PL EN DE
W Bieszczadach ruszyła przebudowa ważnej linii średniego napięcia

Przebudowa linii średniego napięcia relacji Rzepedź–Smolnik z napowietrznej na kablową poprawi warunki zasilania oraz pewność dostaw energii dla odbiorców powiatów: sanockiego, leskiego oraz części krośnieńskiego.  Planowany koszt inwestycji wynosi ok. 17 mln zł

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje budowę linii kablowych średniego napięcia (SN) o łącznej długości ponad 40 km oraz 4 stacji transformatorowych średniego na niskie napięcie (SN/nN).

Modernizowane linie SN zostały wybudowane w latach 60-tych XX w. z wykorzystaniem drewnianych żerdzi. Linia biegnie przez trudno dostępne tereny Bieszczadów, a jej elementy konstrukcyjne są wyeksploatowane, co prowadzi do częstych awarii - szczególnie w okresie zimowym.

Przebudowa odcinka napowietrznej magistrali na kablową poprawi warunki zasilania oraz zmniejszy awaryjność linii dzięki zminimalizowaniu wpływu warunków atmosferycznych na sieć. Ponadto zapewni prawidłowe parametry, ciągłość dostaw energii oraz zmniejszy straty związane z przesyłem energii – podkreśla Grzegorz Pietrusza, dyrektor generalny PGE Dystrybucja oddział Rzeszów. - Przebudowa pozwoli ograniczyć awaryjność linii biegnącej przez tereny leśne,  obciążone występującą okresowo szadzią, która przyczyniała się w ostatnich latach do występowania awarii – dodaje.

Realizacja inwestycji powiązana jest z rozbudową GPZ Rzepedź o magazyn energii i ściśle dostosowana do realizacji współpracy magazynu z siecią dystrybucyjną SN, która umożliwi wyprowadzenie z niego mocy.

Inwestycja ta pozytywnie wpłynie na większą niezawodność i pewność pracy sieci, a ponadto ograniczy nakłady ponoszone na późniejszą eksploatację urządzeń, zmniejszy również straty energii i zapewni większą rezerwę mocy.

Przebudowa linii relacji Rzepedź–Smolnik stanowi realizację programu kablowania sieci SN w celu uzyskania wskaźnika 30% linii kablowych do 2025 r.

ENEA ostrzega, uwaga na fałszywe SMS-y i e-maile

Klienci Enei informują o otrzymywaniu podejrzanych wiadomości SMS i e-maili, w których oszuści podszywają się pod sprzedawców energii, próbując wyłudzić pieniądze, dane osobowe lub bankowe. Enea apeluje o ostrożność i prosi klientów o zgłaszanie otrzymywanych fałszywych informacji

Cyberprzestępcy działają w oparciu o profesjonalnie przygotowane kampanie z wykorzystaniem systemów IT. Wysyłają wiadomości SMS oraz e-maile, w których informują np. o rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego, niedopłacie za fakturę lub nieuregulowaniu należności, grożąc demontażem licznika. W fałszywych wiadomościach znajduje się link do płatności elektronicznych. Skorzystanie z niego oznacza przekazanie oszustom danych do logowania, które wykorzystane zostaną do kradzieży pieniędzy.   

Enea nigdy nie wysyła linków do płatności!

Enea apeluje o szczególną ostrożność, nieklikanie w podejrzane linki i niewpłacanie pieniędzy na numery kont rozsyłanych w fałszywych wiadomościach e-mail i SMS. Spółka informuje, że w korespondencji przypominającej o terminie zapłaty czy zaległościach w płatnościach nie wysyła swoim klientom linków kierujących do płatności elektronicznych. W komunikatach przesyłanych przez Eneę  znajduje się indywidualny numer konta, na które klient powinien uregulować zaległości. Stan rozliczeń z Eneą można zweryfikować w bezpieczny sposób na elektronicznym koncie klienta w eBOK, korzystając ze zdalnych kanałów (czat, e-mail) lub kontaktując się z infolinią 611 111 111.

Zgłoś oszustwo! Chroń siebie i innych

Klienci Enei mogą zgłaszać podejrzane wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., załączając zrzut ekranu lub treść otrzymanego komunikatu. Informacje klientów o otrzymanych fałszywych wiadomościach są przekazywane przez spółkę organom ścigania i instytucjom właściwym w zakresie nadużyć w cyberprzestrzeni.

Powstała aplikacja wyjaśniająca polsko-angielskie pojęcia z energetyki jądrowej

Aplikacja z polsko-angielskim leksykonem pojęć z zakresu energetyki jądrowej jest już do pobrania w Sklepie Play oraz w AppStore. Aplikację „Leksykon EJ” przygotował Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Leksykon zawiera ponad 2 tysiące pojęć i powstał we współpracy z ekspertami z czołowych polskich uczelni technicznych. Polecany jest głównie pracownikom instytucji z sektora jądrowego, pracownikom naukowym, studentom kierunków jądrowych oraz dziennikarzom i pasjonatom zainteresowanym tą tematyką.

To opracowanie jest szczególnie istotne w perspektywie budowy polskich elektrowni jądrowych. Pozwoli na ujednolicenie stosowanych pojęć i na uniknięcie błędów wynikających z różnic w tłumaczeniu dokumentów. Przygotowanie takiego leksykonu na wczesnym etapie programu budowy elektrowni jądrowych wynika również bezpośrednio z zaleceń Międzynarodowej Agencji Energi Atomowej (MAEA).

Pobranie i używanie aplikacji „Leksykon EJ” jest całkowicie bezpłatne.

Aplikacja działa również w trybie off-line, co oznacza że po jej zainstalowaniu na telefonie do korzystania nie jest konieczne połączenie z internetem.

Nowe analizy dotyczące net-zero 2050 w energetyce, transporcie i rolnictwie

CIRE poleca najnowsze publikacje przygotowane w Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE)/ KOBiZE w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL

Analizy dotyczą transformacji energetyki, roli transportu publicznego oraz skutków wdrożenia wybranych instrumentów mitygujących emisję gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie.

Dokumenty stanowią kontynuację wcześniejszej publikacji pt. „Polska net-zero 2050. Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r.”, która została opublikowana w lipcu 2021 r. i odpowiadają na aktualne wyzwania w kontekście pakietu „Fit for 55” oraz Europejskiego Zielonego Ładu i przedstawiają skutki proponowanych w jego ramach rozwiązań oraz regulacji.

Zapraszamy do pobrania, dużo ciekawej wiedzy dla branżystów

1. POLSKA NET-ZERO 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.

2. POLSKA NET-ZERO 2050: Rola transportu publicznego w świetle pakietu „Fit for 55” i perspektywy roku 2050.

3. POLSKA NET-ZERO 2050: Wybrane instrumenty wdrażania polityki klimatycznej w sektorze rolnictwa w perspektywie roku 2050.
„Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego w Polsce w świetle pakietu Fit for 55”, najnowsza analiza PTEZ

Analiza „Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego w Polsce w świetle pakietu Fit for 55” została opracowana przez dedykowany Zespół ds. oceny skutków transformacji, w skład którego wchodzili eksperci reprezentujący poszczególnych Członków Wspierających Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

Celem jej przeprowadzenia była weryfikacja możliwości transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce zgodnie z założeniami pakietu „Fit for 55”.

Sektor ciepłowniczy w Polsce posiada wyjątkowe cechy i znaczenie w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co potwierdza konieczność przeanalizowania tych uwarunkowań i uwzględnienia ich w procedowanych w ramach pakietu Fit for 55 projektach aktów prawnych, zwłaszcza  dyrektyw EED, RED III i EPBD. W raporcie przedstawiono wyniki symulacji przeprowadzonych w przygotowanym na jego potrzeby modelu ekonomicznym, opartym o odpowiednie założenia rynkowe, technologiczne oraz dane i prognozy makroekonomiczne na okres 2022 – 2050. Analiza została przeprowadzona dla charakterystycznych dla Polski rynków ciepła, sklasyfikowanych według mocy zamówionej (warianty: do 20 MW, 20 - 50 MW, 50 – 100 MW, 100 – 300 MW, 300- 500 MW, pow. 500 MW), gdzie dla każdego z rynków zaproponowano cztery warianty technologiczne, pozwalające na spełnienie definicji efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego, w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Europejską w projektowanym artykule 24 rewizji dyrektywy EED (łącznie 24 warianty technologiczne).

Opracowany w ramach analiz model, dla każdego roku, w oparciu o koszty zmienne produkcji, wyznacza stos jednostek w danym systemie, wpisywany następnie w krzywą zapotrzebowania wynikającą z profilu ciepła dla danego rynku ciepłowniczego. Pozwala to na określenie najbardziej efektywnego kosztowo wariantu dla każdego rozpatrywanego rynku ciepła. Wykonane w modelu symulacje finalnie pozwoliły na uzyskanie kluczowej odpowiedzi o możliwość dostosowania do wymogów pakietu „Fit for 55” oraz kosztów transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce. 

Biorąc pod uwagę ilość rynków ciepła w Polsce w rozpatrywanych przedziałach mocowych, przeprowadzona analiza pokazała, że dostosowanie polskiego sektora ciepłownictwa systemowego do wymogów zaproponowanych w projekcie regulacji pakietu Fit for 55 będzie kosztowało:

- od 95 mld zł do 170 mld zł – nakłady inwestycyjne na infrastrukturę wytwórczą,
- od 76 mld zł do 100 mld zł - nakłady inwestycyjne na infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną,
- od 106 mld zł do 140 mld zł – nakłady inwestycyjne na modernizację instalacji odbiorczych. 

Sumarycznie oznacza to co najmniej 277 mld zł do 410 mld zł nakładów inwestycyjnych do poniesienia w perspektywie do 2045 roku na transformację sektora ciepłownictwa systemowego, przy czym znaczna część nakładów inwestycyjnych jest konieczna do wydatkowania już do roku 2026 – nakłady inwestycyjne na poziomie od 145 do 250 mld zł.

Kumulacja tak dużych inwestycji w tak krótkim czasie w obszarze całego kraju może generować problemy z fizyczną możliwością realizacji prac, jak i spowodować wzrost kosztów realizacji inwestycji. Dodatkowo, jeśli inwestycje w zakresie jednostek wytwórczych miałyby w tak dużym wymiarze zostać zrealizowane do 1 stycznia 2026 r., musiałyby one już w tym momencie być na zaawansowanym etapie procesu inwestycyjnego – należy przy tym wskazać, że nie ma wciąż pewności co do kierunku regulacji w tym zakresie, trudno więc podejmować decyzje inwestycyjne w tym zakresie na tak dużą skalę. Bardzo istotnym problemem może być również dostępność urządzeń, materiałów oraz firm wykonawczych na potrzeby realizacji tak wielu inwestycji w tak krótkim okresie czasu. 

W analizie dodatkowo szczegółowo opisano szereg uwarunkowań związanych z wielkością i charakterystyką sektora ciepłownictwa systemowego, warunkami klimatycznymi w Polsce, uwarunkowaniami wynikającymi z lokalizacji systemów w miastach, związanymi z gęstością zabudowy oraz brakiem możliwości podziału na mniejsze systemy ciepłownicze czy lokalizacji indywidualnych instalacji OZE, a także dostępnością technologii dla zastosowania w średnich i dużych systemach ciepłowniczych umożliwiających spełnienie wymogów zawartych w proponowanym kształcie pakietu Fit for 55, które powodują, że proponowana trajektoria transformacji w odniesieniu do sektora ciepłownictwa systemowego nie jest możliwa do realizacji.

Jako PTEZ wyrażamy przekonanie, że wyniki przedstawione w analizie oraz zaprezentowane wnioski zostaną dostrzeżone przez przedstawicieli poszczególnych organów Unii Europejskiej i przyczynią się do uwzględnienia specyfiki sektora ciepłownictwa systemowego w państwach tj. Polska w procedowanych w ramach pakietu  Fit for 55 aktach prawnych.


Na CIRE podajemy link do analizy PTEZ >>> Materiał jest do pobrania w tym miejscu

Współpraca PGE Dystrybucja z 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Podlasia

PGE Dystrybucja i 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej (1. PBOT) podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy m.in. w kontekście wsparcia w przypadku wystąpienia awarii masowych. Inicjatorem wydarzenia jest PGE Dystrybucja, która dostrzega możliwość wykorzystania potencjału obu podmiotów

20 czerwca br. w siedzibie białostockiego Oddziału PGE Dystrybucja zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy między PGE Dystrybucją i 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej (1. PBOT). W wydarzeniu uczestniczyli Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski, Jarosław Kwasek - prezes zarządu PGE Dystrybucja i płk Sławomir Kocanowski - dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zadaniem PBOT jest realizacja zadań polegających na współpracy z innymi podmiotami tworzącymi system obronny państwa oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa.

PGE Dystrybucja jest operatorem systemu dystrybucyjnego, dostarczającym energię na obszarze obejmujących blisko 40 proc. Polski, również do Odbiorców z terenu północno-wschodniej Polski. Spółka jest także przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, realizującym szereg zadań na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa obywateli.

Misją Wojsk Oborny Terytorialnej jest wsparcie i obrona lokalnych społeczności. Naszą siłę stanowią ludzie potrafiący obsługiwać specjalistyczny sprzęt, który możemy wykorzystać do usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym m.in. maszty oświetleniowe, kontenerowe elektrownie polowe, bezzałogowe statki powietrzne i pojazdy terenowe – zaznaczył płk Sławomir Kocanowski.

Wypracowanie odpowiednich form współpracy, poprzez m.in. wspólne szkolenia i ćwiczenia służb kierowania ruchem, ekip technicznych i logistycznych naszej spółki z pododdziałami 1.PBOT przyczynią się do efektywniejszej realizacji zadań nie tylko w zakresie obronności. Wzajemna współpraca będzie polegała też na wsparciu służb energetycznych przez brygadę WOT w zakresie usuwania awarii masowych – powiedział prezes zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek.

Duże możliwości widzimy w rozwinięciu współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego. Wykorzystując potencjał Brygady, jesteśmy w stanie wcześniej usunąć np. powalone drzewa, czy ułatwić ekipom technicznym dotarcie w trudno dostępne miejsca - dodaje.

PGE Dystrybucja podobne porozumienia podpisała już z 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej, z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej oraz 5 i 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej.

NFOŚiGW zwiększył do 3 mld zł budżet dla firm na wykorzystanie odpadów w energetyce

W sumie aż 3 mld zł dofinansowania trafi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do polskich firm na wsparcie budowy spalarni odpadów, które ciepłowniom mają pomóc w dywersyfikacji źródeł energii, a samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania „śmieci”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest krajowym operatorem unijnego Funduszu Modernizacyjnego, czyli ma zarządzać polską częścią strumienia środków na rzecz modernizacji sektora energii w państwach UE o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Fundusz Modernizacyjny będzie zasilany ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 z unijnej puli, a nasz kraj do 2030 r. otrzyma 43 proc. środków zaplanowanych przez Unię Europejską.  W dużej mierze zostaną one wykorzystane właśnie na wsparcie inwestycji polegających na budowie nowoczesnych i wydajnych spalarni odpadów komunalnych.

Środki finansowe NFOŚiGW zgromadzone na rachunku FM przyczynią do jeszcze skuteczniejszej i znacznie szerzej zakrojonej realizacji programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”, a ściślej jego części 3. pod nazwą „Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”. Narodowy Fundusz w grudniu 2021 r. uruchomił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Teraz, dzięki wyasygnowaniu dodatkowych 2 mld zł na ten cel, poprzez inwestycje w nowoczesne spalarnie odpadów polskie elektrociepłownie będą mogły łatwiej i szybciej korzystać z paliwa alternatywnego.  Oprócz korzyści ekonomicznych, wzrost alokacji da również niebagatelny efekt ekologiczny poprzez zwiększenie produkcji ciepła i energii elektrycznej w wyniku spalania odpadów komunalnych niemożliwych do zagospodarowania w inny sposób.        

Racjonalna gospodarka odpadami jest jednym z priorytetów w ekologicznej polityce państwa, w tym rozwój nowoczesnych systemów termicznego przekształcania odpadów. W Polsce wytwarza się rocznie ponad 13 mln ton odpadów komunalnych, a spora ich część nie nadaje się do recyklingu, ale może być wykorzystana jako paliwo alternatywne. Instalacje spalania stanowią ostatnie, lecz istotne ogniwo w łańcuchu gospodarki odpadami. Dzięki ekologicznej technologii termicznego przetwarzania, zalegające do tej pory odpady przestają być uciążliwym problemem, a stają się cennym zasobem, z którego można uzyskiwać energię. Taka możliwość pozwoli ustabilizować ilość odpadów wytwarzanych w naszym kraju i rozwinąć krajową gospodarkę odpadową. Elektrociepłownie na odpady to bowiem obiekty bezpieczne i wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju. Efekt synergii przy produkcji ciepła i energii elektrycznej z odpadów komunalnych daje możliwość dywersyfikacji polskiego miksu paliwowego i zmniejszenie ilości spalanego węgla, a tym samym ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Eksperci podkreślają, że potencjał energetyczny zawarty w paliwach alternatywnych nie powinien być marnowany.        

Celem 3. części wdrażanego przez NFOŚiGW programu „Racjonalna gospodarka odpadami” jest realizacja (w latach 2020-2030) zasad ekologicznego postępowania ze „śmieciami” poprzez tworzenie i utrzymywanie wystarczającej sieci instalacji termicznego zagospodarowywania odpadów i wspieranie inwestycji w modernizację systemów energetycznych i poprawę efektywności energetycznej. Aby możliwe było w Polsce szersze wykorzystanie „śmieciowych” paliw alternatywnych na cele energetyczne, Narodowy Fundusz oferuje przedsiębiorcom wsparcie polegające na dofinansowaniu budowy, rozbudowy lub modernizacji już istniejących spalarni odpadów komunalnych, które mogą wytwarzać energię w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, po ich podłączeniu do sieci.

Podejmowanie przez potencjalnych inwestorów kosztownych i dalekosiężnych decyzji inwestycyjnych oraz intensyfikacja przygotowań do realizacji zamierzeń uwarunkowana jest w głównej mierze dostępnością finansowania.  Dopiero więc ogłoszenie przez NFOŚiGW (6 grudnia 2021 r.) wspomnianego wyżej naboru, z początkowym budżetem w wysokości 1 mld zł, skłoniło przedsiębiorców do konkretyzacji przedsięwzięć „spalarniowych”. Wnioski o dofinansowanie napływają do Narodowego Funduszu w miarę rozwijania przez firmy z branży odpadowej i ciepłowniczej planów inwestycyjnych. Obecne zwiększenie z FM puli pieniędzy na ten cel o 2 mld zł każe zakładać, że inwestorzy jeszcze śmielej będą projektować budowę czy modernizację spalarni. 

– Skoro nie wszystkie odpady nadają się do powtórnego wykorzystania, nader uzasadnione i potrzebne jest ich energetyczne wykorzystanie jako paliwa w instalacjach termicznego przekształcania – przypomina Dominik Bąk, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Cieszy nas pozyskanie łącznie aż 3 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego na wspieranie inwestycji związanych z wykorzystaniem odpadów komunalnych do produkcji energii. Takie paliwo ma dużą wartość opałową i jest to najlepszy sposób spożytkowania odpadów, których nie da się poddać recyklingowi, ani też, z uwagi na prawny zakaz, skierować na składowiska. Termiczne przekształcanie odpadów to doskonały przykład zastosowania filozofii gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania cennego surowca do produkcji „zielonej” energii, która za pośrednictwem nowoczesnych elektrociepłowni niejako wraca do mieszkańców – zauważa wiceszef NFOŚiGW.

Przedsiębiorców deklarujących wolę i gotowość inwestowania w biznes „spalarniowy” jest już w Polsce sporo. Nowe możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW projektów w tym obszarze zapewne zwiększą teraz liczbę zainteresowanych. To bardzo dobra okoliczność, gdyż w naszym kraju ciągle daje się zauważyć dotkliwą lukę w systemie racjonalnego gospodarowania frakcją palną odpadów. Tych zaś będzie systematycznie przybywać, na co wskazują naukowe analizy oraz obserwacje i doświadczenia osób, które na co dzień pracują w sektorze odpadowym. Budowa i modernizacja instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych jest zatem nie tylko szansą rozwoju w Polsce optymalnej gospodarki odpadowej, ale wręcz ekologiczną i ekonomiczną koniecznością.

Tej problematyce była poświęcona konferencja  pod hasłem: „Ciepłownia na odpady – inwestycja bezpieczna i zrównoważona”, która z udziałem przedsiębiorców i samorządowców 22 czerwca br. odbyła się w formule hybrydowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz online.  Z zapisem tego wydarzenia, zorganizowanego w formule prelekcji, paneli i warsztatów – prowadzonych przez ekspertów Ministerstwa Klimatu i Środowiska, prezesów banków, przedstawicieli państwowych instytucji ochrony środowiska, naukowców, praktyków branży odpadowej, reprezentantów branżowych izb i organizacji oraz członków Zarządu NFOŚiGW – można zapoznać się  na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego profilach w mediach społecznościowych.

URE pracuje nad tym by spółki miały większy zwrot z inwestycji w przyłącza OZE

URE pracuje nad tym by spółki miały większy zwrot z inwestycji w przyłącza OZE i magazyny energii OZE – poinformował dyrektor departamentu monitorowania rynku w URE Arkadiusz Krakowiak.

Obecnie inwestycje w OZE to dla URE priorytet, a regulator pracuje nad takim rozwiązaniem aby spółki energetyczne miały wyższy zwrot z inwestycji w przyłącza OZE i magazyny energii OZE - poinformował Krakowiak.

Regulator oszacował, że na rozbudowę sieci elektroenergetycznej i jej unowocześnienie w Polsce w latach 2023-2030 w scenariuszu minimum potrzeba 100 mld zł. ”Rozwój sieci dla potrzeb przyłączenia OZE to połowa tych nakładów” – przypomniał dyrektor Krakowiak.

Zwrócił, uwagę, że obecnie do sieci operatorów dystrybucji energii przyłączone są źródła OZE o mocy 13 GW. Szacunki na 2030 r. mówią o 52 GW. Dodał, że prognozy wskazują, że mogłoby być to nawet 70 GW, ale potrzebne byłyby wówczas dodatkowe nakłady na rozwój i modernizację sieci w wysokości 30 mld zł.

Krakowiak wskazał także, że sama wymiana 100 proc. liczników na tzw. inteligentne to 10 mld zł. Jego zdaniem źródła finansowania inwestycji o tak dużej wartości mogą być dwa: absorbcja środków pomocowych lub taryfa, z której spółki energetyczne musiałyby pokryć 90 proc. wydatków na powyższy cel.

Arkadiusz Krakowiak zaznaczył, że w dużej części za transformację w kierunku OZE zapłacą odbiorcy.

”Nie ma innej drogi. W perspektywie długoterminowej to da nam oszczędności” – podkreślił dyrektor.

CIRE rozmawia z uczestnikami konferencji PSEW 2022

Tegoroczna konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) zgromadziła ponad 2 tys. przedstawicieli polskich i zagranicznych firm z branży energetycznej, liderów technologii oraz firmy prowadzące inwestycje na całym świecie, zarówno na lądzie, jak i na morzu

W trakcie wydarzenia do specjalnie zaaranżowanego studio CIRE TV zaprosiliśmy opiniotwórców, przedstawicieli spółek, branżystów ale także przedstawicieli branż budujących otoczenie biznesowe energetyki wiatrowej w Polsce.

Zapraszamy do najciekawszych rozmów zarejestrowanych w trakcie konferencji PSEW 2022


CIRE rozmawia z Dariuszem Locińskim, prezesem PGE Baltica


CIRE rozmawia z Anną Łukaszewską Trzeciakowską, prezes Baltic Power


W studio CIRE podczas PSEW2022 Søren Westergaard Jensen, Ørsted


CIRE rozmawia z Pawłem Olkowiczem DNB Bank Polska


 CIRE rozmawia z Andrzejem Bondyrą, wiceprezesem Agencji Rynku Energii

CIRE rozmawia z Sebastianem  Jabłońskim Respect Energy


CIRE rozmawia z Rafałem Skowrońskim, JLL PolandCIRE rozmawia z Krzysztof Andrulewiczem z Grupy Aldesa


CIRE rozmawia z mecenasem Piotrem Prawdą, kancelaria CMS