pl PL en EN de DE

Doradztwo

ZESPÓŁ DORADZTWA ARE S.A. nieustannie monitoruje rynek energii w Polsce. Śledzimy zarówno działania legislacyjne podmiotów zajmujących się energetyką na najwyższym szczeblu, ale także nastroje panujące wśród wszystkich adresatów tych rozwiązań. 

Priorytetem dla nas jest zachowanie równowagi pomiędzy świadczeniem usług dla jednostek rządowych i publicznych oraz klientów biznesowych. 

Dbamy o najwyższą jakość swoich prac i ich obiektywność bez względu na to, kto zwrócił się do nas o pomoc. 

Janusz Smardz - Dyrektor Zakładu Usług Doradczych ARE S.A.


Agencja Rynku Energii S.A. jako podmiot wspierający funkcjonowanie rynku paliw i energii w Polsce, od początku działalności mocno akcentuje swoją obecność w kreowaniu rozwiązań dla tworzącego się rynku energii, liberalizacji sieciowych rynków energetycznych, problemów regulacji i deregulacji oraz konkurencji na rynkach energii. Komórka doradcza ARE, składająca się z najlepszych specjalistów, oferuje Państwu szerokie spektrum usług, dostosowanych do konkretnych potrzeb. Pomożemy Państwu rozwiązać każdy problem, bez względu na segment prowadzonej przez Państwa działalności.

Kontakt:
Janusz Smardz
tel. (22) 444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Analityka techniczno - ekonomiczna


 • Projekty i raporty z zakresu ekonomiki, marketingu i zarządzania.
 • Analizy:
  - Porównawcze w zakresie ekonomiki branży elektroenergetycznej.
  - (wraz z oceną) pozycji rynkowej uczestników rynku energii.
  - Rynku kapitałowego.
  - Efektywności projektów inwestycyjnych.
 • Monitorowanie pozycji przedsiębiorstwa energetycznego na polskim rynku energii.
 • Badanie preferencji, zachowań oraz reakcji odbiorców energii elektrycznej na zmiany w obszarze rynku.
 • Opracowanie planów optymalizacji działań przedsiębiorstw.
 • Opracowywanie nowych produktów techniczno-ekonomicznych, zgodnie z oczekiwaniami klientów i zapotrzebowaniem na rynku.

 

Restrukturyzacja, koncentracja, prywatyzacja i regulacja przedsiębiorstw


 • Analizy:
  - Procesów restrukturyzacyjnych, konsolidacyjnych, prywatyzacyjnych w sektorze paliw i energii.
  - Strategiczne przedsiębiorstw i strategii ich działań.
  - Rynków mediów energetycznych i nośników energii,
  (oraz prognozy) cen hurtowych i detalicznych paliw i energii.
 • Plany optymalizacji działań przedsiębiorstw.
 • Doradztwo w zakresie:
  - Rynków energii.
  - Planowania rozwoju przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Opracowanie taryf dla energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych oraz projektów założeń do planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliw gazowych.

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem


 • Optymalizacja kosztów zarządzania mediami u odbiorców.
 • Doradztwo w zakresie:
  - Inwestowania w układy kogeneracji rozproszonej opartej o gaz, biogaz i biomasę (dobór technicznych układów kogeneracyjnych do indywidualnych potrzeb energetycznych obiektów, opracowanie studium wykonalności inwestycji, doradztwo w wyborze dostawców urządzeń, itp.).
  - Zakresie zarządzania emisją dwutlenku węgla w przedsiębiorstwie (wykonywanie prognoz emisji, określenie efektywnych ekonomicznie działań ukierunkowanych na redukcję emisji CO2, dobór właściwych instrumentów zarządzania ryzykiem związanym z emisją CO2).
  - Podnoszenia efektywności energetycznej (wskazanie działań zmierzających do poprawy efektywności po analizie stanu aktualnego, ocena efektywności ekonomicznej ewentualnej inwestycji, wskazanie źródeł finansowania projektu).
  - Oceny, przygotowania do realizacji oraz organizacji finansowania projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z energetyką odnawialną (energetyka wiatrowa, fotowoltaika, biogazownie).

 

Odnawialne źródła energii


 • Analizy:
  - Stanu rozwoju polskiego i europejskiego rynku i idących za tym możliwości inwestycyjnych.
  - Opłacalności ekonomicznej inwestycji.
 • Opracowanie studiów wykonalności.
 • Przeprowadzenie audytów energetycznych.
 • Kalkulacja zysków energetycznych.
 • Ocena możliwości:
  - Przyłączenia do KSE.
  - Finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.
 • Wstępna ocena środowiskowa.
 • Projekty planowania energetycznego.
© 2018 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143