PL EN DE

Rada Nadzorcza

•  Jonasz Drabek  - Przewodniczący RN
•  Adam Tywoniuk  - Wiceprzewodniczący RN
•  Wojciech Tabiś  - Sekretarz RN
•  Wojciech Sawicki  - Członek RN
•  Jerzy Wrębiak  - Członek RN
Wojciech Krawczyk  - Członek RN
© 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143