PL EN DE

Informacje formalne

Agencja Rynku Energii S.A.


Siedziba Spółki: ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000021306 
Kapitał zakładowy 1.376.000 PLN w całości opłacony. 
NIP: 526-17-57-578

 

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143