PL EN DE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych do wykonania umów zawieranych z Agencją Rynku Energii S.A.

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Rynku Energii S.A. Dbamy o to, aby te dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dla potrzeb ustalenia uprawnień do wykonywania umowy, a także w celu  utrzymywania kontaktów służbowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, której stroną jest podmiot wskazujący Państwa do kontaktów lub wykonania umowy zbieramy Państwa dane osobowe.

Przetwarzane dane należą do kategorii:

 • Dane podstawowe (w celu identyfikacji)
 • Dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną).

Powyższe dane są nam niezbędne:

 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO);
 • do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji obowiązków wynikających z zawartej i wykonywanej umowy, jak również przez okres niezbędny do przechowywania tej umowy dla celów archiwalnych.

Komu przekażemy Państwa dane?

Dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu podstawę prawną. W szczególności dane mogą zostać przekazane naszym partnerom z którymi współpracujemy wykonując na ich zlecenie usługi.

Państwa dane nie będą przekazywane i przetwarzane poza EOG. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem, nie są uznawane za odbiorców (art. 4 ust. 9 RODO).

Profilowanie danych

Państwa dane nie podlegają profilowaniu, czyli nie są automatycznie przetwarzane w sposób, który polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie, zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do sprzeciwu – w każdym momencie mogą złożyć Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać uzależnione są  od przepisów prawa.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek:

 • poprzez e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • składając bezpośrednio w sekretariacie lub wysyłając na adres korespondencyjny: Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Znajdą nas Państwo pod adresem: Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa. Mogą Państwo napisać również do Inspektora Ochrony Danych Osobowych ARE S.A. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..