PL EN DE

Prognozy energetyczne

Prognozy energetyczne stanowią niezwykle istotny element planowania rozwoju całego sektora energii, jego poszczególnych branż, a także przedsiębiorstw energetycznych.

W zależności od horyzontu prognozy (krótko-, średnio-, długoterminowe) oraz przyjętych założeń obarczone są one pewnym, zróżnicowanym stopniem niepewności, dając jednak potencjalny obraz przyszłości, a w przypadku prognoz scenariuszowych, obraz możliwych opcji analizowanych zagadnień. Uzyskiwane prognozy uwarunkowane są przewidywanym (przez różne ośrodki) poziomem i kierunkami rozwoju gospodarczego, uwzględniają szereg istotnych czynników determinujących zapotrzebowanie na nośniki energii i rozwój technologii energetycznych, m. in. projekcje cen paliw wykorzystywanych w krajowej energetyce, projekcje cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wymogi ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, czy poprawę efektywności wykorzystania energii. Od kilkunastu lat doświadczony zespół analityków wykonuje tego rodzaju prognozy wykorzystując bogate zasoby informacyjne ARE, stosując światową metodykę długoterminowego prognozowania energetycznego oraz własne modele prognostyczne. Wynikami realizowanych przez specjalistów ARE S.A. prac prognostycznych są

  • projekcje krajowego lub regionalnego zapotrzebowania na paliwa i energię,
  • projekcje sposobów pokrycia zapotrzebowania,
  • projekcje cen energii elektrycznej, ciepła i innych nośników energii.