PL EN DE

Analiza porównawcza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii

Celem analizy jest ocena najbardziej korzystnych z punktu widzenia całkowitych kosztów ponoszonych przez społeczeństwo opcji technologicznych wytwarzania energii elektrycznej.

Opracowanie zawierać będzie najnowsze szacunki odnośnie kosztów wytwarzania energii elektrycznej dla szerokiego zestawu technologii, które są rozpatrywane do uruchomienia
w dającej się przewidzieć przyszłości. Uwzględnione zostaną w nim jedynie te technologie, które znajdują się obecnie na zaawansowanym etapie rozwoju, umożliwiającym ich komercyjne zastosowanie, oraz te, dla których osiągnięcie takiego poziomu przewiduje się
w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Oferowana analiza będzie miała postać raportu zawierającego następujące elementy:

 1. Opis metodyki wykonania pracy.
 2. Zestaw założeń analizy dotyczących:
  • rozpatrywanych technologii wytwarzania energii elektrycznej i możliwej ich komercyjnej dostępności w perspektywie do 2050 roku,
  • jednostkowych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla poszczególnych technologii,
  • cen paliw,
  • kosztów uprawnień do emisji CO2,
  • parametrów technicznych rozpatrywanych technologii,
  • czasu budowy jednostek wytwórczych reprezentujących daną technologię,
  • stopy dyskonta i kosztu kapitału.
 1. Obliczenia jednostkowych kosztów wytwarzania zdyskontowanych na rok rozpoczęcia eksploatacji dla założeń przyjętych w rozpatrywanym wariancie
 2. Analiza wrażliwości wyników analizy na zmiany podstawowych parametrów w oparciu
  o zasadę ceteris paribus (nakłady inwestycyjne, stopa dyskonta, współczynnik obciążenia CF, koszt paliwa, koszt zakupu uprawnień do emisji CO2)
 3. Podsumowanie i wnioski 

Informacja na temat zasad udostępniania prognoz dostępna będzie na stronie Agencji Rynku Energii S.A.

Kontakt:
Sławomir Skwierz
tel. 22-444-20-18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.