pl PL en EN de DE

Opracowania roczne

W pracy przedstawiono czynniki wpływające na wielkość zapotrzebowania na energię elek­tryczną, cechy rynku energii elektrycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia koncentracji przedsiębiorstw zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym oraz prowadzo­nych i przygotowywanych działaniach prywatyzacyjnych.

W opracowaniu zostanie wykonana statystyczna analiza udziału wielkości sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych kierunkach, w całkowitej sprzedaży energii elektrycznej elektrowni i elektrociepłowni oraz ocena znaczenia poszczególnych kierunków sprzedaży energii na rynku energii.

© 2018 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143