pl PL en EN de DE

Szanowni Akcjonariusze,

Agencja Rynku Energii S.A. informuje, że wybrany przez Zgromadzenie Akcjonariuszy DM „Navigator” S.A jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki, uruchomił aplikację umożliwiającą zautomatyzowane przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekazania akcji oraz dalszą obsługę akcjonariuszy i Spółki w ramach prowadzonego rejestru.

W związku z powyższym, Spółka zwraca się do Państwa o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za proces dematerializacji i wskazanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane (za pośrednictwem aplikacji) zaproszenie zawierające poufny link do zalogowania w aplikacji, w celu wprowadzenia danych zgodnie z formularzami tam udostępnionymi przez DM „Navigator” S.A.

Po uzupełnieniu danych, możliwe będzie złożenie w Spółce akcji oraz wygenerowanie stosownych dokumentów potwierdzających.

Zwracamy się, ponad to z prośbą o wypełnienie Pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do niniejszego pisma i przesłanie go do dnia 30.10.2020 r w formie skanu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz oryginału na adres korespondencyjny Spółki tj. Agencja Rynku Energii S.A, ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.

Czynności związane z dematerializacją

Pełnomocnictwo

Szanowni Akcjonariusze, 

W nawiązaniu do korespondencji z dnia 14 września 2020 r. (Wezwanie pierwsze do złożenia dokumentów papierowych akcji w Spółce) przesyłamy informację, że wybrany przez Zgromadzenie Akcjonariuszy ARE S.A. - Dom Maklerski Nawigator S.A.  – jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, zgłasza opóźnienia w uruchomieniu aplikacji web mającej wspomagać proces dematerializacji akcji.

Z informacji Domu Maklerskiego Navigator wynika, że udostępniona aplikacja web przyspieszy uzupełnianie niezbędnych danych oraz pozwoli na bieżący podgląd procesu dematerializacji.

Według uzyskanych informacji moduł zdawczo-odbiorczy aplikacji ma zostać udostępniony w drugiej połowie października br.

W związku z powyższym, Zarząd ARE S.A. zwraca się do Akcjonariuszy o rozważenie wstrzymania się ze składaniem akcji w Spółce, do czasu uruchomienia aplikacji. Po jej uruchomieniu, Akcjonariusze otrzymają niezbędne materiały wraz z informacją o sposobie ich uzupełnienia, przed czynnością złożenia akcji w Spółce.

Jeżeli jednak Akcjonariusz zdecyduje się na złożenie akcji bez względu na działania DM Navigator, Spółka jest gotowa do przyjęcia akcji i wydania stosowanego pokwitowania. Prosimy o zgłoszenie spółce chęci złożenia akcji z odpowiednim wyprzedzeniem, niezbędnym do przygotowania pokwitowania.

© 2018 - 2020 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143