni czystą energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Najbliższy kamień milowy zakłada osiągnięcie 85-procentowego udziału energii odnawialnej w całości wolumenu energii wykorzystywanej na kolei w 2030 r.

We wrześniu 2023 r. do programu przystąpił PKP Intercity. PGE Energetyka Kolejowa i narodowy przewoźnik kolejowy będą współpracować na rzecz tworzenia ekologicznego, niskoemisyjnego transportu kolejowego oraz poprawy efektywności energetycznej.

 

 

Grupa PGE, po dołączeniu PGE Energetyka Kolejowa, dysponuje liniami dystrybucyjnymi o łącznej długości ok. 320 tys. km, wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.

URE aktualizuje formularz dla JST zobowiązanych do dziesięcioprocentowego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w 2023 r.

Komunikat URE


Na stronie internetowej URE jest już dostępny wzór raportu za 2023 rok dla jednostek sektora finansów publicznych, które miały obowiązek ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. w stosunku do zużycia w roku 2022.

Wraz z formularzem przygotowano również szczegółową instrukcję dotyczącą zasad jego prawidłowego wypełnienia.

Raporty dotyczące ograniczenia zużycia energii elektrycznej kierownicy jednostek sektora finansów publicznych powinni przesyłać do URE za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (w formie podpisanego pliku PDF oraz edytowalnego pliku XLSX), a w przypadku jej braku wyłącznie w postaci papierowej.

Termin nadsyłania raportów za 2023 rok mija 31 marca 2024 r.

Obowiązek zmniejszenia w 2023 r. zużycia energii elektrycznej przez jednostki sektora finansów publicznych o 10 proc. w stosunku do zużycia w 2022 r., a także obowiązek przesyłania do URE raportów na temat osiągnięcia tego celu, zostały wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej[1].

Nie wywiązanie się z obowiązku redukcji zużycia energii jest zagrożone karą w wysokości do 20 tys. zł, którą w drodze decyzji administracyjnej może nałożyć Prezes URE[2].

 

 

[1] Art. 37 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).
[2] Zgodnie z art. 38 ww. ustawy.

Rusza kolejna tura pomocy dla branż energochłonnych

Od 1 lutego br. firmy z branż, które szczególnie odczuły wzrost cen energii, mogą po raz kolejny wnioskować o pomoc z rządowego programu wsparcia. Będą mogły z niego skorzystać wszystkie firmy z sektorów: wydobywczego i przetwórstwa przemysłowego. To drugi nabór z programu przewidzianego na 2023 r. Jego budżet to 1 mld złotych. Nabór rusza o godz. 12.00


Nasze wsparcie jest nadal potrzebne. Firmy cały czas odczuwają skutki wzrostu cen energii, jaka miała miejsce w związku z agresją Rosji w Ukrainie. Dotyczy to szczególnie dużych przedsiębiorstw, które działają w energochłonnych sektorach gospodarki takich jak np.: górnictwo, produkcja szkła, ceramiki czy cementu  – mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

To firmy, które mają duży wpływ na polską gospodarkę, poza tym są często znaczącymi pracodawcami w swoich regionach. Musimy pomóc im utrzymać produkcję i stabilność funkcjonowania  – dodaje szef MRiT.

W ramach pierwszego naboru z programu na 2023 r., który został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku, o pomoc mogli wnioskować przedsiębiorcy w jednym z dwóch wariantów – pomocy podstawowej na koszty poniesione w pierwszym półroczu i pomocy zwiększonej.

W obecnym naborze, którego budżet to 1 mld zł, przedsiębiorcy mogą skorzystać wyłącznie z pomocy podstawowej i uwzględniać koszty poniesione w drugim półroczu 2023 r.

Zależy nam na tym, żeby pomoc dotarła do firm jak najszybciej. Wypłata nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru  – deklaruje wiceszef MRiT Waldemar Sługocki.

Podobnie jak w przypadku poprzednich naborów, wnioski o pomoc można składać elektronicznie na stronie NFOŚiGW. Nabór potrwa do 15 lutego br.


Kto może wnioskować o pomoc

Do uzyskania pomocy uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych, zarejestrowanych w Polsce.


Załączniki do wniosku

Do wniosku o pomoc trzeba będzie dołączyć:

 • Zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli dotyczy.
 • Zestawienie dowodów księgowych, potwierdzających koszty zgłoszone we wniosku.
 • Sprawozdanie beneficjenta przedstawiające założenia, dowody oraz obliczenia kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz spełnienia warunków programu.
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny powyższego sprawozdania.
 • Informację o otrzymaniu przez wnioskodawcę i podmioty powiązane pomocy publicznej na podstawie sekcji 2.4 wytycznych Komisji Europejskiej „TCTF” albo „TCF” (np. program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”) lub sekcji 2.1 „TCTF” albo „TCF”.
 • Informację o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowane pomocy publicznej de minimis lub opartej na tymczasowych ramach w kontekście COVID-19.

O programie

Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

W kwestii zgodności z unijnym prawodawstwem, bazuje on na opublikowanych w marcu br. przez Komisję Europejską „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy".
BGK uruchamia pożyczki na projekty OZE w województwie lubelskim

W Lublinie przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz partnerów finansujących podpisali umowy współpracy, co oznacza, że już w lutym uruchomione zostaną pożyczki na odnawialne źródła energii (OZE)


Umowy tworzą nowe możliwości finansowania m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, placówek oświatowych, szpitali.

Dzisiejsza współpraca to kolejny przykład efektywnego zarządzania funduszami europejskimi, które tym razem przyczynią się do transformacji energetycznej w regionie.

"Ta kolejna odsłona instrumentów finansowych z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to kluczowe dla nas wszystkich wsparcie energii odnawialnej w regionie. Mam nadzieję, że przedsiębiorstwa, które skorzystają ze wsparcia będą je postrzegały jako istotny krok w kierunku optymalizacji kosztów funkcjonowania firmy, ale również jako realizację inwestycji sprzyjającej naszemu środowisku" - mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

"Korzyści z OZE są dzisiaj oczywiste, to czyste źródło energii, które nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, wpływa też na wysokość rachunków za prąd czy ogrzewanie. Dlatego uważamy, że inwestycje w tym zakresie są priorytetowe. Poprzez pożyczki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego będziemy wspierali budowę instalacji OZE dot. wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej. Pożyczkobiorcy będą też mogli skorzystać z dotacji na pokrycie zakupu magazynów energii" - mówi Anna Gajewska, dyrektor departamentu instrumentów finansowych w BGK.  

Podpisane umowy opiewają łącznie na 150 mln zł i dotyczą udzielania pożyczek na instalacje OZE w inwestycjach realizowanych przez:

 • JST, szkoły, szpitale, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, instytucje kultury; pożyczek dla tych podmiotów udzielać będzie Bank Ochrony Środowiska S.A.

 • przedsiębiorców; pożyczek dla firm udzielać będą: Fundusz Wschodni sp. z.o.o., Konsorcjum Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Pożyczki mają preferencyjne warunki m.in. oprocentowanie od 1,9 do 3,5 proc. w zależności od statusu prawnego pożyczkobiorcy, okres spłaty nawet 12 lat. Środki będzie można przeznaczyć na sfinansowanie budowy, rozbudowy instalacji OZE, czy też ich przebudowy, która będzie dotyczyć wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej. Koszty utworzenia magazynów energii będą mogły być pokryte z bezzwrotnej dotacji, o którą pożyczkobiorca wnioskuje wraz z pożyczką.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego realizowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Ministerstwo klimatu rozważa stworzenie oddzielnej strategii dla reaktorów SMR

Ministerstwo klimatu rozważa stworzenie oddzielnej strategii rozwoju reaktorów modułowych SMR, zamiast aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej - poinformował w środę sejmową komisję ochrony środowiska wiceminister klimatu Miłosz Motyka.


1. Na posiedzeniu komisji, poświęconym perspektywom rozwoju reaktorów SMR
2. W ministerstwie trwają obecnie rozważania, czy pod kątem rozwoju SMR zmienić PPEJ.
3. Czy też na wzór czeski, stworzyć oddzielną strategię dla tego typu reaktorów.
Jak zaznaczył Motyka na posiedzeniu komisji, poświęconym perspektywom rozwoju reaktorów SMR w kraju, w ministerstwie trwają obecnie rozważania, czy pod kątem rozwoju SMR zmienić PPEJ, czy też na wzór czeski, stworzyć oddzielną strategię dla tego typu reaktorów.

Na razie niczego nie przesądzamy, oba scenariusze są równie prawdopodobne - powiedział wiceminister.

Motyka dodał, że w ministerstwie klimatu trwa audyt związanych z energetyką jądrową decyzji poprzedniego rządu. Jak zaznaczył, obecnie nie będzie przesądzał ani o wynikach, ani o tym jakie będą efekty tego audytu.

Motyka poinformował również, że ministerstwo prowadzi dialog z Komisja Europejską w kwestii finansowania rządowego projektu budowy elektrowni jądrowej na Pomoru. Zaznaczył, że na poziomie rządu nie ma dyskusji ani tym bardziej decyzji o zmianie lokalizacji projektu na Pomorzu w gminie Choczewo.

Poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu bez zmian, nadal na wysokim poziomie

Po uzyskaniu przez spółkę PEJ decyzji środowiskowej oraz lokalizacyjnej, a także po zintensyfikowaniu współpracy z amerykańskim konsorcjum Westinghouse-Bechtel poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w jej bezpośrednim sąsiedztwie wśród mieszkańców gminy Choczewo, gdzie zaplanowana jest jej budowa, utrzymuje się na wysokim poziomie 67 proc. Podobny poziom poparcia dla inwestycji (66 proc.) zanotowano w regionie planowanej inwestycji, tj. w powiatach wejherowskim, puckim i lęborskim. Badanie opinii w regionie lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w 2023 roku przeprowadziła agencja badawcza PBS z Sopotu

Najważniejsze wnioski z badania PBS „Postawy wobec energetyki jądrowej 2023”: 

 • W ciągu roku poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji wśród mieszkańców gminy Choczewo pozostało na wysokim poziomie 67 proc. 
 • Poparcie dla budowy inwestycji wśród mieszkańców trzech powiatów rejonu lokalizacji inwestycji – wejherowskiego, puckiego i lęborskiego – wyniosło w 2023 roku 66 proc. 
 • W badanych trzech powiatach: wejherowskim, puckim i lęborskim aż 70 proc. respondentów deklaruje, że ich zdaniem energetyka jądrowa powinna być rozwijana w Polsce w najbliższych latach. 
 • 81 proc. badanych z gminy Choczewo uważa, że rozwój energetyki jądrowej zapewni dostęp do tańszej energii elektrycznej.
 • Mieszkańcy gminy Choczewo doceniają działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania lokalnych społeczności, które prowadzi spółka Polskie Elektrownie Jądrowe – 88 proc. ankietowanych uznało Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych za ważny dla ich regionu, przy czym co trzeci badany ocenił Program PWIS jako zdecydowanie ważny dla gminy. 

Badanie „Postawy wobec energetyki jądrowej 2023”, przeprowadzone przez niezależną agencję badawczą PBS pokazało, że w 2023 roku wiedza na temat planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest w regionie powszechna.

O takich planach słyszeli niemal wszyscy mieszkańcy gminy Choczewo (97 proc.) i 88 proc. mieszkańców powiatów lęborskiego, puckiego i wejherowskiego. Fakt, że 2 na 3 mieszkańców popiera realizację tej inwestycji w ich gminie jest o tyle ważny, że rok 2023 był przełomowy dla projektu.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe uzyskała we wrześniu 2023 roku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w październiku 2023 roku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Oznacza to, że lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo, wskazywana przez PEJ jako preferowana, jest ostateczna.

Polskie Elektrownie Jądrowe od lat budują poparcie dla budowy elektrowni 

Inwestor odpowiedzialny za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej od ponad dekady prowadzi działania komunikacyjne w regionie, w którym powstanie elektrownia. Od 2013 roku w Choczewie, Gniewinie i Krokowej funkcjonują Lokalne Punkty Informacyjne. W badaniu przeprowadzonym przez agencję PBS z Sopotu, 80 proc. badanych mieszkańców gminy Choczewo uznało Lokalne Punkty Informacyjne za potrzebne źródło informacji o inwestycji. Bardzo wysokim poparciem mieszkańców gminy Choczewo cieszy się też program wspierania społeczności lokalnych Polskich Elektrowni Jądrowych, w ramach którego finansowane lub dofinansowywane są lokalne inicjatywy istotne dla mieszkańców, w tym budowa lub modernizacja dróg, remonty szkół czy budowa obiektów sportowych. Badanie pokazało, że 88 proc. respondentów uznało Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych za ważny. Gdyby respondenci mieli sami zdecydować o wydatkowaniu środków z programu, większość przeznaczyłaby środki na infrastrukturę (28 proc.), ogólnie rozumiany rozwój gminy (13 proc.) oraz edukację, w tym dofinansowanie szkół, przedszkoli i żłobków (11 proc.). 

Mieszkańcy Pomorza widzą konieczność rozwoju energetyki jądrowej w kraju 

Zdecydowana większość mieszkańców trzech powiatów regionu lokalizacji docenia zalety energetyki jądrowej oraz widzi dla niej ważne miejsce w polskim miksie energetycznym. W badaniu energetyka jądrowa znalazła się również wśród trzech najczęściej wskazywanych gałęzi sektora energetycznego, które powinny być rozwijane w Polsce. Opowiedziało się za nią aż 70 proc. mieszkańców trzech powiatów rejonu lokalizacji. To najwięcej ze wszystkich wskazanych w badaniu źródeł energii elektrycznej. Na drugim miejscu znalazła się fotowoltaika z wynikiem 69 proc., a na trzecim morskie farmy wiatrowe (67 proc.). W przypadku gminy Choczewo energetyka jądrowa również znalazła się na podium uzyskując 71 proc. wskazań. Ustąpiła jedynie fotowoltaice (77 proc.) oraz wiatrakom na lądzie (79 proc.). Wśród niewątpliwych zalet energetyki jądrowej mieszkańcy gminy Choczewo wskazują perspektywy na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Czterech na pięciu mieszkańców tej gminy (81 proc.) uważa, że rozwój energetyki jądrowej w Polsce zapewni tańszą elektryczność.

Metodologia badania jest ważna dla uzyskania reprezentatywnych wyników

Badanie było realizowane przez agencję PBS z Sopotu na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych w analogicznym terminie jak w roku ubiegłym, czyli na przełomie listopada oraz grudnia 2023 roku.

Przeprowadzono je na wysokiej próbie ponad 2800 respondentów i zrealizowano metodą wywiadów bezpośrednich (CAPI) wspomaganych komputerowo w miejscu zamieszkania respondenta przy pomocy wystandaryzowanego kwestionariusza. Metodologia ta pozwala na uzyskanie możliwie najbardziej reprezentatywnych wyników dla badanej populacji. Wykorzystana metoda CAPI eliminuje problem wykluczenia technologicznego, ponieważ w takim badaniu mogą wziąć udział osoby niezależnie od statusu majątkowego i umiejętności korzystania z komputera, w tym nieposiadające telefonów czy internetu. Nie jest to możliwe przy wykorzystaniu metod CATI (badania telefoniczne wspomagane komputerowo) czy CAWI (badania internetowe).

Próbę stanowiły losowo wybrane osoby na stałe mieszkające w gminie Choczewo oraz – po raz pierwszy - w trzech powiatach rejonu lokalizacji inwestycji: powiecie lęborskim, puckim i wejherowskim. Badanie zrealizowano zgodnie z najwyższymi standardami badań statystycznych, tak aby wyniki wiernie odzwierciedlały realne poglądy dotyczące inwestycji wśród mieszkańców gminy i powiatów. Łączna wielkość próby wyniosła n=2807, w tym w gminie Choczewo n=600. Gmina Choczewo liczy ok. 5500 mieszkańców, co oznacza, że przebadane zostało ok. 10 proc. populacji gminy. Odsetek ten jest wysoki, choćby w porównaniu do badań ogólnopolskich, które będąc reprezentatywne dla całego kraju często prowadzone są na próbach ok. 1000 respondentów. 

 

PBS to jedna z wiodących agencji badawczych w Polsce. Firma od lat znajduje się w pierwszej dziesiątce czołowych firm badawczych w Polsce. PBS jest członkiem założycielem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), a jej pracownicy zasilają szeregi Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Firma jest także członkiem Business Centre Club (BCC) oraz międzynarodowej organizacji ESOMAR. PBS posiada certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) we wszystkich kategoriach badań.

Grupa Enea pozyskała 2 mld finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Enea sfinalizowała transakcję z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), pozyskując łącznie 2 mld zł kredytu na inwestycje w obszarze dystrybucji. Umowa kredytu inwestycyjnego, której pierwsza transza w wysokości 1 mld zł została przyznana spółce pod koniec 2023 r., przewiduje finansowanie rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej Enei Operator. Inwestycje zwiększą niezawodność oraz bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, będą wspierać odpowiedzialną transformację energetyczną Grupy Enea i rozwój odnawialnych źródeł energii w północno-zachodniej Polsce

 

Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju, Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, konsekwentnie realizując projekty, których celem jest zeroemisyjność oraz wspierająca ten cel rozbudowa i dostosowanie infrastruktury dystrybucyjnej do dynamicznie rozwijającej się energetyki rozproszonej.  

Konsekwentnie inwestujemy miliardy złotych na rozbudowę naszego portfela zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii, które w przyszłości mają zapewnić tanią i bezpieczną dla środowiska energię elektryczną. To proces wymagający nie tylko czasu, ale i ogromnych środków przeznaczonych właśnie na modernizację sieci dystrybucyjnej, która jest fundamentem dalszego rozwoju OZE. Odpowiedzialna transformacja Grupy Enea opiera się na tych dwóch filarach – wyjaśnia Paweł Majewski, prezes Enea S.A. 

Pozyskane od EBI finansowanie zostanie przeznaczone na modernizację i budowę sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia, podłączenie do sieci nowych klientów i nowych mocy wytwórczych OZE czy instalację inteligentnych liczników – dodaje Paweł Majewski.

Współfinansowane przez EBI inwestycje w zakresie rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej Grupy Enea obejmą lata 2023-2025 i będą realizowane w północno-zachodniej Polsce, w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.

Europejski Bank Inwestycyjny niezmiennie angażuje się w realizację programu RePowerEU, którego celem jest zmniejszenie uzależnienia od importu energii i transformacja europejskiego sektora energetycznego w stronę zrównoważonego rozwoju. Wsparcie finansowe udzielone Enei jest niezbędne dla przyspieszenia transformacji i dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego, który ma jakże istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju – podkreśla Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Pozyskanie kapitału finansowego na inwestycje w obszarze dystrybucji przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości usług oraz pozwoli na zwiększenie potencjału sieci Enei Operator do przyłączania nowych OZE i ich integrację z siecią. Na koniec 2022 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było ponad 151 tys. OZE o łącznej mocy ponad 4,3 GW. Tylko w trzech kwartałach 2023 r. do systemu dystrybucyjnego w północno-zachodniej Polsce firma przyłączyła ponad 18 tys. nowych zielonych źródeł, a ich moc przekroczyła 1,1 GW.

Za nami ważny rok w ciepłownictwie systemowym. PTEZ podsumowało 2023 r. w branży

Trwa proces dekarbonizacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce. Minione dwanaście miesięcy obfitowało w szereg ważnych dla branży wydarzeń, które zdeterminują jej funkcjonowanie w najbliższych latach. Sytuację w ciepłownictwie systemowym w Polsce podsumowało Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, podczas organizowanego dla dziennikarzy śniadania prasowego
Wśród kluczowych wydarzeń, które miały miejsce w 2023 r. i będą wpływać na kierunki transformacji polskich elektrociepłowni w obecnej dekadzie, PTEZ wskazało między innymi na:

 • finalizację prac nad rewizjami dyrektyw ETS, EED, RED i EPBD (w przypadku EPBD – wypracowanie politycznego uzgodnienia na etapie trilogów),
 • wdrożenie zmian wynikających z nowelizacji rozporządzanie taryfowego dla ciepła,
 • implementacja dyrektywy RED II,
 • zmiany w mechanizmie osłonowym dla odbiorców końcowych ciepła systemowego.

Sektor ciepłownictwa systemowego w Polsce jest co do zasady największym w Unii Europejskiej, stąd jego transformacja w kierunku nisko- i zeroemisyjności stanowi szczególne wyzwanie. W 2023 r. PTEZ aktywnie działało na forum krajowym i unijnym, aby formułować postulaty dotyczące kierunku dekarbonizacji, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i rynkowe, a także konieczność zagwarantowania odbiorcom dostaw ciepła po akceptowalnych cenach i ochronę ich portfeli, przed próbami przerzucenia na nich całego kosztu transformacji – podkreśliła D. Jeziorowska, dyrektor PTEZ.

Polskie ciepłownictwo w 2023 r. uzyskało dostęp do finansowania kosztownych procesów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Uruchomiono między innymi środki dla ciepłownictwa w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Prowadzono intensywne prace nad programami wsparcia, rozporządzaniami pomocowymi oraz kryteriami wyboru projektów w ramach programów FEnIKS, FENG, które będą stanowiły ważne źródło finansowania realizacji inwestycji w systemach ciepłowniczych na terenie całego kraju.

Nie brakuje również wyzwań stojących przed sektorem, na które w 2024 r. trzeba będzie odpowiadać, jak również odpowiednio na nie reagować. Z jednej strony kluczowym elementem będzie wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych, aby ułatwić im realizację inwestycji w kierunku zero- i niskoemisyjności. Jest to bardzo ważna kwestia, która dotyczy przede wszystkim systemów ciepłowniczych w dużych miastach, w których proces transformacji będzie najtrudniejszy i najbardziej złożony – wskazuje Dorota Jeziorowska. 

Z punktu widzenia prawodawstwa krajowego istotne będzie wypracowanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych implementujących zmienione dyrektywy EED, RED, EPBD, ETS oraz IED. To one bowiem będą determinować przyszłość ciepłownictwa systemowego i stanowić o skuteczności procesu transformacji, dodaje.

Wśród istotnych dla branży kwestii, PTEZ wskazuje również na konieczność dalszego promowania technologii „Power to heat”, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, na którym również będzie skupiała się działalność Towarzystwa w roku 2024.

PTEZ podsumowało również 2023 r. w działalności Towarzystwa.

W maju 2023 r. organizacja zaprezentowało raport wraz z rekomendacjami „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu „Fit for 55” na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”.

PTEZ wskazało w nim, że „sprostanie wymaganiom unijnego pakietu „Fit for 55” będzie wymagało, w przypadku Polski, w zależności od scenariusza poniesienia nakładów łącznie na poziomie – od 276 mld zł do 418 mld zł”.

Minione dwanaście miesięcy to również dwie kampanie informacyjno-edukacyjne realizowane przez PTEZ. Inicjatywa „Liczy się ciepło”, której głównym celem było zachęcenie Polaków do optymalnego gospodarowania ciepłem w mieszkaniach. Natomiast rozpoczęta jesienią 2023 r. kampania „Energia Naprawdę” miała zainspirować Polki i Polaków do walka z fake newsami i przyczynić się do wzrostu poziomu wiedzy społecznej na temat funkcjonowania elektroenergetyki i ciepłownictwa – dodaje dyrektor PTEZ.