pl PL en EN de DE

PERSPEKTYWY WZROSTU ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ W RÓŻNYCH REJONACH POLSKI

Praca składać się będzie z dwóch zasadniczych części. Pierwsza  zawierać będzie charakterystykę obecnego rynku gazu ziemnego w Polsce. Zostaną w niej przedstawione możliwie najbardziej aktualne dane statystyczne o wielkości zużycia gazu ziemnego w podziale na:

  • sektory gospodarki,
  • województwa i regiony,
  • segmenty klientów.

Analizie poddane zostaną również kierunki energetycznego i nieenergetycznego zużycia gazu w Polsce oraz warunki techniczne, ekonomiczne i ekologiczne, determinujące wybór i zastosowanie gazu ziemnego w poszczególnych kierunkach użytkowania.

Przedstawione zostaną również dane historyczne dotyczące dostaw gazu do Polski oraz zdolności magazynowych.

Omówiony będzie również wpływ III pakietu liberalizacyjnego na polski rynek gazu, w tym na infrastrukturę gazowniczą.

W części drugiej pracy zostaną przedstawione perspektywy i możliwości wzrostu zapotrze­bowania na gaz ziemny w kraju ogółem i w wybranych regionach w perspektywie długoter­minowej.

Analiza obejmie sytuację gospodarczą poszczególnych regionów Polski pod kątem zidentyfikowania przyszłych potencjalnych odbiorców gazu, tj. przedsiębiorstw będących dużymi konsumentami paliw i energii, którzy nie zostali dotychczas przyłączeni do sieci gazowej, a także przedsiębiorstw zużywających niewielkie ilości gazu.

Kontakt:
Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2020 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143