pl PL en EN de DE

Indywidualne badania ankietowe

Indywidualne badania statystyczne, realizowane w obszarze oraz o szczegółowości uzgod­nionej z Klientem, obejmują wykonanie następujących prac:

 • opracowanie ankiety – kwestionariusza badawczego wraz z objaśnieniem sposobu jego wypełniania,
 • wytypowanie respondentów do badania - w przypadku, kiedy Klient nie zechce sam określić próby badawczej (lub całej populacji),
 • zebranie i weryfikacja danych,
 • opracowanie wyników badania, w zależności od potrzeb i wymagań Klienta
  w formie:
  • tabel,
  • wykresów,
  • raportu analitycznego.

Badania statystyczne zaplanowane i wykonywane przez organy publiczne pod kierunkiem Prezesa GUS, niekiedy z udziałem innych organów lub urzędów państwowych, nie pokrywają wszystkich potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw, instytucji, czy placówek naukowych. Statystyka publiczna, a także inne, publicznie dostępne źródła informacji nie są w stanie rozpoznać i zaspokoić wszystkich indywidualnych potrzeb w tym zakresie.

Agencja Rynku Energii S.A. wykorzystując wieloletnie doświadczenia z obszaru badania i analityki gospodarki energetycznej, wykorzystując własne narzędzia informatyczne, pozwalające na szybkie gromadzenie i weryfikację danych, oferuje przeprowadzanie badań w terminach i zakresach pozwalających naszym Klientom na uzyskanie informacji niemożliwych do uzyskania inną drogą, uzupełniających ich wiedzę i pozwalających na pełniejsze rozpoznanie interesujących ich zagadnień.

© 2018 - 2019 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143