PL EN DE
Praca w kwietniu 2023', kto teraz szuka pracowników

Praca w energetyce ▪ Nowe oferty ▪ Ogłoszenia▪ Praca w administracji rządowej i spółkach skarbu państwa

Młodszy specjalista ds. pomocy technicznej i budżetu w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
rekrutacja do 24.04.2023.

Radca prawny ds. nadzoru i raportowania naruszeń i nieprawidłowości w Wydziale Naruszeń i Systemów Raportowania
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
rekrutacja do 25.04.2023.

Główny specjalista ds. polityki informacyjnej Ministerstwa w Wydziale Komunikacji Medialnej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
rekrutacja do 27.04.2023.
 Konkursy do spółek pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.

 Praca w nowej spółce PGE Energetyka Kolejowa

Specjalistka / Specjalista do Oddziału Paliwa

Kierowniczka / Kierownik Wydziału Contact Center

Asystentka / Asystent Zarządu

Specjalistka / Specjalista w Dziale Realizacji Inwestycji

Starsza Specjalistka / Starszy Specjalista w Zespole ds. Ewidencji Zobowiązań

Dyspozytorka / Dyspozytor zasilania w sieciach AC/DC

 Praca w PGE Energia Ciepła S.A.

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Specjalista ds. kontrolingu

Specjalista ds. Rozliczeń i Analiz Energetycznych

Specjalista ds. Rynku Ciepła

Specjalista ds. Planowania

 Praca w branży kolejowej

Manager Działu Operacji Bocznicowych [Ciech Cargo]

Technolog - Inżynier Elektryk [DB Cargo]

Dyrektor Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa [Urząd Transportu Kolejowego]

Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju - branża kolejowo-przewozowa [Grupa Azoty Koltar]
 Praca w Grupie Apator

Projektant Dokumentacji Technicznej

Młodszy specjalista ds. zakupów, gospodarki magazynowej i logistyki

Projektant Dokumentacji Technicznej

Specjalista ds. Wdrożeń i Serwisu Sprzętu

Młodszy Technolog ds. Wdrożeń Aparatury Pomiarowej

Inżynier ds. Rozwoju i Wdrożeń - elektronik

 Praca w Grupie Energa

Inżynier ds. Stacji SN/nN

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Inżynier Wykonawczy ds. Automatyki i Zabezpieczeń

Inżynier ds. Planowania Ruchu RDM

Specjalista ds. Nieruchomości Energetycznych

Specjalista/ Specjalista Wiodący/ Główny Specjalista ds. Administracji OT

Kierownik Wydziału Realizacji Remontów i Inwestycji

Specjalista w Wydziale Rozliczania Produkcji

Główny Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji
 Praca w Gaz-Systemie

Operator Tłoczni Gazu

Wiodący specjalista ds. SharePoint w Dziale Rozwoju Aplikacji IT

Specjalista w Dziale Strategicznych Projektów Zakupowych

Starszy Specjalista w Dziale Wsparcia Projektów i Umów w Pionie Informatyki i Systemów Zarządzania
 Praca w Polskiej Grupie Zbrojeniowej 

Inżynier ds. jakości w Biurze Zarzadzania Programem Miecznik

Ekspert ds. postępowań zakupowych w Dziale Zakupów

Ekspert ds. analiz danych zakupowych w Dziale Zakupów


 Praca w Grupie PGE

Audytor wewnętrzny (obszary: OZE/ ciepłownictwo/ gospodarka obiegu zamkniętego)

Kierownik Operacyjny ds. AML

Ekspert ds. Offshore w Departamencie Zakupów

Specjalista/Specjalistka w Biurze Obsługi Organów Spółki

Starszy Specjalista ds. BHP

Ekspert w Departamencie Energetyki Morskiej

Asystent/Asystentka w Sekretariacie Zarządu

Starszy Samodzielny Specjalista w Departamencie Kontrolingu – Wydział Segmentów Operacyjnych

Audytor wewnętrzny (obszary: OZE/ ciepłownictwo/ gospodarka obiegu zamkniętego)

Dyspozytor Farm Wiatrowych i Fotowoltaicznych

Główny Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa

 Praca w Grupie E.ON

Koordynator Projektów Energetycznych

Kierownik Projektów

Analityk Internetowy

Konsultant SAP HCM

Analityk Ryzyka

 Praca w Stoen Operator

Inspektor Układów Pomiarowych

Starszy Analityk Biznesowy

Specjalista Usług Dystrybucyjnych

 Praca w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem

Operator Nastawni Silników Gazowych

Starszy Specjalista ds. Zakupów

 Praca w ENEA Ciepło

Kierownik Wydziału Inwestycji

Inspektor

Monter urządzeń i instalacji ogrzewczych


 Praca w Banku Gospodarstwa Krajowego

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

Ekspert ds. Branży Energetycznej

Specjalista / Analityk ds. Branży Energetycznej

 Praca w Siemens Energy

Personel Planning Tool Owner - Koordynator / administrator narzędzi do planowania personelu

Inżynier Elektryk - Technik Elektryk / Electrical Commissioning Engineer

Inżynier / Technik Serwisu

Site Project Manager HVDC Projects- Kierownik Budowy na projekty HVDC z językiem niemieckim

Inżynier mechanik (supervisor) turbin gazowych i parowych - serwis terenowy

Customs Responsible Expert (f/m/d)
 Praca w PGE Obrót 

Przedstawiciel handlowy ds. sprzedaży energii elektrycznej i produktów OZE

Doradca ds. instalacji PV i optymalizacji kosztów energii Partner PGE Obrót S.A.

 Praca w Budimex

Kierownik ds. Rozwoju Projektów (OZE)

Specjalista ds. Rozwoju Projektów (OZE)

 Praca w Tauron Polska Energia

Specjalista ds. Controlingu i Wsparcia Finansowego

Administrator / Administratorka IT Aplikacji Billingowych

Specjalista / Specjalistka ds. Kontroli NPEE

Dyżurny Elektrowni Wodnej w EW Nysa, Otmuchów, Głębinów

Specjalista ds. Regulacji Korporacyjnych

Controller Finansowy w obszarze Controllingu Operacyjnego

Analityk Biznesowy / Analityczka Biznesowa IT (aplikacje mobilne/webowe)

Specjalista ds. Współpracy Regulacyjnej

Inżynier ds. Budowy i Realizacji Usług

 Praca w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Kierownik Biura Cyberbezpieczeństwa w Biurze Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Strategii ICT

Specjalista / Główny Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Strategii ICT

Referent ds. Cyberbezpieczeństwa w Biurze Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Strategii ICT

 Praca w Orlenie

Kierownik Projektu ds. Aplikacji Mobilnych​

Kierownik Projektu IT (Punkty Sprzedaży Detalicznej)​

Kierownik Projektu w Zespole Realizacji Inwestycji dla Nowych Stacji Paliw i MOP

Ekspert w Zespole Paliw Syntetycznych​

Kierownik Projektu w Dziale Cyberbezpieczeństwa OT​

Kierownik Działu Centrum Badawczo-Rozwojowego

Kierownik Projektu IT (Obszar Elektromobilności)​
Bloki gazowe, które powstaną w Kozienicach, będą gotowe na współspalanie zielonego wodoru

Enea kontynuuje w Kozienicach projekt budowy nowoczesnej elektrowni gazowej w technologii CCGT. Instalacja ma zastąpić wysłużone moce węglowe. Inwestycja jest na etapie przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego. Gazowe bloki, których budowa według założeń rozpocznie się w 2024 r., będą gotowe na współspalanie paliwa przyszłości, jakim jest zielony wodór

Projekt budowy bloków energetycznych w technologii CCGT na terenie Elektrowni Kozienice jest jednym z punktów Strategii Rozwoju Grupa Enea, która zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Bloki gazowe są w tym planie niskoemisyjnym źródłem energii wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne i wspierającym w fazie przejściowej wytwarzanie energii z OZE.

Bloki gazowe CCGT w Elektrowni Kozienice to jedna ze strategicznych inwestycji Grupy Enea w procesie racjonalnej transformacji naszego koncernu energetycznego. Nowoczesne instalacje będą dysponować technologią H2 Ready, co oznacza pełną możliwość współspalania wodoru. Jest to przyszłościowe rozwiązanie, które dzięki zielonemu wodorowi pozwoli jeszcze bardziej ograniczyć emisyjność – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Elektrownia Kozienice to strategiczna jednostka w polskim systemie elektroenergetycznym, której praca stabilizuje m.in. dostawy prądu dla aglomeracji warszawskiej. Dlatego w Kozienicach potrzebne jest źródło energii elektrycznej wybudowane w oparciu o pewną i znaną technologię, jaką jest CCGT – podkreślił Lech Żak, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Enea S.A.

Budowa bloków gazowych w miejsce wysłużonych bloków węglowych klasy 200 MW, to szereg korzyści dla lokalnej społeczności, w tym również przedłużenie funkcjonowania Elektrowni Kozienice poza horyzont planowanej eksploatacji węglowego bloku B11. Elektrownia jest nie tylko głównym miejscem pracy, ale też płatnikiem podatków oraz wsparciem dla lokalnej społeczności. Inwestycja Grupy Enea w CCGT w Kozienicach to też szybsza realizacja budowy stabilnego źródła energii – w porównaniu m.in. z technologiami przyszłości, jakimi są instalacje oparte o modułowe reaktory jądrowe (SMR).

Rozważana przez Eneę koncepcja zakłada dwa warianty inwestycji: budowę dwóch bloków, każdy o mocy ok. 1100 MW lub trzech – o jednostkowej mocy ok. 700 MW. Finalny wybór wariantu technologicznego nastąpi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Projekt realizowany jest przez spółkę celową Enea Elkogaz, która prowadzi obecnie przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego. Enea Elkogaz planuje rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy w IV kwartale 2023 r. Równolegle do trwającego dialogu konkurencyjnego prowadzone są rozmowy z instytucjami, które są zainteresowane sfinansowaniem projektu CCGT. Odzew jest pozytywny. Trwają także uzgodnienia w zakresie przebiegu trasy przyłącza gazowego oraz jego podstawowych parametrów technicznych.

Zgodnie z koncepcją projektu, pierwszy z bloków ma rozpocząć pracę w 2027 r.

W I kwartale 2024 r. planowane jest zawarcie umowy na dostawę gazu.

Ukraina wznawia eksport energii do Europy

Wznawiamy eksport energii elektrycznej do krajów Europy, w tym do Polski, co dowodzi, że zimowe rosyjskie ataki na nasze obiekty energetyczne nie przyniosły wrogowi zakładanych efektów – oświadczył ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko

Herman Hałuszko, cytowany na portalu ukraińskiego resortu energetyki podkreślił, że nawet w tak trudnych okolicznościach Ukraina nie zaprzestała eksportu energii do krajów Europy.

Do przerwania eksportu, według jego słów, doszło dopiero 11 października, gdy Rosja zaczęła na masową skalę ostrzeliwać ukraińskie obiekty infrastruktury krytycznej.

Teraz wznawiamy eksport. To jest nasza odpowiedź na rosyjskie barbarzyńskie ataki. (…) Liczymy, że uda nam się osiągnąć wolumen eksportu podobny do tego z ubiegłego roku. Będziemy również prowadzić negocjacje w sprawie zwiększenia (wielkości dostaw), ponieważ posiadane przez nas nadwyżki (energii) obecnie na to pozwalają – powiadomił minister.

Wczoraj Ukrenerho poinformowało, że od dziś wznawia eksport energii elektrycznej do Mołdawii. Na wczoraj również zaplanowano aukcję na eksport energii elektrycznej do Polski, który ma ruszyć 12 kwietnia. Ponadto uzgadniana jest możliwość otwarcia eksportu na Słowację.

W październiku ubiegłego roku, wobec serii porażek na froncie, rosyjskie wojska rozpoczęły kampanię masowych ostrzałów rakietowych wymierzonych w infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Miliony ludzi pozbawiono dostaw prądu i ogrzewania.

Te działania najeźdźców, będące pogwałceniem prawa międzynarodowego, nie przyniosły im jednak zakładanych efektów. Wbrew przewidywaniom Kremla nie udało się zniszczyć ukraińskiego systemu energetycznego ani wywołać masowego napływu uchodźców z Ukrainy do krajów UE, w tym m.in. do Polski. W marcu intensywność rosyjskich ostrzałów, których celem były obiekty infrastruktury krytycznej, uległa znacznemu zmniejszeniu.

Projekt Enei Operator w finale 17. edycji konkursu RFID Journal Awards w USA

Projekt Bezobsługowego Magazynu Liczników (BML) energii elektrycznej autorstwa Enei Operator wykorzystujący technologię identyfikacji radiowej (RFID) znalazł się w ścisłym finale międzynarodowego konkursu RFID Journal Awards. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju podczas uroczystej gali w Orlando na Florydzie (USA). BML z powodzeniem ułatwia i usprawnia pracę elektromonterów

BML to nowoczesny, w pełni zautomatyzowany magazyn, który dzięki innowacyjnym rozwiązaniom jest dostępny dla uprawnionych pracowników całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Dzięki znacznikom radiowej identyfikacji danych (RFID) umieszczonych na urządzeniach możliwe jest równoczesne i masowe rozpoznawaniu elementów oraz urządzeń zdawanych lub pobieranych z magazynu. Magazyn pozwala na jednoczesne przechowywanie w nim ok. 2 tys. urządzeń, a prototypowa instalacja od prawie roku działa już przy siedzibie Enei Operator w Poznaniu.

Awans naszego projektu Bezobsługowego Magazynu Liczników do finału międzynarodowego konkursu potwierdza, że w Enei Operator przygotowujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania na globalną skalę. Jesteśmy dumni, że ta nowatorska inicjatywa przygotowana przez naszych pracowników została doceniona przez międzynarodowe gremium ekspertów. Projekt Bezobsługowego Magazynu Liczników jest tym bardziej wartościowy, że został z powodzeniem wdrożony i już dziś usprawnia funkcjonowanie spółki – mówi Marcin Gawroński, prezes Enei Operator.

W Enei Operator technologia radiowej identyfikacji (RFID) wykorzystywana jest od kilku lat m.in. w gospodarce narzędziami, których ewidencja za pomocą znaczników RFID obejmuje kilkadziesiąt tysięcy pozycji. W spółce działa także system informatyczny do zarządzania aparaturą kontrolno-pomiarową oparty o rozwiązania RFID.

Doświadczenie zdobyte w tych obszarach pomaga w szerszym zastosowaniu technologii radiowej identyfikacji w działalności spółki. Automatyzacja określonych czynności, w tym wypadku obsługi magazynu liczników, przynosi korzyści naszym pracownikom, a także klientom – podkreśla Jacek Górski, wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej Enei Operator.

Bezobsługowy Magazyn Liczników to projekt, który zrealizowano w Departamencie Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator przy współpracy z Łukasiewicz - Poznańskim Instytutem Technologicznym w Poznaniu.

Bezobsługowy Magazyn Liczników pozwala monterowi na skorzystanie z zasobów magazynowych w dogodnym dla niego czasie, a pełna automatyka skraca proces zdania i pobrania urządzeń. Co więcej, dzięki zastosowanym technologiom, mamy możliwość na bieżąco sprawdzać stan magazynu – tłumaczy Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enei Operator.

Twórcy Bezobsługowego Magazynu Liczników, którzy są pasjonatami wykorzystania technologii RFID, zdecydowali się zgłosić projekt do międzynarodowego konkursu organizowanego przez RFID Journal z siedzibą w USA. Innowacyjne rozwiązanie Enei Operator znalazło uznanie jury i trafił do ścisłego finału konkursu. Projekt Bezobsługowego Magazynu Liczników będzie rywalizował o laur zwycięstwa w kategorii „Najlepsze wdrożenie RFID” z zespołem Avon i Somerset Police z Wielkiej Brytanii oraz CPC Corp. - tajwańską firmą z branży ropy naftowej i gazu.

Nagrody RFID Journal Awards przyznawane są firmom, które wyróżniły się pomyślnym wykorzystaniem technologii identyfikacji radiowej (RFID) lub Internetu rzeczy (IoT) lub wprowadzeniem nowego, wartościowego produktu lub usługi RFID/IoT. Ostateczne wyniki rywalizacji ogłoszone zostaną w dniach 9-11 maja podczas uroczystej gali w Orange County Convention Center w Orlando.

Prezes URE zatwierdza Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatorowi Informacji Rynku Energii

Zatwierdzona po raz pierwszy przez regulatora Instrukcja określa sposób funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz zasady współpracy operatora systemu przesyłowego – Polskich Sieci Elektroenergetycznych będących Operatorem Informacji Rynku Energii (OIRE) - z podmiotami, które będą korzystać z CSIRE

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Informacji Rynku Energii zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

⚡ szczegółowego sposobu udostępniania informacji rynku energii uprawnionym użytkownikom systemu elektroenergetycznego i innym podmiotom,

⚡ dostępu do centralnego systemu informacji rynku energii,

⚡ przekazywania informacji do centralnego systemu informacji rynku energii i ich korygowania oraz sposób postępowania w przypadku niezachowania odpowiedniej procedury przekazywania lub korygowania informacji,

⚡ standardów wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii i trybu ich aktualizacji,

⚡ procedur przyłączania systemów informacyjnych użytkowników systemu elektroenergetycznego do CSIRE,

⚡ wymagań technicznych, w tym dotyczących oprogramowania, jakie spełniają systemy informacyjne współpracujące z CSIRE,

⚡ procedur awaryjnych stosowanych w przypadku awarii CSIRE,

⚡ wzór umowy zawieranej z OIRE.

Instrukcja Ruchu Operatora Informacji Rynku Energii obowiązuje od 7 kwietnia 2023 r.

Treść decyzji wraz z załącznikami dostępna jest zarówno na stronie URE, jak i na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które na mocy ustawy[1] pełnią funkcję OIRE.

▪ Celem działalności OIRE jest utworzenie i nadzorowanie centralnego systemu informacji rynku energii.

▪ W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie.

▪ Dzięki ujednoliceniu standardów informacji przetwarzanych w tym systemie, procesy zachodzące na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce zostaną znacznie usprawnione i przyspieszone.

▪ Rolą Prezesa URE jest zatwierdzenie zasad współpracy OIRE z użytkownikami systemu. Rys. Obecny i powstający jako SCIRE system wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego.


[1] Art. 11y ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.). Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały wyznaczone do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).

PSE rozpoczynają próby napięciowe na linii 400 kV Kozienice – Miłosna

Kluczowy etap budowy linii Kozienice - Miłosna ukończony

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły kluczowy etap prac budowlanych nowej linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna. Z końcem marca stanęły ostatnie z blisko 200 słupów linii, na których zawisło ponad 1300 km przewodów.

Do budowy użyto około 6000 ton stali i 10 000 m sześc. betonu. Obecnie na linii trwają próby napięciowe.

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna jest kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego inwestycją PSE na Mazowszu. Zapewni bowiem wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice i przesłanie jej do odbiorców w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. Nowoczesne połączenie najwyższych napięć zastąpi infrastrukturę eksploatowaną od ponad 50 lat.  

Dzięki tej inwestycji podnosimy parametry i standard działania tego połączenia do coraz większych wymagań systemowych i potrzeb energetycznych Mazowsza – tłumaczy Piotr Grey, koordynujący projektem z ramienia PSE.

Nowe instalacje i rozwiązania techniczne poprawią efektywność funkcjonowania linii, pomogą także zminimalizować ryzyko awarii infrastruktury przesyłowej - dodaje Piotr Grey. 

Za budowę nowej linii odpowiedzialna jest firma Enprom.

Prace budowlane ruszyły w październiku 2021 r. Zgodnie z harmonogramem wykonawca zdemontował starą linię, postawił nowe słupy i rozwiesił nowe przewody. By przyspieszyć cały proces, prace związane z demontażem istniejących konstrukcji i budową nowych słupów były prowadzone w tym samym czasie.

Tam, gdzie zdemontowaliśmy konstrukcje z lat 70. od razu wchodziły ekipy odpowiedzialne za budowę nowych słupów. Bywały dni, że na budowie w tym samym czasie pracowało 220 osób – tłumaczy Marcin Kosowski, Kierownik Projektu z firmy Enprom. 

Nowa linia o długości 71,8 km powstała w śladzie dotychczasowej linii, na terenie 10 gmin po dwóch stronach Wisły: Kozienic, Magnuszewa, Wilgi, Sobień-Jeziory, Karczewa, Celestynowa, Otwocka, Wiązownej, Halinowa i Sulejówka. Łącznie zbudowano 196 słupów, które zostały wykonane z 5 tysięcy ton stali. Na słupach zawieszono 65 tysięcy izolatorów i około 1 343 km przewodów fazowych. 61 słupów – w związku z wymogami lotnictwa – wyposażono w system oświetlenia przeszkodowego. 

W ramach prowadzonych prac wykorzystywane były najnowsze technologie, w tym drony. Bezzałogowce zastosowano do przygotowania przeciągania przewodów fazowych i odgromowych, jak również do monitoringu postępu prowadzonych prac. 

W najbliższych miesiącach wykonawca naprawi drogi zniszczone w czasie budowy, a także wyrówna teren oraz zabezpieczy słupy i fundamenty przed wilgocią.

Projekt zostanie zakończony odbiorem robót i uregulowaniem kwestii formalnych. Finisz całego zadania, wraz z przekazaniem linii do eksploatacji, planowany jest na pierwszy kwartał 2025 roku.

Ugoda RAFAKO - Tauron Wytwarzanie - podpisana

240 mln złotych otrzyma TAURON z tytułu roszczeń będących według TAURONU konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. Ugoda, będąca wynikiem mediacji prowadzonych przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu

Podpisana ugoda to efekt kompromisu, który osiągnęliśmy po wielu tygodniach trudnych rozmów oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Wejście w życie postanowień ugody jest obwarowane szeregiem warunków zawieszających. Liczymy, że Rafako dopełni wszelkich starań, by się z nich terminowo wywiązać. TAURON z pewnością podejmie działania celem spełnienia warunków, których spełnienie jest po naszej stronie. Wejście w życie ugody będzie równoznaczne z całkowitym rozliczeniem lub uchyleniem wszystkich wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji lub braku realizacji kontraktu – mówi Szczeszek.

W dniu wejścia w życie ugody, strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostały nią objęte. Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Należy do nich m.in. zawarcie porozumienia z gwarantami dotyczącego wypłaty 240 mln zł, a także uzyskanie poprzez wszystkie strony niezbędnych zgód korporacyjnych.

Dodatkowo Rafako powinno uzyskać oświadczenie MS Galleon lub zawrzeć z MS Galleon porozumienie o dalszym zainteresowaniu kontynuowaniem procesu inwestorskiego oraz uzyskać zgodę nadzorcy sądowego na zawarcie ugody i warunki w niej wyrażone. Po stronie zobowiązań raciborskiej spółki jest również podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zawarcie ugody dotyczącej sporu związanego z projektem na Litwie.

Zgodnie z postanowieniami ugody, TAURON do dnia 17 kwietnia br. skieruje do każdego z  gwarantów - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polska S.A. oraz mBank S.A. żądanie zapłaty 6o milionów złotych przez każdego z Gwarantów. Podstawą żądania będzie Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu.  Kwoty te powinny zostać wypłacone przez gwarantów w terminie do dnia 25 kwietnia 2023 r.

Środki pieniężne, jakie otrzymamy, pozwolą na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku. Plany docelowych rozwiązań są już opracowywane. Ich wdrożenie pozwoli na poprawę dyspozycyjności i ekonomiki pracy tej bloku 910 MW – –mówi Trajan Szuladziński, prezes spółki TAURON Wytwarzanie.

Zwiększenie dyspozycyjności bloku bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego -  dodaje prezes Szuladziński.

Na mocy ugody, TAURON Wytwarzanie wypłaci Rafako m.in. 10 mln zł, za usługi obejmujące rozliczenia podwykonawców i wzięcie odpowiedzialności za  wszelkie roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW, a także 14 mln zł przede wszystkim za pozakontaktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową. TAURON ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania. Ich łączna wartość, po uwzględnieniu sum już wypłaconych, została określona na poziomie 18 mln zł.

Rafako zwolni także podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z TAURON Wytwarzanie. Strony rozwiążą kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a TAURON zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych. Z chwilą podpisania ugody, co zostało potwierdzone w zawartym aneksie do kontraktu, Tauron nie jest już związany żadnymi ograniczeniami w zakresie modernizacji, remontów, optymalizacji czy naprawy bloku przewidzianymi kontraktem.

Służby ruchowe TAURON Wytwarzanie od września ubiegłego roku samodzielnie prowadzą jednostkę, dokładając starań, by jej praca była nie tylko stabilna, ale także coraz bardziej optymalna. W tym okresie, blok 910 MW pracując stabilnie, wyprodukował 2.548 tys. MWh. W grudniu ubiegłego roku, w trudnym dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego okresie, blok 910 MW był w 100% dyspozycyjny. Wtedy padł też rekord wielkości miesięcznej produkcji jednostki – blok wygenerował ponad 455 tys. MWh.

W tym miesiącu ruszy piąta edycja programu "Mój Prąd"

NFOŚiGW zapowiedział, że w tym miesiącu ruszy kolejna edycja programu Mój Prąd, czyli dopłat do fotowoltaiki. Zasady Mojego Prądu 5.0 nie są jeszcze do końca znane, ale wiadomo już, ze dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0 będzie nie tylko do fotowoltaiki, czy magazynu energii, ale także do pomp ciepła czy kolektorów słonecznych

"Rozszerzamy program Mój Prąd o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu program będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Niezależnie od tego czy dziś dom ogrzewany jest gazem, pelletem czy ciepłem systemowym, od kwietnia będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej" - mówiła Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Zapowiedziała również, że pod koniec 2023 powinien ruszyć program dotacji na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców, finansowane ze środków unijnych i krajowych.

Wysokość dotacji chyba najbardziej interesuje przyszłych beneficjentów programu. Wiadomo już, że maksymalna kwota dofinansowania ma wynieść 58 tys. zł.

Wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski poinformował 28 marca, że wysokość dopłat do pomp ciepła w Moim Prądzie ma być taka, jak w podstawowym poziomie dofinansowania programu Czyste Powietrze 2023.


To oznacza, że dopłaty do:

  • pomp ciepła powietrze-powietrze wyniosą do 4,4 tys. zł,
  • pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności - do 12,6 tys. zł,
  • pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności - do 19,4 tys. zł,
  • pomp gruntowych - do 28 tys. zł,
  • kolektorów słonecznych - do 3,5 tys. zł.

Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 5.0

Zgodnie z propozycją NFOŚiGW dopłaty mają wynieść na:

  • same panele fotowoltaiczne - do 6 tys. zł,
  • panele fotowoltaiczne plus komponenty - do 7 tys. zł,
  • panele fotowoltaiczne plus magazyn energii - do 16 tys. zł,
  • magazyn ciepła - do 5 tys. zł,
  • system zarządzania energią - do 3 tys. zł.

Mój Prąd finansuje do 50% kosztów instalacji. Dopłata udzielana jest na inwestycje już zakończone, a pieniądze wypłacane są w ciągu około trzech miesięcy od momentu zgłoszenia.

Od kiedy Mój Prąd 5.O?

Dokładna data nie jest znana, ale wiadomo, że będzie to połowa kwietnia.

Nabór do programu ma być tym razem ciągły. Nie podano jeszcze wysokości budżetu programu.

Nowa infrastruktura energetyczna w Słubicach ułatwi stworzenie ogólnodostępnej sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych, m.in. przy autostradzie A2

Budowa stacji transformatorowo - rozdzielczej umożliwiającej rozwój regionalnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych Słubice Strefa będzie realizowana przy wsparciu finansowym NFOŚiGW. Dotacja w wysokości 16,3 mln zł na ten cel zostanie przekazana beneficjentowi - wykonawcy projektu spółce Enea Operator

Zaplanowana budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Słubice Strefa zwiększy możliwości przyłączenia infrastruktury poszczególnych, niezależnych, sukcesywnie budowanych punktów - stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Transformatorownia będzie stanowiła element sieci dystrybucyjnej na napięciu 110 kV, na której odbywa się transformacja energii elektrycznej na napięcie 15 kV. Zasilenie planowanej stacji elektroenergetycznej nastąpi poprzez jej włączenie w istniejącą linię relacji GPZ Słubice - RS 110 kV Lubiechnia Wielka

Przedsięwzięcie zaprocentuje poprawą warunków sieciowych w zakresie rozwoju elektromobilności, udostepnieniem możliwości budowy oraz częściowego zasilenia ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, w tym zlokalizowanych przy trasie autostrady A2 (stanowiącej element transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T).

Inne oczekiwane rezultaty i korzyści wynikające z budowy nowego GPZ to: zagwarantowanie odbiorcom inwestującym na obszarze KSSSE (Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) możliwości stabilnego dostarczenia mocy przyłączeniowej i umożliwienie prowadzenia eksploatacji infrastruktury wysokiego i średniego napięcia (WN i SN) poprzez możliwość pełnego rezerwowania mocy. Co ważne stworzone zostaną również możliwości techniczne przyłączenia do sieci obiektów OZE. Ponadto projektowany efekt to zmniejszenie strat mocy czynnej, a co się z tym wiąże - strat energii.

Zadanie w całości będzie kosztować ok. 27,2 mln zł i zostanie ukończone we wrześniu 2026 r. Rok później zostaną uzyskane efekty ekologiczne: zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenie emisji tlenków azotu i pyłów (PM10).

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana 29 marca br. w Warszawie przez wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz prezesa zarządu Marcina Gawrońskiego i wiceprezesa zarządu d.s. operacyjnych Enea Operator Sp. z o.o. Marka Rusakiewicza. W uroczystości uczestniczył prezes zarządu Enea S.A. Paweł Majewski

Na wsparcie projektu pozwoli zasób programu pn. Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych.