PL EN DE

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DEMATERIALIZACJĄ

Szanowni Akcjonariusze, 

W nawiązaniu do korespondencji z dnia 14 września 2020 r. (Wezwanie pierwsze do złożenia dokumentów papierowych akcji w Spółce) przesyłamy informację, że wybrany przez Zgromadzenie Akcjonariuszy ARE S.A. - Dom Maklerski Nawigator S.A.  – jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, zgłasza opóźnienia w uruchomieniu aplikacji web mającej wspomagać proces dematerializacji akcji.

Z informacji Domu Maklerskiego Navigator wynika, że udostępniona aplikacja web przyspieszy uzupełnianie niezbędnych danych oraz pozwoli na bieżący podgląd procesu dematerializacji.

Według uzyskanych informacji moduł zdawczo-odbiorczy aplikacji ma zostać udostępniony w drugiej połowie października br.

W związku z powyższym, Zarząd ARE S.A. zwraca się do Akcjonariuszy o rozważenie wstrzymania się ze składaniem akcji w Spółce, do czasu uruchomienia aplikacji. Po jej uruchomieniu, Akcjonariusze otrzymają niezbędne materiały wraz z informacją o sposobie ich uzupełnienia, przed czynnością złożenia akcji w Spółce.

Jeżeli jednak Akcjonariusz zdecyduje się na złożenie akcji bez względu na działania DM Navigator, Spółka jest gotowa do przyjęcia akcji i wydania stosowanego pokwitowania. Prosimy o zgłoszenie spółce chęci złożenia akcji z odpowiednim wyprzedzeniem, niezbędnym do przygotowania pokwitowania.