pl PL en EN de DE

Prognozy energetyczne

Prognozy o długim horyzoncie czasowym charakteryzują się dużym stopniem niepewności. Mogą się one sprawdzić o tyle, o ile założenia na jakich się opierają zostaną zrealizowane.

Takie prognozy wykonuje się często w formie kilku scenariuszy lub w ramach ich sporządzania, opracowuje się analizy wrażliwości, które pozwalają na ocenę wpływu poszczególnych, najważniejszych czynników oddziałujących na prognozowane zjawiska.

Hanna Mikołajuk - Dyrektor Pionu Doradztwa i Statystyki ARE S.A.

 

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. obejmuje prognozy rozwoju sektora energetycznego. W tym obszarze zespół ARE ma wieloletnie doświadczenia - prognozy sporządzane są przez nas od początku istnienia Agencji. Korzystamy przy tym z bogatej, stale rozbudowywanej autorskiej bazy danych statystycznych.

Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię oraz sposobów jego pokrycia, opracowywane są zgodnie z metodyką powszechnie stosowaną w światowych badaniach energetycznych. Modele prognostyczne, oparte na tej metodyce zostały opracowane m.in.: w Argonne National Laboratory (USA) oraz w Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemowej (Austria). W ostatnich latach, na potrzeby realizacji prac prognostycznych, powstał również w ARE model zużycia końcowego („end-use”) STEAM-PL, dedykowany dla krajowego systemu paliwowo-energetycznego, szczegółowo odzwierciedlający techniczne aspekty zawiązane z wykorzystaniem energii w poszczególnych sektorach gospodarki (w tym rozwój rozproszonych źródeł energii) oraz został zaadaptowany do warunków polskich model ORCED, który dla przyjętej struktury i danego roku symuluje produktywność poszczególnych jednostek wraz z wyznaczeniem ceny sprzedaży na konkurencyjnym rynku energii.

W naszych prognozach znajdują odzwierciedlenie zarówno obowiązujące jak i projektowane kierunki polityki energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej. Przyjmowane w pracach prognostycznych założenia oraz warunki ich realizacji obejmują przepisy prawne regulujące działalność przedsiębiorstw energetycznych, oraz uwarunkowania funkcjonowania rynku paliw i energii, wpływające na poziom popytu i sposoby jego pokrycia. Mowa tu o wszelkich przepisach, które oddziaływać mogą na trendy rozwoju sektora energetycznego.

Przy opracowywaniu projekcji krótko, średnio- i długoterminowych uwzględniane są, między innymi:

  • prognozowany poziom rozwoju gospodarczego kraju jako podstawowa siła sprawcza zmian zapotrzebowania na paliwa i energię,
  • prognozy dostępności i cen paliw pierwotnych
  • wymagania środowiskowe:
  • ograniczenie emisji;
  • potencjał i dynamika wykorzystania OZE;
  • możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii,
  • import, eksport paliw i nośników energii
  • możliwe dostępne technologie energetyczne (parametry techniczne i kosztowe).

W wyniku prac prognostycznych zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat powstały projekcje krajowego lub regionalnego zapotrzebowania na paliwa i energię, projekcje potencjalnych sposobów pokrycia tego zapotrzebowania, kierunków rozwoju podsektorów energetycznych, czy projekcje krajowych cen nośników energii, cen kolorowych certyfikatów, cen referencyjnych w aukcjach OZE oraz emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw.

Nowym rodzajem projekcji wykonywanych przez ARE S.A., to prognozy wspomagające budowę strategii rozwoju poszczególnych firm (grup) energetycznych – prognozy przygotowywane na indywidualne zamówienie.

Opracowywane przez ARE SA projekcje, mogą bazować zarówno na eksperckich założeniach przygotowywanych przez doświadczony zespół analityczny, jak również przyjmowanych na życzenie Klienta. Przykładem tego rodzaju pracy jest Prognoza podaży oraz cen świadectw pochodzenia realizowana na indywidualne zamówienia klientów, omówiona szczegółowo w części OPRACOWANIA DEDYKOWANE.

Kontakt: 
Hanna Mikołajuk
tel. (22) 444-20-40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143